English
A A A A A
×

İncil HADI 2017

1 Yuhanna 3

1
Bakın, semavî Babamız Allah bizleri öyle çok seviyor ki, bize “Allah’ın evlâtları” deniyor! Hakikaten de öyleyiz. Fakat dünya semavî Babamız Allah’ı tanımadığı için bizi de tanımıyor.
2
Sevgili dostlarım, daha şimdiden Allah’ın evlâtlarıyız. Ancak gelecekte nasıl olacağımız henüz bize açıkça gösterilmedi. Fakat Mesih tezahür ettiğinde, O’na benzer olacağımızı biliriz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.
3
Mesih pak olduğu gibi, Mesih’e bu şekilde ümit bağlayan da kendini pak tutar.
4
Günah işleyen insan, Tevrat’ın şeriatına karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, şeriatı çiğnemek demektir.
5
Bilirsiniz ki, Mesih günahlarımızı ortadan kaldırmak için geldi; kendisinde günahın zerresi yoktur.
6
Mesih’e bağlı yaşayan insan, günah işlemez. Günah işlemeye devam eden kişi, Mesih’i görmemiş ve tanımamış demektir.
7
Evlâtlarım, kimse sizi aldatmasın. Mesih sâlih olduğu gibi, sâlih ameller işleyenler de özde sâlihtir.
8
Günah işleyen kişi İblis’e aittir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işliyor. Allah’ın semavî Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için geldi.
9
Ruhen Allah’tan doğmuş olanlar günah işlemez. Çünkü Allah’ın içlerine ektiği söz onlarda yaşar. Allah’ın evlâtları oldukları için günah işleyemezler.
10
Allah’ın evlâtları ile İblis’in evlâtları işte böyle ayırt edilir. Sâlih ameller işlemeyen ve mümin kardeşini sevmeyen kişi Allah’a ait değildir.
11
Size en başından beri bildirilen emir şudur: Birbirimizi sevelim.
12
Şeytan’a ait olan ve kardeşini öldüren Kabil gibi olmayalım. O kardeşini neden öldürdü? Çünkü kendi amelleri kötü, kardeşinin amelleri ise sâlihti.
13
Mümin kardeşlerim, dünya sizden nefret ederse buna şaşmayın.
14
Biz mümin kardeşleri sevdiğimiz için ölümden hayata geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen, ölümün hükmü altındadır.
15
Mümin kardeşinden nefret eden kişi katilden farksızdır. Hiçbir katilin ebedî hayata sahip olmadığını bilirsiniz.
16
Sevginin ne olduğunu İsa Mesih’ten öğreniyoruz. İsa Mesih bizim uğrumuza canını feda etti. Bizim de kardeşlerimiz uğruna canımızı feda etmemiz gerekir.
17
Dünya malına sahip olan ama mümin kardeşini muhtaç durumda gördüğü halde ona şefkat göstermeyen kişide Allah sevgisi olabilir mi?
18
Evlâtlarım, sevgimiz lâfta ve ağızda kalmasın. Sevgimizi icraatla ve hakikatle gösterelim.
19
Böylece hakikat yolunda olduğumuzu bileceğiz. Vicdanımız bizi suçladığında Allah’ın huzurunda müsterih olabiliriz. Çünkü Allah vicdanımızı aşar; O her şeyi bilir.
20
Böylece hakikat yolunda olduğumuzu bileceğiz. Vicdanımız bizi suçladığında Allah’ın huzurunda müsterih olabiliriz. Çünkü Allah vicdanımızı aşar; O her şeyi bilir.
21
Sevgili kardeşlerim, eğer vicdanımız bizi suçlamazsa Allah’ın huzuruna cesaretle çıkabiliriz; O da her dileğimizi yerine getirir. Çünkü O’nun emirlerini yerine getiriyor ve O’nun razı olduğu şeyleri yapıyoruz.
22
Sevgili kardeşlerim, eğer vicdanımız bizi suçlamazsa Allah’ın huzuruna cesaretle çıkabiliriz; O da her dileğimizi yerine getirir. Çünkü O’nun emirlerini yerine getiriyor ve O’nun razı olduğu şeyleri yapıyoruz.
23
Allah’ın emri, semavî Oğlu İsa Mesih’e iman edip güvenmemiz ve Mesih’in bize emrettiği gibi birbirimizi sevmemizdir.
24
Allah’ın emirlerini yerine getiren kişi Allah’a bağlı yaşar; Allah da o kişinin kalbinde yaşar. Allah’ın içimizde yaşadığını, bize bahşettiği Mukaddes Ruh sayesinde biliriz.
1 Yuhanna 3:1
1 Yuhanna 3:2
1 Yuhanna 3:3
1 Yuhanna 3:4
1 Yuhanna 3:5
1 Yuhanna 3:6
1 Yuhanna 3:7
1 Yuhanna 3:8
1 Yuhanna 3:9
1 Yuhanna 3:10
1 Yuhanna 3:11
1 Yuhanna 3:12
1 Yuhanna 3:13
1 Yuhanna 3:14
1 Yuhanna 3:15
1 Yuhanna 3:16
1 Yuhanna 3:17
1 Yuhanna 3:18
1 Yuhanna 3:19
1 Yuhanna 3:20
1 Yuhanna 3:21
1 Yuhanna 3:22
1 Yuhanna 3:23
1 Yuhanna 3:24
1 Yuhanna 1 / 1Yuh 1
1 Yuhanna 2 / 1Yuh 2
1 Yuhanna 3 / 1Yuh 3
1 Yuhanna 4 / 1Yuh 4
1 Yuhanna 5 / 1Yuh 5