A A A A A
×

İncil HADI 2017

2 Timoteos 2

1
Sana gelince evladım Timoteos, Mesih İsa’nın lütfu sana kuvvet versin.
2
Allah’ın kelâmını birçok şahidin önünde sana bildirdim. Bu kelâmı başkalarına bildirmeye yeterli ve itimada lâyık kişilere emanet et.
3
Mesih İsa’nın sadık bir askeri olarak sıkıntılara katlan.
4
Nitekim askerlik yapan kişi günlük işlerle meşgul olmaz; amacı, komutanını hoşnut etmektir.
5
Spor müsabakasına katılan kişi bütün kurallara riayet etmezse yarış dışı kalır, ödülden mahrum olur.
6
Emek veren çiftçi hasattan ilk payı almayı hak eder.
7
Söylediklerimi iyi düşün; Rab bütün bunları anlaman için sana yardım edecektir.
8
İsa Mesih’i aklından çıkarma. O, Kral Davud’un soyundan geldi; öldü ve ölümden dirildi. İşte vazettiğim kurtuluş müjdesinin özü budur.
9
Kurtuluş müjdesini vazettiğim için sıkıntı çekiyorum, hatta bir suçlu gibi zincire vuruldum. Ancak Allah’ın kelâmı zincire vurulamaz.
10
Bu sebeple Allah’ın seçtiği kişiler uğruna her şeye sabırla katlanıyorum. Yeter ki, onlar da Mesih İsa sayesinde kurtuluşa ve ebedî yüceliğe kavuşsunlar.
11
Şu söz itimada lâyıktır: “O’nunla birlikte öldüysek, O’nunla birlikte yaşayacağız.
12
Sıkıntılara dayanırsak, O’nunla birlikte hüküm süreceğiz; O’nu tanıdığımızı inkâr edersek, O da bizi tanıdığını inkâr edecek.
13
O’na sadık kalmasak da O yine de sadık kalacak; zira kendi özünü inkâr edemez.”
14
Bu hakikatleri müminlere devamlı hatırlat; onları Allah’ın önünde uyar: artık kelimelerin anlamları üzerinde çekişip durmasınlar. Böyle çekişmeler kimseye hayır getirmez, tersine, dinleyenleri felakete götürür.
15
Allah’ı hoşnut etmek için elinden geleni yap. Hak kelâmını dürüstçe öğreten alnı ak bir işçi gibi çalış.
16
Allah yolunda yürümeyenlerin boş tartışmalarından uzak dur; çünkü bunlar insanı Allah’tan uzaklaştırır.
17
Böylelerinin sözleri kangren gibi yayılır. Himeneos ile Filitos bunlardandır.
18
Bu adamlar hakikat yolundan saptılar; çünkü ölümden dirilişin olup bittiğini iddia ediyorlar. Bu sözleriyle bazılarının imanını yıkıyorlar.
19
Fakat Allah’ın hakikati tıpkı bir temel taşı gibi ayaktadır; bu taş şu sözlerle mühürlenmiştir: “Rab kendisine ait olanları bilir”, “Rab’bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun.”
20
Büyük bir konakta yalnız altın ve gümüş kaplar olmaz; tahta ve toprak kaplar da bulunur. Kıymetli kaplar asil işlerde, ucuz kaplarsa sıradan işlerde kullanılır.
21
Kendisini pisliklerden arındıran insan asil işler için ayrılmış bir kap gibidir; böyle bir insan efendisine yararlıdır, bütün hayırlı işler için hazırdır.
22
Gençlik ihtiraslarından kaç. Doğru olanı yapmaya gayret et. Bunu Rab’be temiz yürekle yakaran herkesle birlikte yap. Yolun, iman, sevgi ve selâmet yolu olsun.
23
Anlamsız ve boş tartışmalardan uzak dur; biliyorsun, bunlar ancak kavgaya yol açar.
24
Rab’bin kulları kavga etmemeli, fakat herkese müşfik davranmalı. Allah’ın kelâmını vazederken becerikli ve sabırlı olmalı.
25
Kendilerine karşı çıkanları yumuşak huyla yola getirmeli. Allah belki de böylelerinin yüreklerini değiştirir; onlar da hakikati idrak ederler.
26
Ne yazık ki, Şeytan istediğini yaptırmak için onları esir etmiştir. Fakat belki de akıllanır ve Şeytan’ın tuzağından kurtulurlar.
2 Timoteos 2:1
2 Timoteos 2:2
2 Timoteos 2:3
2 Timoteos 2:4
2 Timoteos 2:5
2 Timoteos 2:6
2 Timoteos 2:7
2 Timoteos 2:8
2 Timoteos 2:9
2 Timoteos 2:10
2 Timoteos 2:11
2 Timoteos 2:12
2 Timoteos 2:13
2 Timoteos 2:14
2 Timoteos 2:15
2 Timoteos 2:16
2 Timoteos 2:17
2 Timoteos 2:18
2 Timoteos 2:19
2 Timoteos 2:20
2 Timoteos 2:21
2 Timoteos 2:22
2 Timoteos 2:23
2 Timoteos 2:24
2 Timoteos 2:25
2 Timoteos 2:26
2 Timoteos 1 / 2Tim 1
2 Timoteos 2 / 2Tim 2
2 Timoteos 3 / 2Tim 3
2 Timoteos 4 / 2Tim 4