A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

2 Petrus 31
Sevgili dostlarım, bu size yazdığım ikinci mektuptur. İki mektubumda da bazı konuları size hatırlatmak ve temiz vicdanınızı uyandırmak istedim.
2
Mukaddes peygamberlerin önceden söylediği sözleri hatırlayın. Kurtarıcımız Rab’bin biz havarileriniz vasıtasıyla verdiği buyruğu da hatırlayın.
3
En başta şunu bilmelisiniz: Bu ahir zamanda alaycılar ortaya çıkacak. Bu kişiler kendi nefislerinin ardından gidecekler.
4
Alay ederek, “Hani Rab geleceğini vaat etmişti?” diyecekler. “Atalarımız vefat edeli her şey kâinatın başlangıcındaki gibi duruyor.”
5
Fakat şunu bile bile unutuyorlar: Gökler çok önceden Allah’ın kelâmı vasıtasıyla var oldu. Yeryüzü de suyun içinden ve su vasıtasıyla şekil aldı.
6
Kadim dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu.
7
Şimdiki gökler ve yer ise ateşe verilmek üzere yine Allah’ın kelâmı vasıtasıyla muhafaza ediliyor, kâfirlerin helâk olacağı hesap gününe kadar korunuyorlar.
8
Sevgili dostlarım, şunu unutmayın, Rab’bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir.
9
Bazıları Rab’bin vaadini yerine getirmekte geciktiğini düşünüyor. Fakat Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Sadece size sabırla davranıyor. Çünkü kimsenin helâk olmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor.
10
Fakat Rab’bin günü aniden, hırsızın gelişi gibi olacak. O gün gökler cayır cayır yanıp ortadan kalkacak. Gök cisimleri şiddetli ateşte eriyip yok olacak. Dünya ve dünyada yapılan her şey ifşa edilecek.
11
Her şey böylece yok olacak. Bunu düşünün ve nasıl insanlar olmanız lazım, siz karar verin! Allah’ın yolunda pak bir hayat sürün.
12
Allah’ın hesap gününü dört gözle bekleyin, o günün gelişini çabuklaştırın. O gün gökler yanıp yok olacak. Gök cisimleri şiddetli ateşte eriyip tükenecek.
13
Fakat Allah bize yeni gökler ve yeni bir dünya vaat etti. Orada adalet ebediyen hüküm sürecek. Biz de o vaadin gerçekleşmesini bekliyoruz.
14
Böylece sevgili dostlarım, bunları beklediğinize göre, Allah’ın huzurunda selâmet içinde, lekesiz ve kusursuz yaşamaya gayret edin.
15
Efendimiz’in sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Sevgili mümin kardeşimiz Pavlus da Allah’tan aldığı hikmetle aynı şeyi yazıyor.
16
Pavlus, bütün mektuplarında bu konulardan söz eder. Mektuplarının bazı yerlerini anlamak zordur. Cahil ve dengesiz kişiler bunları çarpıtıyorlar. Öbür mukaddes yazılara da aynı şeyi yapıyorlar. Sonuç olarak kendileri için ebedî helâk yolunu açıyorlar.
17
Sevgili dostlarım, siz ise bunları zaten biliyorsunuz. İmanınız güçlüdür. Bu sebeple sakın fasıkların sapkınlıklarına kapılıp imandan sapmayın.
18
Fakat Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu daha iyi tanımakta ilerleyip gelişin. Şimdiden ebede kadar O’na izzet olsun! Âmin.2 Petrus 3:1

2 Petrus 3:2

2 Petrus 3:3

2 Petrus 3:4

2 Petrus 3:5

2 Petrus 3:6

2 Petrus 3:7

2 Petrus 3:8

2 Petrus 3:9

2 Petrus 3:10

2 Petrus 3:11

2 Petrus 3:12

2 Petrus 3:13

2 Petrus 3:14

2 Petrus 3:15

2 Petrus 3:16

2 Petrus 3:17

2 Petrus 3:182 Petrus 1 / 2Pe 1

2 Petrus 2 / 2Pe 2

2 Petrus 3 / 2Pe 3