A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Efesliler 51
Allah’ın sevgili evlatlarısınız; yaptığınız her şeyde O’nu örnek alın.
2
Bizi seven ve uğrumuza canını veren Mesih gibi sevgiyle yaşayın; O, güzel kokulu adak, Allah’ı hoşnut eden kurban oldu.
3
Aranızda zina, iffetsizlik ya da açgözlülük söz konusu bile olmasın. Böyle şeyler, Allah’ın halkına yakışmaz.
4
Açık saçıklık, saçma konuşmalar ya da kaba şakalar da olmasın. Bunlar size yaraşmaz. Bunun yerine Allah’a şükredin.
5
Ahlâksız, iffetsiz ya da putperestle bir olan açgözlü insana Mesih’in ve Allah’ın hükümranlığında yer yoktur; bundan emin olun.
6
Kimse sizi boş laflarla kandırmasın; Allah’a itaat etmeyenler bu günahlar yüzünden O’nun gazabına uğrayacak.
7
Bu tür insanlarla oturup kalkmayın.
8
Geçmişte sizler de onlar gibi, dünyayı saran ruhani karanlıkla birdiniz. Fakat şimdi Rab’be aitsiniz, dünyaya ışık oldunuz; ışığın evlatları olarak yaşayın.
9
Çünkü ışığın ürünü her türlü iyilik, doğruluk ve hakikattir.
10
Rab’bi neyin hoşnut edeceğini ayırt etmeye çalışın.
11
Karanlık ve faydasız amellere katılmayın; aksine bunları ifşa edin.
12
Bazılarının gizlice yaptıklarını ağza almak bile ayıptır.
13
Ancak ışık bunların hepsini açığa çıkarır.
14
Evet, her şeyi aydınlığa çıkaran şey ışıktır. İşte o yüzden şöyle diyoruz: “Uyan, ey uyuyan, ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak.”
15
Öyleyse nasıl yaşadığınıza dikkat edin. Hikmetten mahrum insanlar gibi değil, hikmetli insanlar gibi yaşayın;
16
her fırsatı değerlendirin, çünkü kötü bir zamanda yaşıyoruz.
17
Akılsızlık etmeyin; Rab’bin sizden ne istediğini anlayın.
18
Aşırı içip sarhoş olmayın. Sarhoşluk yakışıksız davranışlara yol açar. Bunun yerine Mukaddes Ruh’la dolun.
19
Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhani ezgiler söyleyin; yüreğinizden Rab’be terennüm edin, O’na nağmeler yükseltin.
20
Her zaman Efendimiz İsa Mesih’in adıyla her şey için semavî Babamız Allah’a şükredin.
21
Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize tâbi olun.
22
Ey kadınlar, Rab’be tâbi olduğunuz gibi kocalarınıza da tâbi olun.
23
Mesih’in cemaati bir bedendir; Mesih bu bedenin başı ve kurtarıcısıdır. Aynı şekilde koca da karısının başıdır.
24
Cemaat Mesih’e tâbi olduğu gibi, kadınlar da her şeyde kocalarına tâbi olmalıdır.
25
Ey kocalar, Mesih, müminler cemaatini nasıl sevdiyse ve onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.
26
Mesih, cemaati Allah’a vakfetmek için canını verdi. Kelâm vazedilince Mesih iman edenleri vaftiz vasıtasıyla temiz kılar.
27
Amacı, cemaati bütün haşmetiyle bir gelin gibi kendi huzuruna çıkarmaktır. Üzerinde leke, buruşukluk ya da benzeri bir şey bulunmasını istemiyor. Kendisine vakfolup kusursuz olmasını istiyor.
28
Aynı şekilde kocalar da tıpkı kendi bedenlerini sever gibi karılarını sevmelidir. Karısını seven kendisini seviyor demektir.
29
Hiç kimse kendi bedenine düşman olmaz, aksine, onu besler, kayırır. Mesih de kendi cemaati için işte bunu yapar.
30
Çünkü biz O’nun bedeninin birer azasıyız.
31
Bu sebeple Tevrat’ta yazıldığı gibi, “Adam annesini babasını terk edecek, karısıyla birleşecek ve ikisi tek beden olacaklar.”
32
Bu ayetle derin bir sır açıklanıyor; ben bunu Mesih ve cemaatiyle ilgili yorumluyorum.
33
Fakat sizin için de geçerlidir: kocalar karılarını kendileri gibi sevsin, karılar da kocalarına saygı göstersin.Efesliler 5:1
Efesliler 5:2
Efesliler 5:3
Efesliler 5:4
Efesliler 5:5
Efesliler 5:6
Efesliler 5:7
Efesliler 5:8
Efesliler 5:9
Efesliler 5:10
Efesliler 5:11
Efesliler 5:12
Efesliler 5:13
Efesliler 5:14
Efesliler 5:15
Efesliler 5:16
Efesliler 5:17
Efesliler 5:18
Efesliler 5:19
Efesliler 5:20
Efesliler 5:21
Efesliler 5:22
Efesliler 5:23
Efesliler 5:24
Efesliler 5:25
Efesliler 5:26
Efesliler 5:27
Efesliler 5:28
Efesliler 5:29
Efesliler 5:30
Efesliler 5:31
Efesliler 5:32
Efesliler 5:33


Efesliler 1 / Efe 1
Efesliler 2 / Efe 2
Efesliler 3 / Efe 3
Efesliler 4 / Efe 4
Efesliler 5 / Efe 5
Efesliler 6 / Efe 6