A A A A A
×

İncil HADI 2017

2 Petrus 1

1
İsa Mesih’in kulu ve havarisi ben Simun Petrus, size selam ediyorum. Allahımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih adildir. Bu adaleti sayesinde biz havarilerin imanıyla eşdeğer bir imana kavuştunuz.
2
Allah’ı ve Efendimiz İsa’yı daha iyi tanımanız için Allah’tan size bol bol lütuf ve selâmet dilerim.
3
İsa bu hayatta Allah yolunda yürümemiz için ihtiyacımız olan her şeyi verdi. Bunu ilâhî kudretiyle yaptı. İsa’yı tanıyoruz. O bizi kendi izzetine ve faziletine ortak olmaya davet etti.
4
İzzeti ve fazileti sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatlerde bulundu. Bu vaatler vasıtasıyla O’nun ilâhî tabiatına paydaş oldunuz. Çünkü insan ihtirasının dünyada yol açtığı yozlaşmalardan kurtuldunuz.
5
Bu sebeple imanınızı faziletle takviye etmek için elinizden geleni yapın. Faziletinizi ilim irfanla,
6
ilim irfanınızı nefse hâkimiyetle, nefse hâkimiyeti sebatla, sebatınızı takvayla,
7
takvanızı kardeşseverlikle, kardeşseverliğinizi de ilâhî sevgiyle takviye edin.
8
Bu vasıflara sahip olup bunları geliştirirseniz, Efendimiz İsa Mesih’i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız.
9
Bu vasıflara sahip olmayan kişi ise kördür, uzağı göremez. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur.
10
Mümin kardeşlerim, Allah sizi seçip davet etti. Bu sebeple davetinizi ve seçilmişliğinizi teyit etmek için daha çok gayret edin. Bunu yaparsanız hiçbir zaman tökezleyip düşmezsiniz.
11
O zaman Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih sizi kendi ebedî hükümranlığına sevinçle kabul edecektir.
12
Onun için bunları size her zaman hatırlatacağım. Gerçi bunları biliyorsunuz ve size ulaşan hakikate sağlam bir şekilde tutunuyorsunuz.
13
Fakat bu fani dünyada olduğum sürece bunları hatırlatarak sizi sürekli gayrete getirmeyi doğru buluyorum.
14
Çünkü kısa bir süre sonra bu fani dünyadan ayrılacağımı biliyorum. Bunu bana Efendimiz İsa Mesih bildirdi.
15
Ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları daima hatırlamanız için elimden geleni yapacağım.
16
Efendimiz İsa Mesih’in kudretini ve gelişini size bildirirken kurnazca uydurulan masallara başvurmadık. İsa Mesih’in ululuğunu kendi gözlerimizle gördük.
17
İsa, Cenabıhak’kın, yüce Allah’ın sesini işitti. Semavî Babamız Allah, İsa’yı onurlandırdı, izzete kavuşturdu. O’na göklerden seslenerek şöyle dedi: “Sevgili semavî Oğlum budur. O’ndan razıyım.”
18
Göklerden gelen bu sesi biz de işittik. Çünkü o sırada Mesih’le birlikte mukaddes dağda bulunuyorduk.
19
Böylece peygamberlerin söylediklerinden daha da emin olduk. Siz de bu sözlere kulak vermekle iyi edersiniz. Bu sözler karanlık yerde parlayan çıraya benzer. Gün ağarıp şafak yıldızı yüreklerinizde doğana kadar bu sözlere kulak vermeye devam edin.
20
En başta şunu iyi bilin: Hiçbir peygamberlik sözü peygamberin kendi tefsiri değildir.
21
Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan iradesiyle gelmedi. İnsanlar Mukaddes Ruh tarafından yönetilerek Allah’ın kelâmını ilettiler.
2 Petrus 1:1
2 Petrus 1:2
2 Petrus 1:3
2 Petrus 1:4
2 Petrus 1:5
2 Petrus 1:6
2 Petrus 1:7
2 Petrus 1:8
2 Petrus 1:9
2 Petrus 1:10
2 Petrus 1:11
2 Petrus 1:12
2 Petrus 1:13
2 Petrus 1:14
2 Petrus 1:15
2 Petrus 1:16
2 Petrus 1:17
2 Petrus 1:18
2 Petrus 1:19
2 Petrus 1:20
2 Petrus 1:21
2 Petrus 1 / 2Pe 1
2 Petrus 2 / 2Pe 2
2 Petrus 3 / 2Pe 3