A A A A A
İncil HADI 2017

1 Yuhanna 1

1

  Başlangıçtan beri var olanı, Hayat Kelâmı’nı size ilan ediyoruz. O’nu işittik, gözlerimizle gördük, seyredip ellerimizle dokunduk.

2

  Çünkü Hayat Olan açıkça göründü. O’nu gördük ve O’na şahitlik ediyoruz. Semavî Baba’nın nezdinde olup bize gösterilmiş olan Ebedî Hayat’ı ilan ediyoruz.

3

  Bizim müşareketimiz, Semavî Baba’yla ve semavî Oğlu İsa Mesih’ledir. Sizin de bizimle müşareketiniz olsun diye görüp işittiğimizi size bildiriyoruz.

4

  Bunları size, sevincimiz tamamlansın diye yazıyoruz.

5

  İsa Mesih’ten işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haber şudur: Allah nurdur, O’nda karanlığın zerresi yoktur.

6

  Allah’la müşareketimiz olduğunu söyler ama karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş ve hakikate uygun şekilde yaşamamış oluruz.

7

  Fakat Allah nurda olduğu gibi biz de nurda yürürsek birbirimizle müşareketimiz olur ve Allah’ın semavî Oğlu İsa Mesih’in kanı bizi her günahtan arındırır.

8

  Günahımız yoktur dersek kendimizi kandırırız, hakikatten mahrum oluruz.

9

  Fakat günahlarımızı itiraf edersek, sadık ve adil olan Allah günahlarımızı bağışlar, bizi her kötülükten arındırır.

10

  Günah işlemedik dersek Allah’ı yalancı durumuna düşürmüş, Allah’ın kelâmından mahrum oluruz.

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info