A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Filipililer 31
Sonuçta, ey mümin kardeşlerim, Rab’be ait olduğunuz için sevinin. Size hep aynı şeyleri yazmaktan usanmam. Bunu sizin emniyetiniz için yapıyorum.
2
Saldırgan köpeklere benzeyen adamlara dikkat edin. Sizi sünnet olmaya zorlayan bu kötü adamlardan sakının.
3
Çünkü asıl sünnetliler biziz. Bedensel sünnet insanı kurtarmaz. Biz Allah’a Mukaddes Ruh’u vasıtasıyla ibadet ederiz, sadece Mesih İsa ile övünürüz; bedensel özelliklerimize güvenmeyiz.
4
Eğer bazıları sünnetli olmaya güveniyorsa, benim güvenecek daha çok şeyim var.
5
Daha sekiz günlükken sünnet oldum. İsrail halkının Benyamin aşiretinden geliyorum. Özbeöz Yahudiyim. Tevrat’a sımsıkı bağlı bir Ferisiydim.
6
Mesih’in cemaatine acımasızca zulmederdim. Tevrat’ın emirlerini kusursuz şekilde yerine getirirdim.
7
Eskiden bunlara çok önem verirdim; fakat şimdi Mesih uğruna bunların hepsini bir kenara bıraktım. Hiçbirinin artık kıymeti yok.
8
Dahası var. Efendimiz İsa Mesih’i tanımak o kadar fevkalade bir şey ki, bunun yanında her şeyi zarar sayarım, süprüntü gibi görürüm. Mesih uğruna her şeyi kaybettim, bana faydalı olan tek şey Mesih’tir.
9
Tamamen O’na ait olmak istiyorum. O’nun sayesinde Allah’ın önünde sâlih sayıldım. Allah beni, Tevrat’ın emirlerini yerine getirdiğim için değil, Mesih’e iman ettiğim için sâlih saydı.
10
Mesih’i tanımak, O’nu ölümden dirilten kudreti kavramak istiyorum. Acılarına ortak olup ölümde bile O’na benzemek istiyorum.
11
İşte bu sayede ölümden sonra dirilişe kavuşacağım.
12
Allah’ın istediği gibi kemale erdiğimi iddia etmiyorum. Fakat Mesih İsa’nın bana vermek istediği ödülü elde etmeye gayret ediyorum. Çünkü O beni buna sahip olmam için çağırdı.
13
Mümin kardeşlerim, bunu henüz elde ettiğimi düşünmüyorum. Yaptığım şey şudur: Geçmiş hayatımı geride bırakıp var gücümle hedefe doğru koşuyorum.
14
Allah beni Mesih İsa vasıtasıyla semada vaat ettiği hayata çağırdı. İşte ben bu ödülü elde etmek için hedefe koşan bir yarışçı gibi gayret ediyorum.
15
Ruhani bakımdan olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Başka şekilde düşünen varsa, Allah size doğrusunu gösterir.
16
Ancak her birimiz eriştiğimiz seviyeye uygun bir hayat sürelim.
17
Mümin kardeşlerim, beni örnek alın. Ayrıca bizi örnek alanların hayatına dikkatle bakın.
18
Çünkü birçokları çarmıhta ölen Mesih’in düşmanı olarak yaşıyor. Bunu size daha önce söylemiştim. Şimdi sizi bu konuda gözyaşları içinde yine ikaz ediyorum.
19
Bu kişilerin sonu helâktır. Allah yerine kendi midelerine ibadet ediyorlar. Fani dünyadan başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Hayâsızlıklarıyla övünüyorlar.
20
Fakat biz Allah’ın hükümranlığının vatandaşlarıyız. Kurtarıcımız ve Efendimiz İsa Mesih’in göklerden gelişini bekliyoruz.
21
O kadirdir. Her şey O’na tâbidir. Bu kudreti sayesinde bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi ihtişamlı bedenine benzer kılacaktır.Filipililer 3:1
Filipililer 3:2
Filipililer 3:3
Filipililer 3:4
Filipililer 3:5
Filipililer 3:6
Filipililer 3:7
Filipililer 3:8
Filipililer 3:9
Filipililer 3:10
Filipililer 3:11
Filipililer 3:12
Filipililer 3:13
Filipililer 3:14
Filipililer 3:15
Filipililer 3:16
Filipililer 3:17
Filipililer 3:18
Filipililer 3:19
Filipililer 3:20
Filipililer 3:21


Filipililer 1 / Fil 1
Filipililer 2 / Fil 2
Filipililer 3 / Fil 3
Filipililer 4 / Fil 4