A A A A A
×

İncil HADI 2017

Galatyalılar 5

1
Mesih bizi hür olalım diye hür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.
2
Bakın, ben Pavlus size diyorum ki, bundan sonra sünnet olursanız Mesih’in size hiç yararı olmaz.
3
Kendini sünnet ettiren her mümini bir daha uyarıyorum: Şeriatın tamamını yerine getirmek zorundadır.
4
Şeriat vasıtasıyla Allah katında sâlih sayılmaya çalışan sizler Mesih’ten ayrıldınız, Allah’ın lütfundan uzaklaştınız.
5
Fakat biz imanımız sayesinde sâlih sayıldık. Bu bize ebedî bir umut veriyor; bu umudun gerçekleşmesini Mukaddes Ruh’a dayanarak bekliyoruz.
6
İşte bundan dolayı Mesih İsa’ya ait olanlar için sünnetli olup olmamanın hiç önemi yoktur; önemli olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır.
7
Hak yolunda ilerliyordunuz. Sizi hakikate uymaktan kim alıkoydu?
8
Fikrinizi çelen her ne ise, sizi çağıran Allah’tan değildir.
9
Bir söz var: “Azıcık maya bütün hamuru kabartır.”
10
Başka türlü düşünmeyeceğinize eminim; bu konuda Rab’be güveniyorum. Aklınızı karıştıran kim olursa olsun, cezasını çekecektir.
11
Bana gelince, mümin kardeşlerim, eğer hâlâ sünnetin gerekliliğini savunuyor olsaydım, bugüne kadar baskı görür müydüm? Öyle olsaydı, Mesih’in çarmıhtaki ölümünden bahsetmek kimseyi rahatsız etmezdi.
12
Aklınızı çelenler keşke sünnet olmakla kalmayıp kendilerini hadım etseler!
13
Mümin kardeşlerim, siz hür olmaya çağrıldınız. Fakat hürriyetiniz nefsiniz için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin.
14
Bütün şeriat tek bir sözde özetlenebilir: “Komşunu kendini sevdiğin gibi sev!”
15
Fakat birbirinize böyle diş bilerseniz, dikkat edin, birbirinizi yok etmeyesiniz!
16
Şunu demek istiyorum: Mukaddes Ruh’a bağlı yaşayın. O zaman nefsin isteklerini asla yerine getirmezsiniz.
17
Çünkü insan nefsi Mukaddes Ruh’a, Ruh da nefse karşı olanı arzular. Bunlar birbirine zıttır. Sonuç olarak yapmak istediğinizi yapamıyorsunuz.
18
Fakat Mukaddes Ruh’a itaat ederseniz, şeriatın hükmünden kurtulursunuz.
19
Nefsin amelleri bellidir. Bunlar fuhuş, iffetsizlik, sefahat, putperestlik, büyücülük, husumet, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Allah’ın Hükümranlığı’na ortak olamayacaklar.
20
Nefsin amelleri bellidir. Bunlar fuhuş, iffetsizlik, sefahat, putperestlik, büyücülük, husumet, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Allah’ın Hükümranlığı’na ortak olamayacaklar.
21
Nefsin amelleri bellidir. Bunlar fuhuş, iffetsizlik, sefahat, putperestlik, büyücülük, husumet, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Allah’ın Hükümranlığı’na ortak olamayacaklar.
22
Buna karşılık Mukaddes Ruh içimizde sevgi, sevinç, selâmet, sabır, şefkat, iyilik, sadakat,
23
yumuşak huyluluk ve nefse hâkimiyet hâsıl eder. Bu tür nitelikleri yasaklayan şeriat yoktur!
24
Mesih İsa’ya ait olanlar, nefsi, ihtirasları ve arzularıyla birlikte âdeta çarmıha germiş, etkisiz hale getirmişlerdir.
25
Madem Mukaddes Ruh’la yeni bir hayata kavuştuk, Ruh’a itaat ederek yaşayalım.
26
Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım.
Galatyalılar 5:1
Galatyalılar 5:2
Galatyalılar 5:3
Galatyalılar 5:4
Galatyalılar 5:5
Galatyalılar 5:6
Galatyalılar 5:7
Galatyalılar 5:8
Galatyalılar 5:9
Galatyalılar 5:10
Galatyalılar 5:11
Galatyalılar 5:12
Galatyalılar 5:13
Galatyalılar 5:14
Galatyalılar 5:15
Galatyalılar 5:16
Galatyalılar 5:17
Galatyalılar 5:18
Galatyalılar 5:19
Galatyalılar 5:20
Galatyalılar 5:21
Galatyalılar 5:22
Galatyalılar 5:23
Galatyalılar 5:24
Galatyalılar 5:25
Galatyalılar 5:26
Galatyalılar 1 / Gal 1
Galatyalılar 2 / Gal 2
Galatyalılar 3 / Gal 3
Galatyalılar 4 / Gal 4
Galatyalılar 5 / Gal 5
Galatyalılar 6 / Gal 6