A A A A A
×

İncil HADI 2017

Vahiy 21

1
Adı hayat kitabına kaydedilmemiş olanlar ateş gölüne atıldı.
2
***
3
Bundan sonra yeni bir gök ve yeni bir dünya gördüm. Çünkü önceki gökle dünya ortadan kalkmıştı. Artık deniz de yoktu.
4
Mukaddes şehrin, yeni Kudüs’ün semadan, Allah’ın huzurundan indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi.
5
Tahttan yükselen gür bir ses işittim. Ses şöyle dedi: “İşte, Allah’ın meskeni insanların arasındadır. Allah onların arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı olacaklar. Allah’ın kendisi de onların arasında bulunacak.
6
Onların gözyaşlarını temelli silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne figan, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”
7
Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeni yapıyorum” dedi. Sonra, “Yaz!” diye ekledi, “Çünkü bu sözler emin ve doğrudur.”
8
Bana ayrıca, “Her şey tamamlandı!” dedi, “Alfa ve Omega, yani her şeyi başlatan ve bitiren Ben’im. Susayan herkese, hayat suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim.
9
Galip gelenler her şeyi miras alacaklar. Ben onların Allahı olacağım, onlar da evlâtlarım olacaklar.
10
Fakat korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, zina eden, büyücü, putperest ve bütün yalancıların yeri, kükürtle yanan ateş gölü olacaktır. İkinci ölüm budur.”
11
Son yedi belâyla dolu yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. “Gel!” dedi, “Kuzu’ya eş olacak gelini sana göstereyim.”
12
Sonra melek beni Mukaddes Ruh’un etkisi altına aldı; büyük, yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana semadan, Allah’ın huzurundan inen şehri gösterdi.
13
Bu mukaddes şehir, Allah’ın ihtişamıyla ışıldayan semavî Kudüs’tür. Şehrin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyor.
14
Şehrin kalın ve yüksek surları, on iki kapısı var. Kapıları on iki melek bekliyordu. Kapıların üzerine İsrailoğullarının on iki aşiretinin adları yazılmıştı.
15
Doğuda, kuzeyde, güneyde ve batıda üçer kapı vardı.
16
Şehrin etrafındaki surların on iki temel taşı bulunuyor. Bunların üzerinde Kuzu’nun on iki havarisinin adları yazılıdır.
17
Benimle konuşan meleğin elinde altın bir ölçü kamışı vardı. Bu kamış şehri, kapılarını ve surlarını ölçmeye yarıyordu.
18
Şehir kare biçimindeydi, uzunluğu enine eşitti. Melek şehri kamışla ölçtü. Her bir yanı 12,000 ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti.
19
Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı.
20
Surlar yeşimden yapılmıştı. Şehir ise cam gibi billur saf altındandı.
21
Şehir surlarının temelleri her tür değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi lacivert taşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt,
22
beşincisi damarlı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gök yakut, on ikincisi ametistti.
23
On iki kapı on iki inciydi; kapıların hepsi inciden yapılmıştı. Şehrin ana caddesi cam gibi billur saf altındandı.
24
Şehirde mabet görmedim. Çünkü kadir Rab Allah ve Kuzu, şehrin mabedidir.
25
Şehrin aydınlanmak için güneşe veya aya ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah’ın ihtişamı onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır.
26
Milletler şehrin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler.
27
Şehrin kapıları gündüz hiç kapanmayacak, orada gece olmayacak.
Vahiy 21:1
Vahiy 21:2
Vahiy 21:3
Vahiy 21:4
Vahiy 21:5
Vahiy 21:6
Vahiy 21:7
Vahiy 21:8
Vahiy 21:9
Vahiy 21:10
Vahiy 21:11
Vahiy 21:12
Vahiy 21:13
Vahiy 21:14
Vahiy 21:15
Vahiy 21:16
Vahiy 21:17
Vahiy 21:18
Vahiy 21:19
Vahiy 21:20
Vahiy 21:21
Vahiy 21:22
Vahiy 21:23
Vahiy 21:24
Vahiy 21:25
Vahiy 21:26
Vahiy 21:27
Vahiy 1 / Vah 1
Vahiy 2 / Vah 2
Vahiy 3 / Vah 3
Vahiy 4 / Vah 4
Vahiy 5 / Vah 5
Vahiy 6 / Vah 6
Vahiy 7 / Vah 7
Vahiy 8 / Vah 8
Vahiy 9 / Vah 9
Vahiy 10 / Vah 10
Vahiy 11 / Vah 11
Vahiy 12 / Vah 12
Vahiy 13 / Vah 13
Vahiy 14 / Vah 14
Vahiy 15 / Vah 15
Vahiy 16 / Vah 16
Vahiy 17 / Vah 17
Vahiy 18 / Vah 18
Vahiy 19 / Vah 19
Vahiy 20 / Vah 20
Vahiy 21 / Vah 21
Vahiy 22 / Vah 22