English
A A A A A
×

İncil HADI 2017

İbraniler 2

1
Bu sebeple duyduklarımıza daha büyük dikkatle kulak verelim, başka yola sapmayalım.
2
Unutmayın, Allah suç işleyen ve itaat etmeyen herkese hak ettiği cezayı verdi. Böylece melekler vasıtasıyla indirdiği Tevrat’ı tasdik etti.
3
Öyleyse biz de bu harika kurtuluş yoluna ilgisiz kalmayalım. Yoksa cezadan kaçamayız. Bu kurtuluş yolunu önce Efendimiz İsa duyurdu. Efendimizi dinlemiş olanlar bunu tasdik etti.
4
Allah da bu kurtuluş yolunu alâmetlerle, harikalarla, çeşitli mucizelerle doğruladı. Ayrıca kendi iradesine göre bize Mukaddes Ruh’un mevhibelerini ihsan etti.
5
Allah bahsettiğimiz gelecek âlemi meleklere tâbi kılmadı.
6
Zebur’da şöyle deniyor: “Ya Rab, insan nedir ki, onu anasın? İnsanoğlu nedir ki, ona ilgi gösteresin?
7
Onu kısa bir süre meleklerden aşağı kıldın, başını izzet ve hürmetle taçlandırdın.
8
Her şeyi ayaklarının altına serdin. Her şeyi ona tâbi kıldın.” Allah her şeyi insana tâbi kıldı demek, insana tâbi olmayan hiçbir şey bırakmadı demektir. Yine de her şeyin insana tâbi kılındığını henüz görmüyoruz.
9
Ancak İsa’yı görüyoruz. O, “kısa bir süre için meleklerden aşağı” kılındı. Böylece Allah’ın lütfu uğruna herkes için ölümü tattı, acı çekip öldü. Bu sebeple Allah O’na “izzet ve hürmet” tacını giydirdi.
10
Her şeyi Allah yarattı, her şey O’nun kudretiyle varlığını sürdürür. O birçok insanı İsa’nın çarmıhta çektiği elemler sayesinde kurtuluşa kavuşturdu. Böylelikle kurtuluşun öncüsü olan İsa’yı kemale erdirdi.
11
İnsanları takdis eden İsa’dır. Hem O hem de O’nun takdis ettiği kişiler aynı semavî Baba’ya aittir. Bu sebeple İsa onlara “kardeşlerim” diye hitap etmekten utanmaz.
12
İsa şöyle der: “Semavî Baba, ismini kardeşlerime ilan edeceğim. Cemaatte sana ilahilerle hamt edeceğim.”
13
Ve şöyle ekler: “Ben Allah’a güveneceğim.” Ve yine, “İşte ben ve Allah’ın bana verdiği evlâtlar” der.
14
Bu evlâtlar, etten kemikten yapılmış insanlardır. Bu sebeple İsa da onlar gibi ete kemiğe büründü. İnsan olarak çarmıhta öldü ve dirildi. Böylece ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i etkisiz hale getirdi.
15
Hayatları boyunca ölüm korkusuyla yaşayanları bu korkuya esir olmaktan kurtardı.
16
Şüphesiz İsa meleklere yardım etmeye gelmedi. İbrahim’in soyundan gelenlere yardım etmeye geldi.
17
Bu sebeple İsa’nın, mümin kardeşleri olan bizlere her yönden benzemesi münasipti. Ancak bu sayede Allah’ın hizmetinde merhametli ve sadık başrahip olabildi. Bu sıfatla kendini halkının günahlarının kefareti olarak kurban edebildi.
18
İsa acılarla imtihan edildi; bu yüzden acılarla imtihan edilenlere yardım edebilir.
İbraniler 2:1
İbraniler 2:2
İbraniler 2:3
İbraniler 2:4
İbraniler 2:5
İbraniler 2:6
İbraniler 2:7
İbraniler 2:8
İbraniler 2:9
İbraniler 2:10
İbraniler 2:11
İbraniler 2:12
İbraniler 2:13
İbraniler 2:14
İbraniler 2:15
İbraniler 2:16
İbraniler 2:17
İbraniler 2:18
İbraniler 1 / İbr 1
İbraniler 2 / İbr 2
İbraniler 3 / İbr 3
İbraniler 4 / İbr 4
İbraniler 5 / İbr 5
İbraniler 6 / İbr 6
İbraniler 7 / İbr 7
İbraniler 8 / İbr 8
İbraniler 9 / İbr 9
İbraniler 10 / İbr 10
İbraniler 11 / İbr 11
İbraniler 12 / İbr 12
İbraniler 13 / İbr 13