A A A A A
×

İncil HADI 2017

1 Korintliler 3

1
Ey mümin kardeşler, sizlerle birlikteyken ruhanî kişilerle konuşur gibi konuşamadım. Nefsanî kişilerle konuşur gibi konuştum. Çünkü iman bakımından bebeklik çağındaydınız.
2
Bebeklere katı yiyecek değil, süt verilir. Aynı şekilde ben size ancak basit bilgiler verdim. Çünkü ileri seviyedeki bilgilere hazır değildiniz. Şimdi bile hazır değilsiniz.
3
Zira hâlâ nefse uyuyorsunuz. Birbirinizi kıskanıyor, birbirinizle didişiyorsunuz. Bu davranışlarınız nefse uyduğunuzu, dünyevî insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?
4
Biriniz “Pavlusçuyum”, bir diğeriniz “Apollosçuyum” diyor. Bu halinizle tıpkı dünyevî insanlar gibi davranmış oluyorsunuz.
5
Peki, Apollos kim? Pavlus kim? Biz yalnızca hizmetkârız; iman etmenize vesile olduk. Her birimiz Rab’bin bize verdiği vazifeyi yaptı.
6
Benim vazifem, Allah’ın kelâmını kalplerinize tohum misali ekmekti. Apollos ise tohumları suladı. Fakat tohumları büyüten Allah’tır.
7
Ekenin ve sulayanın önemi yoktur. Önemli olan tohumu büyüten Allah’tır.
8
Tohumu eken ve sulayan, aynı gayeye hizmet eder; her ikisi de emeğinin ödülünü alacaktır.
9
Bizler Allah’la el ele vermiş ırgatlarız; sizler ise Allah’ın tarlası gibisiniz. Allah’a ait bir inşaatı andırıyorsunuz.
10
Allah’ın bana bahşettiği lütuf sayesinde usta inşaatçı gibi temel attım. Şimdi başkaları bu temel üstüne inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etmeli.
11
Esas temel İsa Mesih’tir. Hiç kimse bundan başka temel atamaz.
12
Bazıları temelin üstüne altın, gümüş ya da kıymetli taşlarla inşa edecek. Bazılarıysa tahta, ot ya da saman kullanacak.
13
Mesih tekrar geldiği gün kimin ne yaptığı belli olacak. Zira o gün herkesin amelleri ilâhî ateşle ifşa edilecek; ateş, amellerin vasfını ortaya çıkaracak.
14
Eğer bir müminin inşa ettikleri ateşe dayanırsa, mükâfatlandırılacak.
15
Yok eğer yaptıkları yanıp giderse, zarar çekecek. Kendisi kurtulacak, fakat alevlerin içinden geçip kurtulmuş biri gibi olacak.
16
Allah’ın canlı mabedi olduğunuzu unutmayın; Allah’ın Ruhu içinizde yaşıyor.
17
Allah’ın mabedini kim yıkarsa, Allah da onu yıkacak. Çünkü Allah’ın mabedi mukaddestir; o mabet de siz müminlersiniz.
18
Kimse kendini kandırmasın. Dünyanın ölçülerine göre kendini hikmetli sananlar, varsın akılsız olsunlar. Ancak o zaman gerçekten hikmet sahibi olabilirler.
19
Çünkü dünyevî hikmet Allah indinde akılsızlıktır. Nitekim Eyüp Peygamber’in kitabında şöyle deniyor: “Allah hikmetli geçinenleri kendi kurnazlıklarıyla tuzağa düşürür.”
20
Ayrıca Zebur’da şöyle yazıldı: “Rab, hikmetli geçinenlerin fikirlerinin boş olduğunu bilir”.
21
Demek ki kimse insanlarla övünmemeli. Çünkü her şeyi size zaten Allah bahşetti.
22
Pavlus, Apollos, dünya, hayat, ölüm, şimdiki ve gelecek nimetler; bunların hepsi sizindir.
23
Siz Mesih’insiniz, Mesih de Allah’ındır.
1 Korintliler 3:1
1 Korintliler 3:2
1 Korintliler 3:3
1 Korintliler 3:4
1 Korintliler 3:5
1 Korintliler 3:6
1 Korintliler 3:7
1 Korintliler 3:8
1 Korintliler 3:9
1 Korintliler 3:10
1 Korintliler 3:11
1 Korintliler 3:12
1 Korintliler 3:13
1 Korintliler 3:14
1 Korintliler 3:15
1 Korintliler 3:16
1 Korintliler 3:17
1 Korintliler 3:18
1 Korintliler 3:19
1 Korintliler 3:20
1 Korintliler 3:21
1 Korintliler 3:22
1 Korintliler 3:23
1 Korintliler 1 / 1Kor 1
1 Korintliler 2 / 1Kor 2
1 Korintliler 3 / 1Kor 3
1 Korintliler 4 / 1Kor 4
1 Korintliler 5 / 1Kor 5
1 Korintliler 6 / 1Kor 6
1 Korintliler 7 / 1Kor 7
1 Korintliler 8 / 1Kor 8
1 Korintliler 9 / 1Kor 9
1 Korintliler 10 / 1Kor 10
1 Korintliler 11 / 1Kor 11
1 Korintliler 12 / 1Kor 12
1 Korintliler 13 / 1Kor 13
1 Korintliler 14 / 1Kor 14
1 Korintliler 15 / 1Kor 15
1 Korintliler 16 / 1Kor 16