A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

2 Selanikliler 11
Pavlus, Silvanus ve Timoteos’tan, semavî Babamız Allah’ın ve Efendimiz İsa Mesih’in Selanik’teki cemaatine selamlar!
2
Semavî Babamız Allah’tan ve Efendimiz İsa Mesih’ten size lütuf ve selâmet dileriz.
3
Mümin kardeşlerim, Allah’a sizin için her zaman şükrediyoruz. Bunu yapmaya borçluyuz, çünkü imanınız ziyadesiyle büyüyor. Birbirinize olan sevginiz giderek artıyor.
4
Onun için Allah’ın cemaatleri arasında sizinle iftihar ediyoruz. Çünkü bütün baskı ve sıkıntılara sabırla, imanla dayandınız.
5
Çektikleriniz Allah’ın adil hükmünü ortaya çıkaracak. Sonuç olarak Allah sizi kendi hükümranlığına lâyık kılacak. İşte bu hükümranlık uğruna şimdi acı çekiyorsunuz.
6
Allah adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenleri sıkıntı ile cezalandıracak,
7
sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bunu Efendimiz İsa tekrar geldiğinde yapacak. Kudretli melekleriyle gökten yeryüzüne inecek.
8
Alev alev yanan ateşle gelecek; Allah’ı tanımayanları ve kendisiyle ilgili kurtuluş müjdesini reddedenleri cezalandıracak.
9
Onların cezası ebedî helâktır. Rab’bin huzurundan ve muhteşem kudretinden mahrum kalacaklar.
10
Bütün bunlar Rab’bin tekrar gelişinde, kendi halkı tarafından yüceltildiği gün olacak. İman etmiş olan herkes o gün O’na hayranlıkla bakacak. O’nunla ilgili ettiğimiz şahitliğe inanan sizler de buna dâhilsiniz.
11
İşte bu sebeple sizin için daima dua ediyoruz, Allah sizi davetine lâyık kılsın, kendi kudretiyle her iyi niyeti, imanınızdan doğan her hayırlı işi tamamlasın.
12
Öyle ki, Efendimiz İsa’nın ismi sizin sayenizde yüceltilsin, siz de O’nun sayesinde yüceliğe kavuşasınız. Bu da ancak Allahımız’ın ve Efendimiz İsa Mesih’in lütfuyla olur.2 Selanikliler 1:1
2 Selanikliler 1:2
2 Selanikliler 1:3
2 Selanikliler 1:4
2 Selanikliler 1:5
2 Selanikliler 1:6
2 Selanikliler 1:7
2 Selanikliler 1:8
2 Selanikliler 1:9
2 Selanikliler 1:10
2 Selanikliler 1:11
2 Selanikliler 1:12


2 Selanikliler 1 / 2Sel 1
2 Selanikliler 2 / 2Sel 2
2 Selanikliler 3 / 2Sel 3