A A A A A
×

İncil HADI 2017

Vahiy 19

1
Peygamberlerin, müminlerin ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulundu.”
2
***
3
Bundan sonra semada büyük bir kalabalığın sesine benzer yüksek bir ses işittim. Şöyle diyorlardı: “Rab’be hamdolsun! Kurtarış, izzet ve kudret Allahımız’ındır.
4
Çünkü O’nun hükümleri doğru ve adildir. Büyük fahişe yeryüzünü zinasıyla kirletmişti. Allahımız fahişeye cezasını verdi, Kullarının kanının öcünü ondan aldı.”
5
Sonra yine dediler: “Rab’be hamdolsun! Fahişenin yanan cesedinin dumanı ebetler ebedince tütecek.”
6
Yirmi dört ihtiyar ve dört mahlûk yere kapandılar. “Âmin! Rab’be hamdolsun!” deyip tahtta oturan Allah’a secde ettiler.
7
Sonra tahttan bir ses yükseldi: “Ey Allahımız’ın bütün kulları! Küçük büyük, O’ndan korkan hepiniz, O’na hamdedin!”
8
Sonra büyük bir kalabalığın sesine benzer sesler işittim. Gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin sesi gibiydi. Şöyle diyorlardı: “Rab’be hamdolsun! Çünkü kadir Rab Allahımız hüküm sürüyor.
9
Sevinelim, coşalım! O’na izzet verelim! Çünkü Kuzu’nun düğünü başladı, gelini hazırlandı.
10
Allah’ın izniyle temiz, parlak, ince keten elbiseler giydi.” İnce keten elbise, müminlerin sâlih amellerini temsil eder.
11
Sonra melek bana, “Yaz!” dedi. “Ne mutlu Kuzu’nun düğün şölenine davet edilenlere!” Ardından ekledi: “Bunlar Allah’ın sözleridir. Bu sözler hakikattir.”
12
Meleğe secde etmek için ayaklarına kapandım. Fakat melek, “Sakın yapma!” dedi. “Ben de aynı senin ve İsa’ya şahitlik etmeye devam eden mümin kardeşlerin gibi, Allah’ın bir kuluyum. Asıl secde etmen gereken, Allah’tır! Çünkü İsa’ya şahitlik etmek, peygamberlik ruhunun özüdür.”
13
Bundan sonra göğün açıldığını gördüm. Orada beyaz bir at duruyordu. Ata binmiş olanın adı Sadık ve Hak’tır. Adaletle yargılar, savaşır.
14
Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde, kendisinden başka kimsenin bilmediği bir isim yazılıdır.
15
Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Allah’ın Kelâmı adıyla anılır.
16
Semavî ordular beyaz atlara binmiş, O’nun peşinden gidiyorlardı. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüşlerdi.
17
Ata binmiş Olan’ın ağzında keskin bir kılıç vardı. Milletlere bu kılıçla vuracaktı. Kendisi onları demir çomakla güdecek. Kadir Allah’ın şiddetli gazabının şarabını üreten cendereyi sıkacak.
18
Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu unvan yazılıydı: “Kralların Kralı ve Efendilerin Efendisi.”
19
Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı:
20
“Kralların, komutanların, iktidar sahiplerinin, atlarla süvarilerin, hür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Allah’ın büyük şölenine gelin!”
21
Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını gördüm. Ata binmiş Olan’la ve O’nun ordusuyla savaşmak üzere toplanmışlardı.
Vahiy 19:1
Vahiy 19:2
Vahiy 19:3
Vahiy 19:4
Vahiy 19:5
Vahiy 19:6
Vahiy 19:7
Vahiy 19:8
Vahiy 19:9
Vahiy 19:10
Vahiy 19:11
Vahiy 19:12
Vahiy 19:13
Vahiy 19:14
Vahiy 19:15
Vahiy 19:16
Vahiy 19:17
Vahiy 19:18
Vahiy 19:19
Vahiy 19:20
Vahiy 19:21
Vahiy 1 / Vah 1
Vahiy 2 / Vah 2
Vahiy 3 / Vah 3
Vahiy 4 / Vah 4
Vahiy 5 / Vah 5
Vahiy 6 / Vah 6
Vahiy 7 / Vah 7
Vahiy 8 / Vah 8
Vahiy 9 / Vah 9
Vahiy 10 / Vah 10
Vahiy 11 / Vah 11
Vahiy 12 / Vah 12
Vahiy 13 / Vah 13
Vahiy 14 / Vah 14
Vahiy 15 / Vah 15
Vahiy 16 / Vah 16
Vahiy 17 / Vah 17
Vahiy 18 / Vah 18
Vahiy 19 / Vah 19
Vahiy 20 / Vah 20
Vahiy 21 / Vah 21
Vahiy 22 / Vah 22