Eski Ahit
Yeni Ahit
İncil HADI 2017

2 Petrus 5

1

İsa’nın Mesih olduğuna iman eden herkes ruhen Allah’tan doğmuştur. Semavî Babamız Allah’ı seven, O’ndan ruhen doğmuş olanları da sever.

2

Allah’ı sevip emirlerini yerine getirmekle, Allah’ın evlâtlarını sevdiğimizi anlarız.

3

Allah’ı sevmek, emirlerini yerine getirmek demektir. O’nun emirleri de ağır değildir.

4

Çünkü ruhen Allah’tan doğan herkes dünyayı alt edecek kuvvete sahiptir. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.

5

Dünyayı ancak İsa’nın Allah’ın semavî Oğlu olduğuna iman eden alt edebilir.

6

İsa Mesih suyla vaftiz oldu ve çarmıhta kanını döktü. Böylece O yalnız suyla değil, hem suyla hem de kanla gelmiş oldu. Mukaddes Ruh buna şahitlik eder. Çünkü Ruh hakikattir.

7

Ruh, su ve kan, üçü de buna şahitlik ederler. Ve üçü de ahenk içindedir.

8

Ruh, su ve kan, üçü de buna şahitlik ederler. Ve üçü de ahenk içindedir.

9

İnsanların şahitliğine itibar ediyorsak, Allah’ın şahitliği bundan çok daha üstündür. Çünkü bu, Allah’ın kendi semavî Oğlu hakkında ettiği şahitliktir.

10

Allah’ın semavî Oğlu’na iman eden kişi yüreğinde Allah’ın şahitliğine sahiptir. Fakat Allah’a iman etmeyen, O’nu yalancı yerine koyar. Çünkü Allah’ın semavî Oğlu hakkındaki şahitliğine inanmamıştır.

11

Bu şahitlik de şundan ibarettir: Allah bize ebedî hayat verdi, bu hayatın kaynağı da O’nun semavî Oğlu’dur.

12

Allah’ın semavî Oğlu’nu kalbinde yaşatan herkes ebedî hayata sahiptir. Fakat Allah’ın semavî Oğlu’na sahip olmayan kişi bu hayattan mahrumdur.

13

Bunları, Allah’ın semavî Oğlu’na imanla güvenen sizlere, ebedî hayata sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.

14

Allah’ın huzurunda sahip olduğumuz güvence şudur: O’nun iradesine uygun ne dilersek bizi işitir.

15

Bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilediğimiz her şeye kavuştuğumuzu da biliriz.

16

Mümin kardeşlerinden birinin ölüme götürmeyen günah işlediğini gören kişi, o kardeş için dua etsin. Allah da o kardeşe hayat verecektir. Bu ancak ölüme götürmeyen bir günah işleyenler için geçerlidir. Ölüme götüren günah da vardır. Bu tür günahlar işleyen için dua etsin demiyorum.

17

Her kötülük günahtır. Fakat ölüme götürmeyen günah da vardır.

18

Ruhen Allah’tan doğmuş olanların günah işlemeye devam etmediklerini biliriz. Allah’tan doğmuş olan İsa Mesih onları korur. Şeytan onlara zarar veremez.

19

Biliriz ki, biz Allah’a aidiz, fakat bütün dünya Şeytan’ın hükmü altındadır.

20

Ve biliriz ki, Allah’ın semavî Oğlu gelmiş ve Hak’kı tanımamız için bize zihin açıklığı ihsan etmiştir. Semavî Oğul İsa Mesih sayesinde Hak’ka aidiz. Hakiki Allah ve ebedî hayat O’dur.

21

Evlâtlarım, kendinizi sahte ilâhlardan koruyun.

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info