A A A A A
×

İncil HADI 2017

2 Timoteos 3

1
Şunu iyi bil, ahir zamanda büyük sıkıntılar olacak.
2
İnsanlar iyiden iyiye bencil ve para düşkünü olacaklar. Küstah, kibirli, küfürbaz, ana babaya itaatsiz, nankör ve mukaddesata saygısız olacaklar.
3
Sevgisiz, uzlaşmaz, iftiracı, edepsiz, zalim ve iyiliğe düşman olacaklar.
4
Kalleş, pervasız, kendini beğenmiş olacaklar. Allah yerine, zevk ve sefayı sevecekler.
5
Hak yolundaymış gibi görünecekler, fakat hak yolunun sahibi Allah’ın kudretini inkâr edecekler. Böyle insanlardan uzak dur.
6
Bu insanlar sinsice evlere dalarlar, zayıf iradeli kadınların aklını çelerler. Böyle kadınlar günahları altında ezilmiştir, her tür arzunun esiridirler.
7
Her zaman yeni şeyler öğrenmeye çabalarlar, fakat hakikati asla idrak edemezler.
8
Musa Peygambere karşı gelen Yannes ve Yambres gibi, bunlar da hakikate karşı gelirler. Çarpık fikirlidirler, hakiki imandan mahrumdurlar.
9
Fakat çok ileri gidemeyecekler. Yannes ve Yambres gibi, bunların da akılsızlığı herkese malûm olacaktır.
10
Fakat sen benim ne vazettiğimi, nasıl yaşadığımı yakından gördün. Hayattaki amacımı biliyorsun. İmanıma, sabrıma, sevgime, tahammülüme şahitsin.
11
Antakya’da, Konya’da ve Listra’da çektiğim zulüm ve acıları biliyorsun. Ne büyük eziyetlere katlandım! Fakat Rab beni hepsinden kurtardı.
12
Aslında Mesih İsa’ya iman eden ve Allah yolunda yürümek isteyen herkes eziyet görecek.
13
Fakat zalimler ve düzenbazlar gittikçe daha beter olacaklar; başkalarını da kendilerini de aldatacaklar.
14
Sana gelince, öğrendiğin ve güvendiğin talimatlara sadık kal. Çünkü bunları kimden öğrendiğini biliyorsun.
15
Mukaddes yazılara çocukluğundan beri aşinasın. Bu yazılar seni Mesih İsa’ya iman vasıtasıyla hikmete ve kurtuluşa eriştirmeye kadirdir.
16
Allah’ın vahyettiği yazıların hepsi faydalıdır, bize hakikati öğretir, günahımızı ifşa eder, hatalarımızı düzeltir ve bizi hak yolunda eğitir.
17
Bu sayede Allah’ın kulu her tür iyiliği yapmak için gerekli vasıflara sahip olur.
2 Timoteos 3:1
2 Timoteos 3:2
2 Timoteos 3:3
2 Timoteos 3:4
2 Timoteos 3:5
2 Timoteos 3:6
2 Timoteos 3:7
2 Timoteos 3:8
2 Timoteos 3:9
2 Timoteos 3:10
2 Timoteos 3:11
2 Timoteos 3:12
2 Timoteos 3:13
2 Timoteos 3:14
2 Timoteos 3:15
2 Timoteos 3:16
2 Timoteos 3:17
2 Timoteos 1 / 2Tim 1
2 Timoteos 2 / 2Tim 2
2 Timoteos 3 / 2Tim 3
2 Timoteos 4 / 2Tim 4