A A A A A
×

İncil HADI 2017

Galatyalılar 1

1
Mesih’in havarisi ben Pavlus, Galatya’daki cemaatlere selam ederim. Ben insanların isteğiyle ya da vasıtasıyla havari olmadım; beni havari yapan, İsa Mesih ve O’nu ölümden dirilten semavî Babamız Allah’tır.
2
Benimle birlikte bulunan bütün mümin kardeşler de size selam ederler.
3
Semavî Babamız Allah’tan ve Efendimiz İsa Mesih’ten size lütuf ve selâmet dilerim.
4
Mesih, günahımızın cezasını ortadan kaldırmak ve bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak istedi. Bunun için semavî Babamız Allah’ın iradesine uyup kendini feda etti.
5
Allah’a ebetler ebedince hamdolsun! Âmin.
6
Allah lütfedip sizi Mesih’in kurtuluş müjdesine iman etmeye çağırdı. Fakat siz Allah’a çabucak sırt çevirip farklı bir müjdeye dönmüşsünüz. Buna hayret ediyorum.
7
Aslında başka bir kurtuluş müjdesi yoktur, fakat aklınızı karıştıran ve Mesih’in kurtuluş müjdesini çarpıtmak isteyen bazı insanlar vardır.
8
Biz size hakiki müjdeyi bildirdik. İster biz, ister gökten bir melek, buna aykırı bir müjde vazedeni Allah cezalandırsın!
9
Daha önce söyledim, şimdi yine söylüyorum: İşitip kabullendiğiniz müjdeye aykırı bir müjde vazedeni Allah cezalandırsın!
10
Bunları söylerken insanların takdirini kazanmaya çalışmıyorum, Allah’ın takdirini kazanmaya çalışıyorum. Amacım insanları memnun etmek değildir. Öyle olsaydı, Mesih’in kulu olmazdım.
11
Mümin kardeşlerim, şunu bilmenizi isterim: Vazettiğim kurtuluş müjdesi insan ürünü değildir.
12
Çünkü ben bu müjdeyi insanlardan almadım, hiçbir insandan öğrenmedim. Onu bana vahiy yoluyla bizzat İsa Mesih bildirdi.
13
Yahudiliğe bağlı olduğum zamanlar neler yaptığımı duydunuz. Allah’ın cemaatine gaddarca zulmediyor, onu yok etmeye çalışıyordum.
14
Akranım olan Yahudi soydaşlarım arasında önde gelen biriydim. Atalarımın geleneklerini çoğu Yahudiden daha büyük bir titizlikle yerine getirirdim.
15
Fakat Allah bana lütfetti. Ben daha annemin rahmindeyken beni seçip kendisine hizmet etmeye çağırdı.
16
Semavî Oğlu’nu vahiy yoluyla bana tanıtmaya karar verdi. Çünkü O’nun kurtuluş müjdesini Yahudi olmayanlara ilan etmemi istedi. Bunu yapmak için gidip insanlara akıl danışmadım.
17
Benden önce havari olanlarla görüşmek için Kudüs’e de gitmedim. Hemen Arabistan’a gittim, sonra da Şam’a geri döndüm.
18
Bundan üç yıl sonra Kudüs’e gidip Petrus’u ziyaret ettim. Onun yanında on beş gün kaldım.
19
Ondan başka hiçbir havariyle tanışmadım. Sadece Efendimiz İsa’nın kardeşi Yakub’la tanıştım.
20
Bu yazdıklarımda hiçbir yalan olmadığına Allah şahittir.
21
Daha sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim.
22
İsa Mesih’in Yahudiye ilindeki cemaatleri beni şahsen tanımıyorlardı.
23
Benim hakkımda duymuş oldukları tek şey şuydu: “Bu adam bir zamanlar bize zulmediyordu. Fakat eskiden yok etmeye çalıştığı inancı şimdi herkese kendisi müjdeliyor.”
24
Bendeki bu değişiklik için Allah’a hamdediyorlardı.
Galatyalılar 1:1
Galatyalılar 1:2
Galatyalılar 1:3
Galatyalılar 1:4
Galatyalılar 1:5
Galatyalılar 1:6
Galatyalılar 1:7
Galatyalılar 1:8
Galatyalılar 1:9
Galatyalılar 1:10
Galatyalılar 1:11
Galatyalılar 1:12
Galatyalılar 1:13
Galatyalılar 1:14
Galatyalılar 1:15
Galatyalılar 1:16
Galatyalılar 1:17
Galatyalılar 1:18
Galatyalılar 1:19
Galatyalılar 1:20
Galatyalılar 1:21
Galatyalılar 1:22
Galatyalılar 1:23
Galatyalılar 1:24
Galatyalılar 1 / Gal 1
Galatyalılar 2 / Gal 2
Galatyalılar 3 / Gal 3
Galatyalılar 4 / Gal 4
Galatyalılar 5 / Gal 5
Galatyalılar 6 / Gal 6