A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

1 Yuhanna 41
Sevgili dostlarım, dünyanın her yanında birçok sahte peygamber türemiştir. Bu yüzden Allah’ın Ruhu’na sahip olduğunu söyleyen her insana inanmayın. Allah’tan olup olmadıklarını tahlil edin.
2
Allah’ın Ruhu’nu şöyle tanıyacaksınız: Allah’ın Ruhu’na sahip olan kişi, İsa Mesih’in insan bedenine bürünüp dünyaya geldiğini kabul eder.
3
İsa hakkında bunu ikrar etmeyen hiçbir ruh Allah’tan değildir. Bu, Deccal’ın, yani Mesih aleyhtarının ruhudur. Onun geleceğini işittiniz. O daha şimdiden dünyadadır.
4
Evlâtlarım, siz Allah’a aitsiniz ve sahte peygamberleri alt ettiniz. Çünkü içinizde olan Mukaddes Ruh dünyada olandan, yani Şeytan’dan üstündür.
5
Sahte peygamberler dünyaya aittir. Bu yüzden söyledikleri sözler de dünyevîdir ve dünya onlara kulak verir.
6
Fakat biz Allah’a aidiz. Allah’ı tanıyanlar bize kulak verir, Allah’tan olmayanlar bize kulak asmaz. Hakikat Ruhu’yla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz.
7
Sevgili dostlarım, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah’tandır. Seven herkes ruhen Allah’tan doğmuştur ve Allah’ı tanır.
8
Sevmeyen kişi Allah’ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir.
9
Allah bizi sevdiğini şununla gösterdi: Biricik semavî Oğlu’nu, O’nun vasıtası ile ebedî hayata kavuşalım diye dünyaya gönderdi.
10
Biz Allah’ı sevmiş değildik. Fakat O bizi sevdi ve semavî Oğlu’nu günahlarımızı affettiren kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.
11
Sevgili dostlarım, Allah bizi işte bu kadar çok seviyor! O halde bizim de birbirimizi sevmemiz gerekir.
12
Hiç kimse hiçbir zaman Allah’ı görmemiştir. Fakat birbirimizi seversek, Allah içimizde yaşar ve sevgisi içimizde kemale erer.
13
Allah’a bağlı yaşadığımızı ve O’nun içimizde yaşadığını bize verdiği kendi Ruhu’ndan anlarız.
14
Semavî Babamız Allah semavî Oğlu’nu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi. Biz bunu gördük ve şimdi buna şahitlik ediyoruz.
15
Her kim İsa’nın Allah’ın semavî Oğlu olduğunu ikrar ederse, Allah onun kalbinde yaşar, o da Allah’a bağlı yaşar.
16
Allah’ın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmış bulunuyoruz. Allah sevgidir. Sevgiyle yaşayan kişi, Allah’a bağlı yaşar. Allah da onun kalbinde yaşar.
17
Böylelikle aramızdaki sevgi kemale erer ve hesap gününde Allah’ın huzuruna cesaretle çıkabiliriz. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz.
18
Allah’ın sevgisinin olduğu yerde korku yoktur. Allah’ın mükemmel sevgisi korkuyu silip atar. Kişiyi korkutan şey, ahretteki azaptır. Korkan kişide Allah’ın sevgisi kemale ermemiştir.
19
Biz ise seviyoruz, çünkü önce Allah bizi sevdi.
20
“Allah’ı seviyorum” diyen ama mümin kardeşinden nefret eden kişi yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmediği Allah’ı sevemez.
21
Mesih’ten aldığımız emir şudur: “Allah’ı seven, mümin kardeşini de sevsin.”