A A A A A
×

İncil HADI 2017

1 Selanikliler 1

1
Pavlus, Silvanus ve Timoteos’tan, Selanik’teki cemaate selamlar! Semavî Babamız Allah’a ve Efendimiz İsa Mesih’e ait olan sizlere lütuf ve selâmet dileriz.
2
Hepiniz için Allah’a daima şükrediyoruz. Dualarımızda sizleri her zaman anıyoruz.
3
Semavî Babamız Allah’a dua ettiğimizde, imanla yaptıklarınızı, sevgiyle emek verdiğinizi ve Efendimiz İsa Mesih’e nasıl umut bağlayıp sabrettiğinizi hatırlıyoruz.
4
Mümin kardeşlerim, Allah sizi seviyor ve sizi seçti. Bunu biliyoruz.
5
Çünkü size vazettiğimiz kurtuluş müjdesi sadece sözden ibaret değildir; ilâhî kudrete sahiptir. Mukaddes Ruh’un kudretiyle bu müjdenin doğruluğundan emin olarak size vazettik. Biz aranızdayken nasıl bir hayat sürdüğümüzü gördünüz. Sırf sizin yararınıza böyle yaşadığımızı biliyorsunuz.
6
Siz de bizi ve Efendimizi örnek aldınız. Büyük sıkıntılara rağmen Mukaddes Ruh’un verdiği sevinçle kelâmı kabul ettiniz.
7
Sonuç olarak Makedonya ve Ahaya illerinde yaşayan bütün müminlere örnek oldunuz.
8
Çünkü sayenizde Rab’bin kelâmı her yere ulaştı. Allah’a iman ettiğiniz, yalnızca Makedonya ve Ahaya’da değil, her yerde duyuldu. Bu konuda fazla şey söylememize gerek kalmadı.
9
Sizi ziyaret ettiğimizde bizi nasıl ağırladığınızı herkes konuşuyor. Putlardan Allah’ın yoluna döndüğünüzden, ebedî ve hakiki Allah’a kulluk ettiğinizden her yerde söz ediliyor.
10
Herkes göklerden gelecek olan Allah’ın semavî Oğlu İsa’yı beklediğinizi biliyor. Allah’ın ölümden dirilttiği İsa bizi Allah’ın gelecek gazabından kurtaracaktır.
1 Selanikliler 1:1
1 Selanikliler 1:2
1 Selanikliler 1:3
1 Selanikliler 1:4
1 Selanikliler 1:5
1 Selanikliler 1:6
1 Selanikliler 1:7
1 Selanikliler 1:8
1 Selanikliler 1:9
1 Selanikliler 1:10
1 Selanikliler 1 / 1Sel 1
1 Selanikliler 2 / 1Sel 2
1 Selanikliler 3 / 1Sel 3
1 Selanikliler 4 / 1Sel 4
1 Selanikliler 5 / 1Sel 5