A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

1 Selanikliler 51
Mümin kardeşlerim, bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmamıza gerek yoktur.
2
Çünkü çok iyi bildiğiniz gibi, Rab’bin Günü gece gelen hırsız gibi, beklenmedik şekilde gelecektir.
3
İman etmemiş olanlar, selâmetten ve emniyetten söz ederken bir anda helâk olacaklardır. Gebe kadın nasıl birden doğum sancılarına yakalanırsa, onlar da bu helâktan kaçamayacaklar!
4
Ancak siz mümin kardeşlerim, karanlıkta değilsiniz. Bu yüzden hırsızın gelişi gibi gelecek olan o güne hazırlıksız yakalanmayacaksınız.
5
Çünkü hepiniz ışığa aitsiniz, gündüzün evlatlarısınız. Bizler geceye ya da karanlığa ait değiliz.
6
O sebeple diğer insanlar gibi rehavet içinde olmayalım. Bilâkis, ayık ve uyanık kalalım.
7
Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoşlar da gece sarhoş olur.
8
Ancak biz gündüze ait olduğumuzdan ayık kalmalıyız. İmanı ve sevgiyi zırh gibi kuşanalım; kurtuluş ümidimiz, başımız koruyan bir miğfer gibi olsun.
9
Çünkü Allah bizi gazabına uğrayalım diye değil, Efendimiz İsa Mesih vasıtasıyla kurtuluşa kavuşalım diye seçti.
10
Mesih bizler için öldü. Geldiğinde ise biz ister ölü ister diri olalım, bu sayede O’nunla birlikte yaşayacağız.
11
Öyleyse zaten yaptığınız gibi, birbirinizi yüreklendirin, imanda büyümek için yardımlaşın.
12
Mümin kardeşlerim, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin kıymetini bilmenizi rica ederiz.
13
Aranızda yaptıkları hizmetten dolayı sevgiyle onları el üstünde tutun. Birbirinizle barış içinde yaşayın.
14
Size yalvarırız ey mümin kardeşlerim, aylakları uyarın. Korkuya, şüpheye kapılanları cesaretlendirin. Acizlere yardım edin. Herkese karşı sabırlı olun.
15
Dikkat edin, kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Her zaman birbirinize ve bütün insanlara iyilik yapmaya gayret edin.
16
Sevinciniz daim olsun.
17
Durmadan dua edin.
18
Her durumda şükredin. Allah, Mesih İsa’nın yolunda bu şekilde yaşamanızı ister.
19
Mukaddes Ruh’un ateşini söndürmeyin.
20
Peygamberlik sözlerini hafife almayın.
21
Ancak her şeyi sınayın. İyi olana sıkı sıkıya tutunun.
22
Her tür kötülükten uzak durun.
23
Selamet kaynağı olan Allah, kendisine tamamen vakfolmanızı sağlasın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Efendimiz İsa Mesih’in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun.
24
Sizi çağıran Allah vaatlerine sadıktır; vaatlerini yerine getirir.
25
Mümin kardeşlerim, bizim için dua edin.
26
Bütün mümin kardeşlerinizi, Allah’a vakfolmuş olanlara yaraşır bir öpüşle selamlayın.
27
Rab adına size rica ediyorum, bu mektup bütün mümin kardeşlere okunsun.
28
Efendimiz İsa Mesih’in lütfu üzerinizde olsun.1 Selanikliler 5:1
1 Selanikliler 5:2
1 Selanikliler 5:3
1 Selanikliler 5:4
1 Selanikliler 5:5
1 Selanikliler 5:6
1 Selanikliler 5:7
1 Selanikliler 5:8
1 Selanikliler 5:9
1 Selanikliler 5:10
1 Selanikliler 5:11
1 Selanikliler 5:12
1 Selanikliler 5:13
1 Selanikliler 5:14
1 Selanikliler 5:15
1 Selanikliler 5:16
1 Selanikliler 5:17
1 Selanikliler 5:18
1 Selanikliler 5:19
1 Selanikliler 5:20
1 Selanikliler 5:21
1 Selanikliler 5:22
1 Selanikliler 5:23
1 Selanikliler 5:24
1 Selanikliler 5:25
1 Selanikliler 5:26
1 Selanikliler 5:27
1 Selanikliler 5:28


1 Selanikliler 1 / 1Sel 1
1 Selanikliler 2 / 1Sel 2
1 Selanikliler 3 / 1Sel 3
1 Selanikliler 4 / 1Sel 4
1 Selanikliler 5 / 1Sel 5