A A A A A
İncil HADI 2017

1 Korintliler 51
Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor; hem de putperestlerde bile rastlanmayan türden bir fuhuş! Adamın biri üvey annesiyle yatıp kalkıyormuş.
2
Siz de hâlâ kendinizle övünüyorsunuz! Hâlbuki bu durumda derin bir üzüntü duymanız gerekirdi. Bu adamı aranızdan atmalıydınız.
3
Bedenen olmasa da manen aranızdayım. Sanki aranızdaymışım gibi, bu kötülüğü yapan adam hakkında hükmümü verdim. Kararım şu:
4
Efendimiz İsa’nın adıyla toplanın; ben de manevî olarak yanınızda olacağım. Efendimiz İsa Mesih’in yetkisiyle bu adamı Şeytan’a teslim edin, yani cemaatten kovun.
5
O zaman onun nefsanî tabiatı yok olur ve Efendimiz İsa tekrar geldiği gün ruhu kurtulur.
6
Bakın, kendinizle övünmeniz hoş değil! Azıcık maya bütün hamuru kabartır. Bunun gibi bir kişinin günahı bütün cemaati etkiler. Bunu bilmez misiniz?
7
Eski mayadan, yani günahtan arının; yeni bir hamur gibi tertemiz bir cemaat olun. Aslında günahlarınızdan arındınız, sanki mayasız ekmek gibisiniz. Çünkü Fısıh Kuzumuz, yani Mesih, günahlarımızı ortadan kaldıran kurban oldu.
8
Madem öyle, eski mayadan, kin ve kötülük mayasından kurtulmuş olarak yaşayalım. Mayasız ekmekle bayram eder gibi içtenlikle ve dürüstlükle yaşayalım.
9
Önceki mektubumda fuhuş yapanlarla arkadaşlık etmeyin diye yazmıştım.
10
Elbette fuhuş yapan, sömürgen, dolandırıcı ya da putperest olan dünyevî insanları demek istemedim. Onlardan kaçmak için dünyanın dışına çıkmanız gerekir!
11
Benim dediğim, kendisini mümin diye tanıtan, fakat fuhuş yapan, sömürgen, putperest, iftiracı, ayyaş, dolandırıcı kişilerdir. Böyleleriyle aynı sofraya dahi oturmayın.
12
Cemaatimizin dışındakiler hakkında hüküm vermek benim ne haddime! Hükmedeceğiniz kişiler cemaatinize mensup olanlardır.
13
Cemaatin dışındakiler hakkında Allah hüküm verecektir. Tevrat’ta yazıldığı gibi, “Kötü adamı aranızdan kovun.”