A A A A A
×

İncil HADI 2017

2 Selanikliler 3

1
Son olarak mümin kardeşlerim, bizim için dua edin. Öyle ki Rab’bin kelâmı hızla yayılsın. Sizin aranızda olduğu gibi yüceltilsin.
2
Huysuz ve zalim insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Ne de olsa herkes Rab’be iman etmiş değildir.
3
Ancak Rab vaatlerine sadıktır. Sizi kuvvetlendirecek, kötü olandan, yani Şeytan’dan koruyacaktır.
4
Size tembih ettiklerimizi yerine getirdiğinizi ve getirmeye devam edeceğinizi biliyoruz. Bu konuda Rab’be itimat ediyoruz.
5
Rab size yol göstersin; öyle ki, Allah’ın sevgisine ve Mesih’in sabrına sahip olasınız.
6
Mümin kardeşlerim, Efendimiz İsa Mesih’in adına size şunu tembih ediyoruz: Aylak aylak dolaşan kardeşlerden uzak durun. Onlar bizden duydukları talimata göre yaşamıyorlar.
7
Bizi nasıl örnek almanız gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü aranızdayken aylak aylak dolaşmadık.
8
Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Bilâkis, hiçbirinize yük olmamak için gece gündüz çalışıp didindik, alın teri döktük.
9
Yardımınızı almaya hakkımız olmadığından değil, ancak geçimimizi kendimiz sağlayarak size örnek olmak istedik.
10
Daha aranızdayken size şunu tembihlemiştik: “Çalışmak istemeyen yemek de yemesin!”
11
Bazılarınızın aylaklık ettiği kulağımıza geliyor. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyormuş.
12
Böylelerine Efendimiz İsa Mesih adına yalvarıyor ve şunu tembihliyoruz: Sükûnetle çalışıp kendi ekmek paralarını kazansınlar.
13
Size gelince mümin kardeşlerim, iyilik yapmaktan usanmayın.
14
Bir kimse bu mektupta söylediklerimize uymazsa, onu iyice belleyin ve kendisiyle fazla yüz göz olmayın. Öylelikle yaptığından utanacak.
15
Tabii ona düşman muamelesi yapmayın. Tersine, bir kardeş olarak ona nasihat edin.
16
Selâmet kaynağı olan Rab’bin kendisi size her zaman, her durumda selâmet ihsan etsin. Rab hepinizle birlikte olsun.
17
Mektubun bu selam kısmını ben Pavlus kendi elimle yazıyorum. Benden geldiğini anlamanız için her mektubumda bu bir işarettir; bu benim âdetimdir.
18
Efendimiz İsa Mesih’in lütfu üzerinizde olsun.
2 Selanikliler 3:1
2 Selanikliler 3:2
2 Selanikliler 3:3
2 Selanikliler 3:4
2 Selanikliler 3:5
2 Selanikliler 3:6
2 Selanikliler 3:7
2 Selanikliler 3:8
2 Selanikliler 3:9
2 Selanikliler 3:10
2 Selanikliler 3:11
2 Selanikliler 3:12
2 Selanikliler 3:13
2 Selanikliler 3:14
2 Selanikliler 3:15
2 Selanikliler 3:16
2 Selanikliler 3:17
2 Selanikliler 3:18
2 Selanikliler 1 / 2Sel 1
2 Selanikliler 2 / 2Sel 2
2 Selanikliler 3 / 2Sel 3