A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

2 Korintliler 51
Biliyoruz ki bedenimiz dünyada olduğumuz sürece varlığımızı barındıran bir çadır gibidir. Bu çadır bir gün yok olacak. Fakat Allah semada bize ebedî bir mesken, yani kalıcı bir beden sağlayacaktır.
2
Semavî bedenimize kavuşmayı hasretle beklerken ah edip inleriz.
3
Bu semavî bedene büründüğümüzde artık çıplak kalmayız.
4
Şimdi barındığımız çadır bizim için yüktür. Bu yük altında inliyoruz. Asıl temennimiz şimdiki bedenimizi çıkarıp atmak değil, semavî bedenimize bürünmektir. Bu olduğunda fani bedenimizin yerini ölümsüz beden alacak.
5
Allah bizi tam bu gaye için hazırlamıştır. Bunun teminatı olarak bize kendi Ruhu’nu vermiştir.
6
Bu sebeple asla cesaretimizi kaybetmeyiz. Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadığımız sürece Rab’den ırağız.
7
Gözle görülene dayanarak değil, imana dayanarak yaşarız.
8
Evet, cesuruz ve bu dünyevi bedeni terk edip Rab’bin yanında olmayı yeğleriz.
9
Bu sebeple ister Rab’bin yanında, ister Rab’den ırakta olalım, tek gayemiz O’nu hoşnut etmektir.
10
Çünkü hepimiz Mesih’in hüküm kürsüsü önüne çıkacağız. O zaman herkes bu hayatta işlediği iyi ya da kötü amellerin karşılığını alacaktır.
11
Rab’den korkmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Bu sebeple insanları Rab’be dönmeye ikna ediyoruz. Allah ne olduğumuzu biliyor; umarım siz de yüreğinizin derinliklerinde biliyorsunuz.
12
Kendimizi size tekrar tavsiye etmek niyetinde değiliz. Fakat bizimle iftihar duymanız için size fırsat veriyoruz. Böylece insanın yüreğindekini önemsemeden dış görünüşüyle övünenlere cevap verebilirsiniz.
13
Kendimizden geçmişsek bu bizimle Allah arasında bir şeydir. Aklımız başımızdaysa, bu sizin hayrınızadır.
14
Bizi harekete geçiren, İsa Mesih’in sevgisidir. Hükmümüz şudur: İsa Mesih herkes için öldü; öyleyse hepimiz O’nunla birlikte ölmüş sayılırız.
15
Evet, O herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık başlarına buyruk olmasınlar, onların uğruna ölen ve dirilen Mesih için yaşasınlar.
16
Bu sebeple biz artık kimseye beşeri ölçülere göre bakmayız. Evet, geçmişte Mesih’e beşeri ölçülere göre baktık, fakat artık öyle bakmıyoruz.
17
Mesih’e ait olan kişi ruhen yeniden yaratılmış demektir. Eski durumu sona erer; her şey yenilenir.
18
Bunların hepsi Allah’tan gelir. Allah, Mesih vasıtasıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Ve insanları kendisiyle barışmaya çağırma vazifesini bize verdi.
19
Yani Allah, Mesih’in şahsında bütün insanlarla barıştı. İnsanların günahlarını saymaz oldu. Üstelik barış kaynağı olan kelâmını bize emanet etti.
20
Bu sebeple Mesih’e elçilik ediyoruz. Allah bizim ağzımızla herkese sesleniyor. Onun için Mesih adına yalvarıyoruz: “Allah’la barışın!”
21
Mesih günahsızdı. Fakat Allah bizim yerimize O’nu günahın kefareti olarak kurban etti. Öyle ki, bizler O’nun sayesinde Allah katında sâlih sayılalım.2 Korintliler 5:1
2 Korintliler 5:2
2 Korintliler 5:3
2 Korintliler 5:4
2 Korintliler 5:5
2 Korintliler 5:6
2 Korintliler 5:7
2 Korintliler 5:8
2 Korintliler 5:9
2 Korintliler 5:10
2 Korintliler 5:11
2 Korintliler 5:12
2 Korintliler 5:13
2 Korintliler 5:14
2 Korintliler 5:15
2 Korintliler 5:16
2 Korintliler 5:17
2 Korintliler 5:18
2 Korintliler 5:19
2 Korintliler 5:20
2 Korintliler 5:21


2 Korintliler 1 / 2Kor 1
2 Korintliler 2 / 2Kor 2
2 Korintliler 3 / 2Kor 3
2 Korintliler 4 / 2Kor 4
2 Korintliler 5 / 2Kor 5
2 Korintliler 6 / 2Kor 6
2 Korintliler 7 / 2Kor 7
2 Korintliler 8 / 2Kor 8
2 Korintliler 9 / 2Kor 9
2 Korintliler 10 / 2Kor 10
2 Korintliler 11 / 2Kor 11
2 Korintliler 12 / 2Kor 12
2 Korintliler 13 / 2Kor 13