A A A A A
×

İncil HADI 2017

Efesliler 1

1
Ben Pavlus, Allah’ın iradesiyle Mesih İsa’nın havarisi oldum. Efes’teki müminlere, Mesih İsa’ya sadık olanlara selam ederim.
2
Semavî Babamız Allah’tan ve Efendimiz İsa Mesih’ten size lütuf ve selâmet dilerim.
3
Efendimiz İsa Mesih’in semavî Babası Allah’a hamdolsun! Çünkü semavî âlemdeki her ruhani nimeti Mesih sayesinde bize O bahşetti.
4
Allah daha dünyayı yaratmadan önce Mesih’e ait olalım diye bizi seçti. Allah bizi seviyor. Kendimizi O’na vakfetmemizi ve huzurunda kusursuz bir hayat sürmemizi istiyor.
5
Bizi kendi iradesi ve rızası uyarınca İsa Mesih vasıtasıyla evlatlığa kabul etti.
6
Sevgili semavî Oğlu sayesinde bize cömertçe bahşettiği bu muhteşem lütuf için O’na hamdederiz.
7
Mesih’in çarmıhta akıtılan kanının sağladığı fidyeyle günahtan azat edildik.
8
Bu, Allah’ın lütfudur; Allah, üzerimize yağdırdığı bu lütufla günahlarımızı affetti.
9
Bize tam bir hikmet ve anlayış verdi; ezelden beri sır olan muradını bize açıkladı. Bunu Mesih vasıtasıyla gerçekleştireceği mükemmel amacına göre yaptı.
10
Zamanı gelince yerine getireceği tasarıya göre, gökteki ve yerdeki her şeyi Mesih’in hükümranlığı altında birleştirecek.
11
Her şey Allah’ın takdiri ve iradesiyle olur. Allah’ın ezeli takdirine göre Mesih sayesinde O’nun halkı olmak için seçildik.
12
Mesih’e ilk ümit bağlayanlar, biz Yahudi müminlerdik. Allah’a hamt edip izzet vermek için seçildik.
13
Siz de hak kelâmı, yani kurtuluş müjdesini duydunuz. Mesih’e iman ettiğinizde, Allah’ın vaat ettiği Mukaddes Ruh’la mühürlendiniz, Mesih’e ait oldunuz.
14
Mukaddes Ruh, Allah’ın kendi halkına gelecekte bahşedeceği mirasın ön teminatıdır. Sonunda Allah halkını tam kurtuluşa eriştirecektir. O’na hamt ve izzet olsun!
15
Rab İsa’ya iman ettiğinizi, Allah’ın bütün halkını sevdiğinizi duydum.
16
Bu sebeple sizin için devamlı şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum.
17
Allah, Efendimiz İsa Mesih’in muhteşem semavî Babası’dır. Kendisini daha iyi tanımanız için size ruhanî hikmet vermesini, yol göstermesini diliyorum.
18
O zaman zihinleriniz aydınlanacak. Allah’ın sizi nasıl bir ümide çağırdığını anlayacaksınız; halkına bahşedeceği muazzam mirasın zenginliğini,
19
biz müminlerin yararına olan kudretinin üstün büyüklüğünü fark edeceksiniz.
20
Allah’ın içimizde işleyen kudreti ile Mesih’i ölümden dirilten ve arşıâlâda kendi sağına oturtan muazzam kudret aynıdır.
21
Mesih bütün dünyevî yönetimlerin, yetkilerin, kuvvetlerin ve hükümranlıkların çok üstünde hüküm sürüyor. O’nun ismi yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak her isimden üstündür.
22
Allah her şeyi Mesih’in ayakları altına serdi; O’nu her şeyin hükümranı sıfatıyla müminler cemaatinin başına getirdi.
23
Müminler cemaati, Mesih’in bedenidir. O’nun varlığı ile doludur. Mesih, her şeyi her yönden kemale erdirir.
Efesliler 1:1
Efesliler 1:2
Efesliler 1:3
Efesliler 1:4
Efesliler 1:5
Efesliler 1:6
Efesliler 1:7
Efesliler 1:8
Efesliler 1:9
Efesliler 1:10
Efesliler 1:11
Efesliler 1:12
Efesliler 1:13
Efesliler 1:14
Efesliler 1:15
Efesliler 1:16
Efesliler 1:17
Efesliler 1:18
Efesliler 1:19
Efesliler 1:20
Efesliler 1:21
Efesliler 1:22
Efesliler 1:23
Efesliler 1 / Efe 1
Efesliler 2 / Efe 2
Efesliler 3 / Efe 3
Efesliler 4 / Efe 4
Efesliler 5 / Efe 5
Efesliler 6 / Efe 6