English
A A A A A
×

İncil HADI 2017

2 Timoteos 1

1
Allah’ın iradesiyle Mesih İsa’nın havarisi olan ben Pavlus’tan selam. Vazifem, Allah’ın Mesih İsa vasıtasıyla vaat ettiği ebedî hayatı ilan etmektir.
2
Ey Timoteos, ortak imanımız dolayısıyla sevgili evladım gibisin. Semavî Babamız Allah’tan ve Efendimiz Mesih İsa’dan sana lütuf, merhamet ve selâmet dilerim.
3
Gece gündüz dualarımda seni anıyorum, Allah’a durmadan şükrediyorum. Atalarım gibi Allah’a temiz vicdanla kulluk ediyorum.
4
Gözyaşlarını hatırlıyor, seni tekrar görmeyi özlemle bekliyorum. Seni görmek beni çok sevindirecektir.
5
Rab’be olan riyasız imanını da hatırlıyorum. Önce büyükannen Lois ve annen Evnike’nin sahip olduğu aynı imana şimdi senin de sahip olduğuna eminim.
6
Allah sana ruhani bir mevhibe bahşetti. Bu mevhibeyi, seni ellerimle takdis ettiğimde almıştın. Bu mevhibeyi canlandırıp tekrar kullanman için seni teşvik ediyorum.
7
Allah’ın bize bahşettiği Mukaddes Ruh sayesinde artık çekingen değiliz; tersine Ruh bizi kudret, sevgi ve sağduyu sahibi kılar.
8
Öyleyse Efendimiz İsa’ya şahitlik etmekten utanma; O’nun uğruna hapsedilmiş olmamdan da utanma. Allah’ın verdiği kudretle kurtuluş müjdesi yolunda benimle birlikte ezaya katlan.
9
Allah bizi kurtardı ve kendisine vakfolmaya çağırdı. Bunu sevaplarımızın karşılığı olarak yapmadı, kendi muradına ve lütfuna göre yaptı. Allah bu lütfu bize Mesih İsa vasıtasıyla ezelden bahşetti.
10
Kurtarıcımız Mesih İsa’nın gelişiyle bu lütuf tecelli etti. Mesih hem ölümü yendi hem de kurtuluş müjdesi vasıtasıyla ebedî hayatın ve ölümsüzlüğün yolunu açtı.
11
Allah bu kurtuluş müjdesini yaymak üzere beni vaiz, havari ve hoca tayin etti.
12
Şimdi çektiğim sıkıntıların nedeni işte budur. Fakat bu durumdan utanmıyorum, çünkü kime iman ettiğimi biliyorum. O’na emanet ettiğim her şeyi, tekrar geleceği güne kadar muhafaza etmeye kadir olduğuna inanıyorum.
13
Benden işittiğin sahih sözleri örnek al; bunları imanla ve Mesih İsa’dan kaynaklanan sevgiyle tatbik et.
14
Sana emanet edilen talimatları, kalbinde yaşayan Mukaddes Ruh’un gücüyle koru.
15
Biliyorsun, Asya ilinden gelenlerin hepsi benden yüz çevirdi; Figelos’la Hermogenes de beni terk etti.
16
Fakat Rab Onesiforos’un ailesine merhamet etsin, çünkü bana çok iyiliği dokundu, hapiste olmamdan utanmadı.
17
Roma’ya geldiğinde beni gayretle arayıp buldu.
18
Rab hesap gününde ona merhamet etsin! Efes’teyken bana çok yardım etti, bunu iyi biliyorsun.
2 Timoteos 1:1
2 Timoteos 1:2
2 Timoteos 1:3
2 Timoteos 1:4
2 Timoteos 1:5
2 Timoteos 1:6
2 Timoteos 1:7
2 Timoteos 1:8
2 Timoteos 1:9
2 Timoteos 1:10
2 Timoteos 1:11
2 Timoteos 1:12
2 Timoteos 1:13
2 Timoteos 1:14
2 Timoteos 1:15
2 Timoteos 1:16
2 Timoteos 1:17
2 Timoteos 1:18
2 Timoteos 1 / 2Tim 1
2 Timoteos 2 / 2Tim 2
2 Timoteos 3 / 2Tim 3
2 Timoteos 4 / 2Tim 4