A A A A A
×

İncil HADI 2017

1 Selanikliler 4

1
Mümin kardeşlerim, şimdi son konuya geleyim. Allah’ın rızasını kazanmak için nasıl yaşamanız gerektiğini bizden öğrendiniz. Öyle yaşadığınızı da biliyoruz. Şimdi bu konuda daha da ilerlemeniz için size Efendimiz İsa’nın adıyla rica ediyor, yalvarıyoruz.
2
Efendimiz İsa’nın yetkisiyle size verdiğimiz emirleri biliyorsunuz.
3
Allah’ın isteği şudur: Kendinizi O’na vakfedin ve cinsel ahlaksızlıktan uzak durun.
4
Her biriniz kendini Allah’a vakfedip eşine hürmetle davranmayı öğrensin.
5
Allah’ı tanımayan putperestler gibi, şehvet ihtirası içinde yaşamayın.
6
Bu konuda haksızlık edip mümin kardeşlerinizi aldatmayın. Daha önce de söylediğimiz ve sizi ikaz ettiğimiz gibi, böyle yapanları Rab cezalandıracaktır.
7
Çünkü Allah bizi kendisine vakfolmaya çağırdı. Günahla kirlenmemizi istemez.
8
Bu talimi reddeden kişi insanı değil, Mukaddes Ruhu’nu size veren Allah’ı reddetmiş olur.
9
Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü birbirinizi sevmenizi zaten Allah size öğretti.
10
Hakikaten Makedonya’daki bütün mümin kardeşleri seviyorsunuz. Kardeşlerim, bu konuda daha da ilerlemenizi öğütleriz.
11
Daha önce tembih ettiğimiz gibi, esas gayeniz sakin bir hayat sürmek, kendi işinize bakmak ve alın terinizle geçinmek olmalıdır.
12
Bunları yaparsanız hayatınızla başkalarının gözünde itibar kazanırsınız. Kimseye muhtaç olmadan geçinirsiniz.
13
Mümin kardeşlerim, gözlerini hayata kapamış müminlerle ilgili hakikati bilmenizi isteriz. Bunları bilirseniz, ölümden sonrası için ümidi olmayan diğer insanlar gibi kederlenmezsiniz.
14
İsa’nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Allah aynı şekilde, İsa’ya iman ederek ölmüş olanları diriltecek; onları İsa’nın tekrar gelişinde O’nunla birlikte geri getirecektir.
15
Size bu söylediklerimiz bizzat Rab’bin kelâmıdır. Biz yaşamakta olanlar, yani Rab’bin tekrar gelişinde hâlâ hayatta olanlar Rab’le buluşurken ölmüş olanların önüne asla geçmeyeceğiz.
16
Rab’bin kendisi emir verecek, baş melek seslenecek ve Allah’ın borazanı çalınacak. O zaman Rab gökten inecek. İlk olarak Mesih’e ait ölüler dirilecek.
17
Bundan sonra hâlâ yaşamakta olanlarımız, hayatta kalmış olanlarımız, onlarla birlikte bulutların arasına alınacağız. Hep birlikte gökte Rab’le buluşacağız. Böylece ebediyen Rab’le olacağız.
18
İşte bu sözlerle birbirinizi teselli edin.
1 Selanikliler 4:1
1 Selanikliler 4:2
1 Selanikliler 4:3
1 Selanikliler 4:4
1 Selanikliler 4:5
1 Selanikliler 4:6
1 Selanikliler 4:7
1 Selanikliler 4:8
1 Selanikliler 4:9
1 Selanikliler 4:10
1 Selanikliler 4:11
1 Selanikliler 4:12
1 Selanikliler 4:13
1 Selanikliler 4:14
1 Selanikliler 4:15
1 Selanikliler 4:16
1 Selanikliler 4:17
1 Selanikliler 4:18
1 Selanikliler 1 / 1Sel 1
1 Selanikliler 2 / 1Sel 2
1 Selanikliler 3 / 1Sel 3
1 Selanikliler 4 / 1Sel 4
1 Selanikliler 5 / 1Sel 5