A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Titus 31
Şu konuları müminlere hatırlat: Yöneticilere ve yetkililere tâbi olsunlar. Onlara itaat etsinler, hayırlı olan her şeyi yapmaya hazır olsunlar.
2
Hiç kimseye küfretmesinler; kavgacı değil, uysal olsunlar. Herkese her zaman yumuşak davransınlar.
3
Bir zamanlar biz de anlayışsızdık, asiydik. Yanlış yoldaydık. Her türlü zevk ve arzunun esiriydik. Kin ve kıskançlık içinde yaşıyorduk. İnsanlar bizden nefret ederdi. Biz de birbirimizden nefret ediyorduk.
4
Fakat Kurtarıcımız Allah iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça gösterdi.
5
Bizi, işlediğimiz sâlih amellerle değil, kendi merhametiyle kurtardı. Mukaddes Ruh’un kuvvetiyle kalplerimizi temizledi, yeniden doğmamızı ve yeni hayata kavuşmamızı sağladı.
6
Allah, Kurtarıcımız İsa Mesih vasıtasıyla Mukaddes Ruh’u cömertçe bize ihsan etti.
7
Böylece ebedî hayata kavuşma umuduna sahibiz. Çünkü Mesih’in lütfuyla Allah katında sâlih sayıldık.
8
Bu, itimada lâyık bir sözdür. Bu konuları ısrarla vazetmeni istiyorum. Böylece Allah’a iman edenler, fikirlerini hep iyi amellere versinler. Bunlar insanlar için iyi ve faydalıdır.
9
Fakat soyağaçlarıyla ilgili akılsızca tartışmalardan ve Musa’nın şeriatıyla ilgili çekişmelerden ve kavgalardan sakın. Bunlar faydasız ve boş şeylerdir.
10
Müminler arasında bölücülük yapanı ikaz et. Devam ederse ikinci kere ikaz et. Yine devam ederse ilişkini kes.
11
Böyle bir insanın yoldan sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin. Suçlu olduğu besbelli.
12
Artemas’ı ya da Tihikos’u sana göndereceğim. Yanına varır varmaz sen ne yapıp yapıp Nikopolis şehrine git. Ben de orada olacağım. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim.
13
Hukukçu Zenas’la Apollos’u yolcu ederken elinden gelen her türlü yardımı yap. Bir eksikleri olmamasına dikkat et.
14
Giritli müminler de hayırlı işlerle uğraşmayı öğrensinler. Böylece insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bu da müminlerin verimli bir hayat sürmesine yardım eder.
15
Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven müminlere selam söyle. Allah’ın lütfu hepinizin üzerinde olsun.Titus 3:1

Titus 3:2

Titus 3:3

Titus 3:4

Titus 3:5

Titus 3:6

Titus 3:7

Titus 3:8

Titus 3:9

Titus 3:10

Titus 3:11

Titus 3:12

Titus 3:13

Titus 3:14

Titus 3:15Titus 1 / Tit 1

Titus 2 / Tit 2

Titus 3 / Tit 3