A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Vahiy 221
Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ameller işleyen ve yalan söyleyen hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun hayat kitabında kayıtlı olanlar girecek.
2
***
3
Melek bana Allah’ın ve Kuzu’nun tahtından çıkan hayat suyu ırmağını gösterdi. Irmak billur gibi berraktı.
4
Şehrin ana caddesinin ortasından akıyordu. Irmağın iki yanında on iki çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren hayat ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları milletlere şifa vermeye yarar.
5
Artık Allah’ın haram dediği hiçbir şey kalmayacak. Allah’ın ve Kuzu’nun tahtı şehrin içinde olacak. Allah’ın kulları O’na ibadet edecekler.
6
O’nun yüzünü görecek, alınlarında O’nun adını taşıyacaklar.
7
Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da ihtiyaçları olmayacak. Çünkü Rab Allah onlara ışık olacak ve onlar ebetler ebedince saltanat sürecekler.
8
Melek bana şöyle dedi: “Bu sözler emin ve doğrudur. Peygamberlerin ruhlarına ilham veren Rab Allah, yakın vakitte olması gereken olayları kullarına beyan etsin diye meleğini gönderdi.”
9
İsa Mesih diyor ki, “İşte tez geliyorum! Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu!”
10
Bunları işiten ve gören ben Yuhanna’yım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe secde etmek için ayaklarına kapandım.
11
Fakat o bana, “Sakın yapma!” dedi, “Ben senin, peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi, Allah’ın bir kuluyum. Allah’a secde et!”
12
Sonra bana, “Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme” dedi, “Çünkü beklenen zaman yakındır.
13
Zalim yine zulmetsin. Günahla kirlenen günah işlemeye devam etsin. Sâlih kişi, sâlih amellerini sürdürsün. Kendini Allah’a vakfeden, vakfetmeye devam etsin.”
14
İsa Mesih diyor ki, “İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim.
15
Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, her şeyi başlatan ve bitiren Ben’im.
16
“Kaftanlarını yıkayıp temizlemiş olanlara ne mutlu! Onlar hayat ağacından yemeye hak kazanır, kapılardan geçip kutsal şehre girer.
17
Köpekçe davrananlar, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar.
18
“Ben İsa, cemaatlerimle ilgili bu tebliği sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Ağaç kütüğünden çıkan sürgün gibi, Davud’un soyundan gelen Ben’im. Parlak sabah yıldızı Ben’im.”
19
Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, hayat suyundan karşılıksız alsın.
20
Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Allah da bu kitapta yazılı belâları ona katacaktır.
21
Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Allah da onu bu kitapta yazılı hayat ağacından ve mukaddes şehirden mahrum bırakacaktır.Vahiy 22:1

Vahiy 22:2

Vahiy 22:3

Vahiy 22:4

Vahiy 22:5

Vahiy 22:6

Vahiy 22:7

Vahiy 22:8

Vahiy 22:9

Vahiy 22:10

Vahiy 22:11

Vahiy 22:12

Vahiy 22:13

Vahiy 22:14

Vahiy 22:15

Vahiy 22:16

Vahiy 22:17

Vahiy 22:18

Vahiy 22:19

Vahiy 22:20

Vahiy 22:21Vahiy 1 / Vah 1

Vahiy 2 / Vah 2

Vahiy 3 / Vah 3

Vahiy 4 / Vah 4

Vahiy 5 / Vah 5

Vahiy 6 / Vah 6

Vahiy 7 / Vah 7

Vahiy 8 / Vah 8

Vahiy 9 / Vah 9

Vahiy 10 / Vah 10

Vahiy 11 / Vah 11

Vahiy 12 / Vah 12

Vahiy 13 / Vah 13

Vahiy 14 / Vah 14

Vahiy 15 / Vah 15

Vahiy 16 / Vah 16

Vahiy 17 / Vah 17

Vahiy 18 / Vah 18

Vahiy 19 / Vah 19

Vahiy 20 / Vah 20

Vahiy 21 / Vah 21

Vahiy 22 / Vah 22