A A A A A
×

İncil HADI 2017

1 Korintliler 4

1
Bu sebeple beni ve Apollos’u Mesih’in hizmetkârları bilin; Allah’ın ezelden beri saklı tuttuğu hakikatleri açıklama sorumluluğu bize verildi.
2
Önemli bir işle sorumlu kılınan kişi itimada lâyık olmalıdır.
3
Sizler ya da sıradan bir mahkeme beni sorgulayabilir; buna aldırmam. Çünkü ben zaten kendimi sorgulamıyorum.
4
Vicdanım tertemiz, fakat bu, masum olduğumu ispat etmez. Amellerim hakkında bizzat Rab hüküm verecektir.
5
Bu sebeple şimdilik hiç kimseye hükmetmeyin. Hüküm zamanı Rab’bin tekrar gelişinde olacak. Rab geldiği zaman karanlıkta olan her şeyi aydınlığa çıkaracak. İçimizde taşıdığımız gizli niyetleri ifşa edecek. İşte o zaman herkes payına düşen övgüyü Allah’tan alacak.
6
Ey mümin kardeşler, söylediklerimi açıklamak için kendimi ve Apollos’u örnek veriyorum. Çünkü “Mukaddes yazıların dışına çıkmayın” sözünü iyice bellemenizi istiyorum. Bunu yaparsanız gurura kapılmazsınız, birini kayırıp ötekini küçümsemezsiniz.
7
Başkalarından ne üstünlüğünüz var? Neyiniz varsa Allah bahşetmedi mi? Mademki O bahşetti, bileğinizin hakkıyla kazanmış gibi niye böbürleniyorsunuz?
8
Meğer her şeye sahipmişsiniz! Manevî bakımdan zenginmişsiniz! Meğer bize gerek kalmadan krallar gibi yaşıyormuşsunuz! Keşke gerçekten krallar olsaydınız; o zaman biz de sizinle birlikte krallık ederdik!
9
Bana öyle geliyor ki, Allah biz havarileri zafer alayının sonunda yürüyen ölüme mahkûm esirler gibi teşhir etmektedir. Bütün dünyanın gözü önündeyiz; hem insanlar hem de melekler için seyirlik kişiler olduk.
10
Mesih’e hizmet ettiğimiz için akılsız sayılıyoruz, fakat siz Mesih’e ait olduğunuz için kendinizi akıllı görüyorsunuz! Meğer biz zayıfız, fakat siz güçlüsünüz! Siz itibarlısınız, fakat bize saygı gösterilmiyor!
11
Şu anda bile aç, susuz yaşıyoruz. Yeterli giyeceğimiz yok. Dövülüyoruz, evimiz barkımız yok.
12
Geçinmek için harıl harıl çalışıyoruz. Bize sövenlere hayırdua ile karşılık veriyoruz. Zulüm gördüğümüzde katlanıyoruz.
13
Bize iftira edenlere yumuşakça cevap veriyoruz. Bu dünya bizi süprüntü sayıyor; şimdi bile herkes bizi ayak takımından görüyor.
14
Bunları sizi utandırmak için yazmıyorum. Sevgili evlatlarım olduğunuz için size nasihat ediyorum.
15
Size Mesih’in yolunu öğreten on bin tane hocanız olabilir, fakat bir tek ruhani babanız var. Zira size kurtuluşu müjdelediğim zaman Mesih yolunda size babalık ettim.
16
Bu yüzden rica ediyorum, beni bir baba gibi örnek alın.
17
Size Timoteos’u göndermemin sebebi de bu. Timoteos, Rab yolunda sevdiğim ve itimat ettiğim ruhani evladımdır. Gittiğim her yerde, her cemaatte vazettiğim gibi, Mesih yolunda nasıl yaşadığımı size o hatırlatacak.
18
İçinizden bazıları yanınıza gelmeyeceğimi sanarak küstahlaşıyor.
19
Fakat Rab isterse yakında geleceğim. O zaman bu küstahları sözlerine göre değil, güçlerine göre değerlendireceğim.
20
Çünkü Allah’ın Hükümranlığı boş laftan ibaret değildir; Allah’ın kudretine dayanır.
21
Hangisini istersiniz? Size sopayla mı geleyim, yoksa sevgi ve şefkatle mi?
1 Korintliler 4:1
1 Korintliler 4:2
1 Korintliler 4:3
1 Korintliler 4:4
1 Korintliler 4:5
1 Korintliler 4:6
1 Korintliler 4:7
1 Korintliler 4:8
1 Korintliler 4:9
1 Korintliler 4:10
1 Korintliler 4:11
1 Korintliler 4:12
1 Korintliler 4:13
1 Korintliler 4:14
1 Korintliler 4:15
1 Korintliler 4:16
1 Korintliler 4:17
1 Korintliler 4:18
1 Korintliler 4:19
1 Korintliler 4:20
1 Korintliler 4:21
1 Korintliler 1 / 1Kor 1
1 Korintliler 2 / 1Kor 2
1 Korintliler 3 / 1Kor 3
1 Korintliler 4 / 1Kor 4
1 Korintliler 5 / 1Kor 5
1 Korintliler 6 / 1Kor 6
1 Korintliler 7 / 1Kor 7
1 Korintliler 8 / 1Kor 8
1 Korintliler 9 / 1Kor 9
1 Korintliler 10 / 1Kor 10
1 Korintliler 11 / 1Kor 11
1 Korintliler 12 / 1Kor 12
1 Korintliler 13 / 1Kor 13
1 Korintliler 14 / 1Kor 14
1 Korintliler 15 / 1Kor 15
1 Korintliler 16 / 1Kor 16