A A A A A
×

İncil HADI 2017

Yakup 5

1
Ey zenginler, dinleyin! Başınıza gelecek felâketlerden dolayı ağlayıp feryat edin!
2
Servetiniz çürümüş, elbiselerinizi güve yemiştir.
3
Altınınız ve gümüşünüz pas tutmuştur. Bu pas hesap gününde aleyhinize şahitlik yapacak, bedenlerinizi yanan ateş gibi yiyip bitirecek. Fani dünyada servetinize servet kattınız.
4
Ekinlerinizi biçen ırgatların ücretini hileyle alıkoydunuz. Bu ücretler bile size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı, kadir Allah’a ulaştı.
5
Dünyada refah içinde yaşadınız, keyif sürdünüz. Kendinizi kesim gününe hazırlanan hayvanlar gibi besiye çektiniz.
6
Masum insanları mahkemeye verip öldürttünüz. Çünkü size karşı koyamadılar.
7
Fakat siz ey mümin kardeşler, Rab’bin gelişine kadar sabredin. Unutmayın ki, çiftçi değerli ürünü almak için ilkbahar ve yaz yağmurlarını sabırla bekler.
8
Siz de sabırlı ve cesur olun. Çünkü Rab’bin gelişi yakındır.
9
Ey müminler, birbirinize karşı şikâyette bulunmayın; aksi halde Allah sizi mahkûm eder. İşte dünyanın hâkimi olan Allah kapıdadır!
10
Ey mümin kardeşler, Allah’ın adıyla konuşmuş olan peygamberleri örnek alın. Onlar kötü muameleye sabırla dayandılar.
11
Biz sıkıntıya dayanmış olanları mübarek sayarız. Eyüb’ün sabrını duymuşsunuzdur. Sonunda Rab’bin ona nasıl yardım ettiğini biliyorsunuz. Bu da Allah’ın ne kadar merhametli ve şefkatli olduğunu göstermektedir.
12
Ey mümin kardeşlerim, yer veya gök, ya da başka bir şey üzerine yemin etmeyin. “Evet” demek istiyorsanız “Evet”, “Hayır” demek istiyorsanız “Hayır” deyin. Böyle yaparsanız Allah’ın hükmünden kurtulursunuz.
13
İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Sevinçli mi? İlahiler söylesin.
14
Aranızda hasta olan mı var? Cemaatin önderlerini çağırtsın, onun için dua etsinler, onu Rab’bin adıyla zeytin yağıyla meshetsinler.
15
İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, Rab onu affedecektir.
16
Bu sebeple günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin ki, şifa bulasınız. Sâlih kişinin duası çok güçlü ve tesirlidir.
17
İlyas da tıpkı bizim gibi bir insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti; üç yıl altı ay ülkeye yağmur yağmadı.
18
Sonra yeniden dua etti, gök yağmur, toprak da ürün verdi.
19
Ey mümin kardeşlerim, içinizden biri doğru yoldan sapar ve bir diğeriniz onu yine doğru yola döndürürse,
20
bilin ki günahkârı yanlış yolundan döndüren, onun canını ebedî ölümden kurtaracak ve Allah’ın birçok günahı affetmesini sağlayacaktır.
Yakup 5:1
Yakup 5:2
Yakup 5:3
Yakup 5:4
Yakup 5:5
Yakup 5:6
Yakup 5:7
Yakup 5:8
Yakup 5:9
Yakup 5:10
Yakup 5:11
Yakup 5:12
Yakup 5:13
Yakup 5:14
Yakup 5:15
Yakup 5:16
Yakup 5:17
Yakup 5:18
Yakup 5:19
Yakup 5:20
Yakup 1 / Yak 1
Yakup 2 / Yak 2
Yakup 3 / Yak 3
Yakup 4 / Yak 4
Yakup 5 / Yak 5