A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Vahiy 131
Ejder denizin kıyısında dikilip durdu.
2
***
3
Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. On boynuzunun üzerinde taçlar vardı. Başlarının üzerinde Allah’a küfür niteliğin adlar yazılıydı.
4
Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Fakat ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejder canavara kendi kuvvetini ve tahtını verdi. Onu büyük yetkiyle donattı.
5
Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Fakat bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın peşinden gitti.
6
İnsanlar canavara yetki veren ejdere secde ettiler. “Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir?” deyip canavara da secde ettiler.
7
Canavara, küstahça konuşan ve Allah’a küfürler savuran bir ağız verildi. Bu kuvveti kırk iki ay süreyle kullanmasına izin verildi.
8
Canavar, Allah’a küfretmek, O’nun adına ve meskenine, yani semada yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı.
9
Allah’ın izniyle müminlerle savaşıp onları mağlup etti. Canavara her aşirete, her halka, her dile, her millete hükmetme yetkisi verildi.
10
Müminler hariç, yeryüzünde yaşayan herkes ona secde edecek. Bunlar dünya kurulalı beri, adları boğazlanmış Kuzu’nun hayat kitabına kaydedilmemiş olanlardır.
11
Kulağı olan işitsin!
12
Esir düşecek olan esir düşecek. Kılıçla öldürülecek olan kılıçla öldürülecek. Bu durumda müminler sabredip sadık kalmalıdırlar.
13
Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı. Fakat ejder gibi ses çıkarıyordu.
14
İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyordu. Yeryüzünü ve üzerinde yaşayan herkesi, ölümcül yarası iyileşen ilk canavara secde etmeye zorluyordu.
15
Büyük alâmetler gerçekleştiriyor, hatta insanların gözü önünde gökten ateş yağdırıyordu.
16
Allah’ın izniyle ilk canavarın adına gerçekleştirdiği alâmetler sayesinde yeryüzünde yaşayanları baştan çıkardı. Onlara kılıç yarası alan, fakat sağ kalan ilk canavarın onuruna bir heykel yapmalarını emretti.
17
Allah’ın izniyle ilk canavarın heykeline üfleyip hayat verdi. Böylece heykel konuşabilecek ve kendisine secde etmeyen herkesin öldürülmesini emredebilecek.
18
Küçük büyük, zengin fakir, hür köle, herkesi sağ elinden ya da alnından damgalanmaya zorluyordu.Vahiy 13:1
Vahiy 13:2
Vahiy 13:3
Vahiy 13:4
Vahiy 13:5
Vahiy 13:6
Vahiy 13:7
Vahiy 13:8
Vahiy 13:9
Vahiy 13:10
Vahiy 13:11
Vahiy 13:12
Vahiy 13:13
Vahiy 13:14
Vahiy 13:15
Vahiy 13:16
Vahiy 13:17
Vahiy 13:18


Vahiy 1 / Vah 1
Vahiy 2 / Vah 2
Vahiy 3 / Vah 3
Vahiy 4 / Vah 4
Vahiy 5 / Vah 5
Vahiy 6 / Vah 6
Vahiy 7 / Vah 7
Vahiy 8 / Vah 8
Vahiy 9 / Vah 9
Vahiy 10 / Vah 10
Vahiy 11 / Vah 11
Vahiy 12 / Vah 12
Vahiy 13 / Vah 13
Vahiy 14 / Vah 14
Vahiy 15 / Vah 15
Vahiy 16 / Vah 16
Vahiy 17 / Vah 17
Vahiy 18 / Vah 18
Vahiy 19 / Vah 19
Vahiy 20 / Vah 20
Vahiy 21 / Vah 21
Vahiy 22 / Vah 22