English
A A A A A
×

İncil HADI 2017

Vahiy 9

1
***
2
Beşinci melek borazanını üfledi. Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm. Dipsiz derinliklere açılan Gayya kuyusunun anahtarı ona verildi.
3
Kuyuyu açtığında büyük bir ocağın dumanına benzer bir duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı.
4
Dumanın içinden çekirgeler çıkıp yeryüzüne yağdılar. Bunlara akreplerin ısırmasına benzer kuvvet verildi.
5
Çekirgelere yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki veya ağaca zarar vermemeleri söylendi. Sadece alınlarında Allah’ın mührünü taşımayan insanlara zarar vereceklerdi.
6
Çekirgelere, bu insanları öldürme izni verilmemişti. Onlara ancak beş ay süreyle eziyet edebilirlerdi. Verdikleri ıstırap, akrebin insanı soktuğu zaman verdiği ıstıraba benziyordu.
7
İnsanlar o günlerde ölmek isteyecek, fakat ölemeyecekler. Ölmeyi özleyecekler, fakat ölüm onlardan kaçacak.
8
Çekirgeler savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Başlarında altın taçlara benzer başlıklar vardı. Yüzleri insan yüzü gibiydi.
9
Saçları kadın saçına, dişleri aslan dişine benziyordu.
10
Demir zırhı andıran göğüs zırhları vardı. Kanatlarının sesi, akın akın savaşa giden çok sayıda atlı arabanın sesine benziyordu.
11
Akrebinkine benzer kuyrukları ve iğneleri vardı. Kuyruklarında, insanlara beş ay ıstırap verecek kuvvete sahiptiler.
12
Başlarında kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Avaddon, Grekçe adıysa Apolyon’dur.
13
Birinci felâket geçti, işte bundan sonra iki felâket daha geliyor.
14
Altıncı melek borazanını üfledi. Allah’ın huzurunda altın bir sunak vardı. Bu sunağın dört köşesinde birer boynuz bulunuyordu. Boynuzlardan gelen sesi işittim.
15
Ses, elinde borazan olan altıncı meleğe, “Büyük Fırat Irmağı’nın yanında bağlı duran dört meleği çöz” dedi.
16
Bu dört melek tam o saat, o gün, o ay, o yıl için hazır tutuluyordu. İnsanların üçte birini öldürsünler diye serbest bırakıldılar.
17
Atlı askerlerinin sayısını işittim. Sayıları iki yüz milyondu.
18
Düşümde atları ve binicilerini gördüm. Ateş, mor yakut ve kükürt renginde göğüs zırhları kuşanmışlardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman ve kükürt fışkırıyordu.
19
İnsanların üçte biri bunların ağzından fışkıran üç belâdan, yani ateş, duman ve kükürtten öldü.
20
Atların kuvveti ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılana benzeyen kuyruklarının başıyla ıstırap verirler.
21
Bu belâlardan ölmeyip de sağ kalan insanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara secde etmekten vazgeçmediler. Cinlere, göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara secde etmekten tövbe etmediler.
Vahiy 9:1
Vahiy 9:2
Vahiy 9:3
Vahiy 9:4
Vahiy 9:5
Vahiy 9:6
Vahiy 9:7
Vahiy 9:8
Vahiy 9:9
Vahiy 9:10
Vahiy 9:11
Vahiy 9:12
Vahiy 9:13
Vahiy 9:14
Vahiy 9:15
Vahiy 9:16
Vahiy 9:17
Vahiy 9:18
Vahiy 9:19
Vahiy 9:20
Vahiy 9:21
Vahiy 1 / Vah 1
Vahiy 2 / Vah 2
Vahiy 3 / Vah 3
Vahiy 4 / Vah 4
Vahiy 5 / Vah 5
Vahiy 6 / Vah 6
Vahiy 7 / Vah 7
Vahiy 8 / Vah 8
Vahiy 9 / Vah 9
Vahiy 10 / Vah 10
Vahiy 11 / Vah 11
Vahiy 12 / Vah 12
Vahiy 13 / Vah 13
Vahiy 14 / Vah 14
Vahiy 15 / Vah 15
Vahiy 16 / Vah 16
Vahiy 17 / Vah 17
Vahiy 18 / Vah 18
Vahiy 19 / Vah 19
Vahiy 20 / Vah 20
Vahiy 21 / Vah 21
Vahiy 22 / Vah 22