English
A A A A A
×

İncil HADI 2017

Filipililer 4

1
Ey mümin kardeşlerim, sizi seviyorum ve özlüyorum. Sizler benim sevincimsiniz, başımın tacısınız. Sevgili dostlarım, Rab’be sadık olmaya devam edin.
2
Evodiya ve Sintihe, her ikinize de yalvarıyorum; madem aynı Rab’be aitsiniz, birbirinizle hemfikir olun.
3
Evet, Sizigos, adına yaraşır gerçek yoldaşım, sana da rica ediyorum; bu kadınlara yardımcı ol. Onlar Klement’le ve yanımda çalışan diğer insanlarla birlikte kurtuluş müjdesini vazetmek için mücadeleme katıldılar. Hepsinin adları Hayat Kitabı’nda yazılıdır.
4
Rab’be ait olduğunuz için her zaman sevinin. Tekrar söylüyorum, sevinin!
5
Herkese yumuşak davranın. Rab yakında gelecek.
6
Hiçbir şeyi tasa etmeyin. İsteklerinizi yakarışla, duayla ve şükranla Allah’a bildirin.
7
Mesih İsa’ya ait olduğunuz için Allah’ın selâmeti üzerinizde olacaktır. İnsan aklını aşan bu selâmet yüreklerinizi ve zihinlerinizi koruyacaktır.
8
Nihayet kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, adil, pak, sevimli, itibarlı, erdemli ve övgüye lâyık ne varsa onu düşünün.
9
Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz ve hayatımda gördüğünüz ne varsa, onu yapmaya devam edin. O zaman selâmet veren Allah sizinle olacaktır.
10
Bana olan ilginiz tekrar canlandığı için çok seviniyorum, Rab’be şükrediyorum. Aslında benimle her zaman ilgilendiniz, fakat bunu gösterecek fırsatınız olmadı.
11
Bunu bir eksiğim olduğu için söylemiyorum. Çünkü her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim.
12
Kıt kanaat geçinmeyi de, bolluk içinde yaşamayı da bilirim. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Tokluğa da açlığa da, bolluğa da yokluğa da alıştım.
13
Mesih bana her duruma katlanacak gücü verir.
14
Ancak sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz.
15
Filipili kardeşlerim, kurtuluş müjdesini size ilk vazettiğim zamanı hatırlayın. Makedonya’dan ayrıldığımda sizden başka hiçbir cemaat bana yardım etmedi.
16
Ben Selanik’teyken bile birkaç kez yardım göndererek ihtiyacımı karşıladınız.
17
Fazladan bir armağan peşinde değilim; ancak maddi bağışlarınızın manevî kazanç olarak hesabınızda birikmesini istiyorum.
18
Epafroditus’un eliyle gönderdiğiniz armağanları aldım; şimdi hiçbir eksiğim kalmadı, her şeyim var. Hatta bolluk içindeyim. Gönderdikleriniz güzel kokulu kurbanlar gibidir. Allah böyle kurbanları kabul eder ve bunlardan hoşnut olur.
19
Kulluk ettiğim Allah da her ihtiyacınızı Mesih İsa vasıtasıyla cömertçe karşılayacaktır.
20
Semavî Babamız Allah’a ebetler ebedince izzet olsun! Âmin.
21
Mesih İsa’ya ait bütün müminlere selam edin. Yanımdaki mümin kardeşlerim de size selam ederler.
22
Buradaki bütün müminler, özellikle Sezar’ın sarayında yaşayanlar, size selamlarını gönderiyor.
23
Efendimiz İsa Mesih’in lütfu üzerinizde olsun.
Filipililer 4:1
Filipililer 4:2
Filipililer 4:3
Filipililer 4:4
Filipililer 4:5
Filipililer 4:6
Filipililer 4:7
Filipililer 4:8
Filipililer 4:9
Filipililer 4:10
Filipililer 4:11
Filipililer 4:12
Filipililer 4:13
Filipililer 4:14
Filipililer 4:15
Filipililer 4:16
Filipililer 4:17
Filipililer 4:18
Filipililer 4:19
Filipililer 4:20
Filipililer 4:21
Filipililer 4:22
Filipililer 4:23
Filipililer 1 / Fil 1
Filipililer 2 / Fil 2
Filipililer 3 / Fil 3
Filipililer 4 / Fil 4