A A A A A
×

İncil HADI 2017

Vahiy 10

1
***
2
Sonra gökten inen kuvvetli başka bir melek gördüm. Buluta sarınmıştı, başının üzerinde gökkuşağı vardı. Yüzü güneşe, ayakları ateşten sütunlara benziyordu.
3
Elinde açılmış küçük bir tomar vardı. Sağ ayağını denize, sol ayağını karaya bastı.
4
Aslan kükremesi gibi yüksek bir sesle bağırdı. O bağırınca, yedi gök gürlemesi dile gelip seslendiler.
5
Yedi gök gürlemesi seslendiği vakit yazmak üzereydim. Fakat gökten bir ses işittim. Ses bana, “Yedi gök gürlemesinin söylediklerini yazma, mühürle!” dedi.
6
Denizin ve karanın üzerinde duran meleğe baktım, sağ elini göğe kaldırmıştı.
7
Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri yaratan, ebetler ebedince var olan Allah’ın hakkı için ant içip şöyle dedi: “Artık mühlet olmayacak.
8
Yedinci melek borazanını üflediği vakit, Allah’ın sır olan maksadı yerine gelecek. Nitekim Allah bunu, kulları olan peygamberlere müjdelemişti.”
9
Gökten işittiğim ses benimle yine konuşmaya başladı: “Git, denizin ve karanın üzerinde duran meleğin elindeki açık tomarı al” dedi.
10
Meleğin yanına gittim, küçük tomarı bana vermesini istedim. Melek, “Al, bunu ye!” dedi. “Ağzına bal gibi tatlı gelecek, fakat midende acılık yapacak.”
11
Küçük tomarı meleğin elinden alıp yedim, ağzıma bal gibi tatlı geldi. Fakat onu yuttuğumda midem acılaştı.
Vahiy 10:1
Vahiy 10:2
Vahiy 10:3
Vahiy 10:4
Vahiy 10:5
Vahiy 10:6
Vahiy 10:7
Vahiy 10:8
Vahiy 10:9
Vahiy 10:10
Vahiy 10:11
Vahiy 1 / Vah 1
Vahiy 2 / Vah 2
Vahiy 3 / Vah 3
Vahiy 4 / Vah 4
Vahiy 5 / Vah 5
Vahiy 6 / Vah 6
Vahiy 7 / Vah 7
Vahiy 8 / Vah 8
Vahiy 9 / Vah 9
Vahiy 10 / Vah 10
Vahiy 11 / Vah 11
Vahiy 12 / Vah 12
Vahiy 13 / Vah 13
Vahiy 14 / Vah 14
Vahiy 15 / Vah 15
Vahiy 16 / Vah 16
Vahiy 17 / Vah 17
Vahiy 18 / Vah 18
Vahiy 19 / Vah 19
Vahiy 20 / Vah 20
Vahiy 21 / Vah 21
Vahiy 22 / Vah 22