A A A A A
×

İncil HADI 2017

2 Timoteos 4

1
Mesih İsa, hükümranlığını kurmak için tekrar gelecektir; hem hayatta olanlara hem de ölülere hesap soracaktır. Bu sebeple Allah’ın ve Mesih İsa’nın önünde sana emrediyorum:
2
Allah’ın kelâmını vazet. Vakit müsait olsun olmasın, bu işten asla yılma. İnsanları hakikate ikna et, günahlarından ötürü azarla, iyi olana teşvik et ve büyük sabırla eğit.
3
Bunları söylüyorum; çünkü öyle bir zaman gelecek ki, insanların artık sahih talime tahammülü kalmayacak. Kendi ihtiraslarının peşinden gidecekler, ne işitmek istiyorlarsa onu vaaz eden hocalar edinecekler.
4
Hakikati dinlemeyi reddedecekler, masallara sapacaklar.
5
Fakat sen her zaman kendine hâkim ol, sıkıntılara katlan. Kurtuluş müjdesini vazetmeye devam et, Allah’ın verdiği işi tamamla.
6
Bana gelince, hak yolu uğruna kurban edilmek üzereyim. Artık bu dünyadan ayrılma saatim geldi.
7
Asil mücadeleyi sürdürdüm, yarışı tamamladım, imanı korudum.
8
Artık Allah katında sâlih sayıldığımın işareti olan zafer tacı beni bekliyor. Adil Yargıç olan Rab, hesap günü bu tacı bana giydirecek. Yalnız bana değil, O’nun gelişini özlemle bekleyen herkese giydirecektir.
9
Sevgili Timoteos, yanıma tez gelmeye çalış.
10
Çünkü dünya sevgisi Demas’ın aklını çeldi; beni terk etti, Selanik’e gitti. Kreskes Galatya’ya, Titus Dalmaçya’ya gitti.
11
Şimdi yanımda yalnız Luka var. Markos’u bul ve onu da beraberinde getir; Rab yolundaki hizmetimde bana yardım edebilir.
12
Tihikos’u Efes’e gönderdim.
13
Sen gelirken Troas şehrinde Karp’ın evinde bıraktığım abayı, kitapları, özellikle de not defterlerimi unutma.
14
Bakırcı İskender bana çok kötülük etti; Rab, yaptıklarının karşılığını ona verecek.
15
Sen de ona karşı ihtiyatlı ol, çünkü söylediklerimize şiddetle muhalefet etti.
16
İlk duruşmada hiç kimse bana destek olmadı. Herkes beni terk etti. Allah hepsini affetsin!
17
Her şeye rağmen Rab bana yardım etti, beni kuvvetlendirdi. Böylece Allah’ın kelâmını eksiksizce vazettim; her halktan birçok insan kurtuluş müjdesini duydu. Sonunda Rab beni aslanlara yem olmaktan kurtardı.
18
Evet, Rab beni her kötülükten kurtaracak ve emniyet içinde semavî hükümranlığına taşıyacaktır. İzzet ebetler ebedince O’nundur. Âmin.
19
Priskilla, Akvila ve Onesiforos’un ev halkına selam söyle.
20
Erastus Korint’te kaldı. Trofimos’u Milet’te bıraktım, çünkü hastaydı.
21
Ne yapıp et, kış bastırmadan yanıma gel. Evvulus, Pudens, Linus, Klavdiya ve bütün mümin kardeşler sana selam ederler.
22
Rab sana ruhanî destek olsun. Allah’ın lütfu hepinizin üzerinde olsun.
2 Timoteos 4:1
2 Timoteos 4:2
2 Timoteos 4:3
2 Timoteos 4:4
2 Timoteos 4:5
2 Timoteos 4:6
2 Timoteos 4:7
2 Timoteos 4:8
2 Timoteos 4:9
2 Timoteos 4:10
2 Timoteos 4:11
2 Timoteos 4:12
2 Timoteos 4:13
2 Timoteos 4:14
2 Timoteos 4:15
2 Timoteos 4:16
2 Timoteos 4:17
2 Timoteos 4:18
2 Timoteos 4:19
2 Timoteos 4:20
2 Timoteos 4:21
2 Timoteos 4:22
2 Timoteos 1 / 2Tim 1
2 Timoteos 2 / 2Tim 2
2 Timoteos 3 / 2Tim 3
2 Timoteos 4 / 2Tim 4