A A A A A
Українська Біблія 1962

1 Хроніки 21
Оце Ізраїлеві сини: Рувим, Симеон, Левій, і Юда, Іссахар, і Завулон,
2
Дан, Йосип, Веніямин, Нефталим, Ґад і Асир.
3
Юдині сини: Ер, і Онан, і Шела, троє народилися йому від ханаанеянки Бат-Шуї. І був Ер, Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, і Він забив його.
4
А Тамар, невістка його, породила йому Переца та Зеваха, усіх Юдиних синів п'ятеро.
5
Сини Перецові: Хецрон та Хамул.
6
А сини Зерахові: Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро.
7
А Кармієві сини: Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті.
8
А сини Етанові: Азарія.
9
А сини Хецронові, що народилися йому: Єрахмеїл, і Рам, і Келувай.
10
А Рам породив Аммінадава, а Аммінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних.
11
А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза,
12
а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссея.
13
А Єссей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шім'у третього,
14
Натаніїла четвертого, Раддая п'ятого,
15
Оцема шостого, Давида сьомого.
16
А їхні сестри: Церуя й Авідаїл. А Церуїні сини: Авшай, і Йоав, і Аса-Ел, усіх троє.
17
А Авіґаїл породила Амасу, а батько Амасин їшмеелянин Єтер.
18
А Калев, Хецронів син, породив зо своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її: Єшер, і Шовав, і Ардон.
19
І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому Хура.
20
А Хур породив Урі, а Урі породив Бецаліїла.
21
А потому прийшов Хецрон до дочки Махіра, Ґілеадового батька, і він узяв її, а він був віку шостидесяти років, і вона породила йому Сеґува.
22
А Сеґув породив Яіра, і він мав двадцять і три місті в ґілеадському краї.
23
Але Ґешур та Арам забрали від них Яірові оселі, Кенат та залежні від нього міста, шістдесят міст. Усе це сини Махіра, Ґілеадового батька.
24
А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Єфрати, і Хецронова жінка Авійя породила йому Ашхура, батька Текої.
25
А сини Єрахмеїла, Хецронового первородженого, були: первороджений Рам, і Буна, і Орен, і Оцем, Ахійя.
26
І була в Єрахмеїла інша жінка, а ім'я їй Атара, вона мати Онама.
27
А сини Рама, Єрахмеїлового первородженого, були: Маац, і Ямін, і Екер.
28
А сини Онамові були: Шаммай, і Яда. А сини Шаммая: Надав та Авішур.
29
А ім'я Авішуровій жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда.
30
А сини Надавові: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дітей.
31
А сини Аппаїмові: Їш'ї. А сини Їш'ї: Шешан. А сини Шешанові: Ахлай.
32
А сини Яди, Шаммаєвого брата: Єтер і Йонатан. І помер Єтер без дітей.
33
А Йонатанові сини: Пелет, і Заза, оце були сини Єрахмеїлові.
34
А в Шешана не було синів, а тільки дочки. Був у Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ярха.
35
І дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку за жінку, і вона породила йому Аттая.
36
А Аттай породив Натана, а Натан породив Завада,
37
А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа.
38
А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію,
39
а Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Ел'асу.
40
А Ел'аса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.
41
А Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.
42
А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його первороджений, він батько Зіфа. І сини Мареші, Хевронового батька.
43
А Хевронові сини: Корах, і Таппуах, і Рекем, і Шама.
44
А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая.
45
А сини Шаммаєві: Маон, а Маон був основник Бет-Цуру.
46
А Ефа, наложниця Калева, породила Харана, і Моцу, і Ґазеза. А Харан породив Ґазеза.
47
А сини Єгдаєві: Реґем, і Йотам, і Ґешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф.
48
Калевова наложниця Мааха породила Шевера та Тірхату.
49
І породила вона Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени, та батька Ґів'и. А дочка Калевова Ахса.
50
Оце були сини Калева, сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, батько Кір'ят-Єаріму,
51
Салма, батько Віфлеєма, Гареф, батько Бе-Ґадеру.
52
У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були сини: Гарое, Хаці-Гамменухот.
53
А роди Кір'ят-Єаріма: їтряни, путяни, шуматяни, мішраяни, від них пішли цор'атяни та єштауляни.
54
Сини Салмині: Бет-Лехем, і нетофаляни, Атрот, Бет-Йоав, і хаці-гаммонахтяни, цоряни.
55
А роди писарів, мешканців Ябецу, тір'атяни, шім'атяни, сухатяни, вони кіняни, що походять від Хамата, батька Бет-Рехавового.