A A A A A
Українська Біблія 1962

Псалми 1501
Алілуя! Хваліть Бога в святині Його, хваліте Його на могутнім Його небозводі!
2
Хваліте Його за чини могутні Його, хваліте Його за могутню величність Його!
3
Хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслах!
4
Хваліте Його на бубні та танцем, хваліте Його на струнах та флейті!
5
Хваліте Його на цимбалах дзвінких, хваліте Його на цимбалах гучних!
6
Все, що дихає, хай Господа хвалить! Алілуя!