A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

1 Yuhanna 21
Evlâtlarım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih semavî Babamız Allah’ın huzurunda bize şefaat eder.
2
Mesih, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını affettiren kurbandır.
3
Allah’ın emirlerini yerine getirdiğimiz takdirde O’nu tanıdığımızdan emin olabiliriz.
4
“O’nu tanıyorum” diyen ama emirlerine uymayan kişi yalancıdır, hakikatten mahrumdur.
5
Allah’ın kelâmına uyan kişide Allah’ın sevgisi hakikaten kemale ermiştir. Allah yolunda olduğumuzu bununla anlarız.
6
“Allah yolunda yaşıyorum” diyen kişi İsa Mesih gibi yaşamalıdır.
7
Sevgili dostlarım, size yeni bir emir değil, en başından beri kabul ettiğiniz eski emri yazıyorum. Bu emir, işitmiş olduğunuz Allah kelâmıdır.
8
Fakat size gerçekten yeni bir emir yazıyorum. Bunun hakiki anlamını Mesih gibi siz de biliyorsunuz. Çünkü karanlık dağılmakta ve hakiki nur şimdiden parlamaktadır.
9
Nurda yaşadığını söyleyen ama kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır.
10
Kardeşini seven nurda yaşar ve başkasının imandan sapmasına vesile olmaz.
11
Fakat kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir.
12
Evlâtlarım, size yazıyorum, çünkü günahlarınız Mesih sayesinde bağışlandı.
13
Babalar, size yazıyorum, çünkü başlangıçtan beri Var Olan’ı tanıyorsunuz. Gençler, size yazıyorum, çünkü kötü olanı, yani Şeytan’ı yendiniz. Çocuklar, size yazdım, çünkü semavî Baba’yı tanıyorsunuz.
14
Babalar, size yazdım, çünkü başlangıçtan beri Var Olan’ı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım, çünkü güçlüsünüz, Allah’ın kelâmı içinizde yaşıyor ve kötü olanı yendiniz.
15
Dünyayı ve dünyevî şeyleri sevmeyin. Dünyayı seven, semavî Babamız Allah’ı sevemez.
16
Çünkü dünyaya ait olan her şey, yani nefsin arzuları, insanın görüp arzuladığı şeyler ve hayatın verdiği gurur, semavî Babamız Allah’tan değil, dünyadandır.
17
Dünya da, dünyevî arzular da fanidir. Fakat Allah’ın isteğini yerine getiren ebediyen yaşar.
18
Evlâtlarım, bu son saattir. Deccal’ın, yani Mesih aleyhtarının geleceğini işittiniz. Nitekim şimdiden birçok Mesih aleyhtarı türemiş durumdadır. Ahir zamanda yaşadığımızı bundan anlıyoruz.
19
Bu kişiler bizim aramızdaydılar; lâkin bizden değildirler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Fakat bizi terk etmeleri, hiçbirinin aslında bizden olmadığını gösterir.
20
Hâlbuki siz Mukaddes Ruh tarafından meshedildiniz. Bu sayede hepiniz hakikati biliyorsunuz.
21
Bunları size hakikati bilmediğiniz için değil, bilakis, hakikati ve hiçbir yalanın hakikatten kaynaklanmadığını bildiğiniz için yazıyorum.
22
İsa’nın Mesih olduğunu inkâr eden yalancı değilse kim yalancıdır? Semavî Babamız Allah’ı ve semavî Oğul’u inkâr eden, Mesih aleyhtarıdır.
23
Semavî Oğul’u inkâr eden, semavî Baba’dan da mahrumdur. Semavî Oğul’u ikrar eden ise semavî Baba’ya da sahiptir.
24
En baştan beri işittiğiniz hakikatler içinizde yaşasın. Eğer baştan beri işittikleriniz içinizde yaşarsa, siz de semavî Oğul’la ve semavî Baba’yla birlik içinde yaşamaya devam edersiniz.
25
Mesih’in bize vaat ettiği ebedî hayat budur.
26
Bunları, sizi yoldan saptırmak isteyenler hakkında ikaz etmek için yazıyorum.
27
Size gelince, Mesih size Mukaddes Ruh’u bahşetmiştir. Mukaddes Ruh içinizde yaşıyor. Başka birinin size bir şey öğretmesine ihtiyacınız yoktur. Çünkü Mesih’in bahşettiği Mukaddes Ruh size her şeyi öğretir. O’nun öğrettikleri haktır, batıl değildir. Size öğretmiş olduğu gibi, Mesih’e bağlı kalın.
28
Evet evlâtlarım, şimdi Mesih’e bağlı yaşayın ki, O tezahür ettiğinde cesaretimiz olsun, geldiğinde huzurunda utanmayalım.
29
O’nun sâlih olduğunu bildiğinize göre, sâlih ameller işleyen herkesin ruhen O’ndan doğduğunu da bilirsiniz.1 Yuhanna 2:1
1 Yuhanna 2:2
1 Yuhanna 2:3
1 Yuhanna 2:4
1 Yuhanna 2:5
1 Yuhanna 2:6
1 Yuhanna 2:7
1 Yuhanna 2:8
1 Yuhanna 2:9
1 Yuhanna 2:10
1 Yuhanna 2:11
1 Yuhanna 2:12
1 Yuhanna 2:13
1 Yuhanna 2:14
1 Yuhanna 2:15
1 Yuhanna 2:16
1 Yuhanna 2:17
1 Yuhanna 2:18
1 Yuhanna 2:19
1 Yuhanna 2:20
1 Yuhanna 2:21
1 Yuhanna 2:22
1 Yuhanna 2:23
1 Yuhanna 2:24
1 Yuhanna 2:25
1 Yuhanna 2:26
1 Yuhanna 2:27
1 Yuhanna 2:28
1 Yuhanna 2:29


1 Yuhanna 1 / 1Yuh 1
1 Yuhanna 2 / 1Yuh 2
1 Yuhanna 3 / 1Yuh 3
1 Yuhanna 4 / 1Yuh 4
1 Yuhanna 5 / 1Yuh 5