A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

1 Timoteos 41
Mukaddes Ruh açıkça diyor ki, ahir zamanda bazıları imandan dönecek. Bunlar yanıltıcı ruhlara ve cinlerin talimlerine kulak verecekler.
2
Bu talimler riyakâr yalancılar tarafından yayılacak. Böylelerinin vicdanı sanki kızgın demirle dağlanıp yok edilmiştir.
3
Bunlar evlenmenin günah olduğunu söyler ve bazı yiyecekleri haram sayarlar. Hâlbuki Allah o yiyecekleri, hakikati bilen müminler şükredip yesin diye yarattı.
4
Allah’ın yarattığı her şey güzeldir; hiçbirini reddetmemeli, hepsini şükranla kabul etmeliyiz.
5
Allah’ın kelâmına dayanarak dua edersek, her yiyecek bize helâldir.
6
Bu talimatları oradaki mümin kardeşlere ilet. Böylece Mesih İsa’nın iyi bir hizmetkârı olursun; imanımızın esaslarına ve izinden gittiğin sahih talime göre eğitildiğin belli olur.
7
Allah yoluna uygun olmayan efsanelerden ve kocakarı masallarından uzak dur. Kendini Allah yolunda eğit.
8
Bedeni eğitmenin bir nebze faydası var, fakat Allah yolunda yürümek her yönden faydalıdır. Zira bu, hem şimdiki hem de gelecekteki hayat için ödül vaat eder.
9
Bu söz doğrudur ve herkesçe kabul edilmeye lâyıktır.
10
Bunun için emek veriyor, mücadele ediyoruz. Çünkü ümidimizi ebedî Allah’a bağladık. O her insanın, özellikle de iman edenlerin Kurtarıcısı’dır.
11
Bunları ısrarla vazet.
12
Gençsin diye kimse seni hor görmesin. Sözlerinle, davranışlarınla, sevginle, imanınla ve iffetli hayatınla herkese örnek ol.
13
Ben gelene kadar cemaate mukaddes yazıları okumaya, öğüt vermeye ve vazetmeye devam et.
14
Sahip olduğun ruhani mevhibeyi kullanmayı ihmal etme. O mevhibeyi sana Allah verdi; cemaat önderleri seni takdis ettikleri ve peygamberlik sözleri söyledikleri zaman sana bahşetti.
15
Bu konulara özen göster. Kendini bu işlere ver ki, imanda gösterdiğin ilerleme herkesçe malûm olsun.
16
Nasıl yaşadığına ve neler vazettiğine dikkat et. Doğru yolda yürümeye devam et. Çünkü bu sayede hem kendini hem de seni dinleyenleri kurtaracaksın.1 Timoteos 4:1

1 Timoteos 4:2

1 Timoteos 4:3

1 Timoteos 4:4

1 Timoteos 4:5

1 Timoteos 4:6

1 Timoteos 4:7

1 Timoteos 4:8

1 Timoteos 4:9

1 Timoteos 4:10

1 Timoteos 4:11

1 Timoteos 4:12

1 Timoteos 4:13

1 Timoteos 4:14

1 Timoteos 4:15

1 Timoteos 4:161 Timoteos 1 / 1Tim 1

1 Timoteos 2 / 1Tim 2

1 Timoteos 3 / 1Tim 3

1 Timoteos 4 / 1Tim 4

1 Timoteos 5 / 1Tim 5

1 Timoteos 6 / 1Tim 6