A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

1 Korintliler 21
Ey mümin kardeşler, yanınıza geldiğimde Allah’ın ezelden beri saklı tuttuğu hakikati size açıkladım. Bunu söz sanatıyla ya da insanî hikmetle yapmadım.
2
Çünkü yanınızdayken Mesih İsa’dan ve çarmıhtaki ölümünden başka şey konuşmamaya kararlıydım.
3
Aranızda kendimi zayıf hissediyordum, ürkektim, korkudan titriyordum.
4
İnsanî hikmetin ikna edici sözlerine dayanarak konuşmadım, vaaz etmedim. Bilâkis, Mukaddes Ruh’un kudretine dayandım; bu apaçıktır.
5
Çünkü imanınızın kaynağı insanî hikmet değil, Allah’ın kudretidir.
6
Evet, olgun müminlere hikmetli sözler söylüyoruz, fakat bu, dünyevî bir hikmet değildir. Bu çağın yok olup gitmeye mahkûm önderlerinin bilgiçliğine benzemez.
7
Biz Allah’ın ezelden beri saklı tuttuğu gizli hikmetten söz ediyoruz. Allah’ın ululuğuna bu hikmetle kavuşacağız. Allah bunu daha dünyayı yaratmadan takdir etti.
8
Fakat bu çağın önderleri Allah’ın hikmetini idrak edemedi. Eğer idrak etmiş olsalardı, yüce Efendimiz’i çarmıha germezlerdi.
9
Yeşaya Peygamber’in yazdığı gibi, “Allah’ın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak işitmedi, hiçbir insan idrak etmedi.”
10
Fakat Allah bunları bize Mukaddes Ruh vasıtasıyla açıkladı. Mukaddes Ruh her şeyi, hatta Allah’ın derin sırlarını bile araştırıp bildirir.
11
İnsanın aklından geçenleri, yalnızca insanın ruhu bilir. Bunun gibi, Allah’ın ne düşündüğünü de Allah’ın Ruhu’ndan başkası bilemez.
12
Biz Mukaddes Ruh’u dünyadan değil, Allah’tan aldık. Mukaddes Ruh sayesinde Allah’ın bize ihsan ettiği nimetleri idrak ederiz.
13
Bu nimetlerden bahsederken insanî hikmetin telkin ettiği sözler kullanmıyoruz. Ruhani insanlara ruhani gerçekleri Mukaddes Ruh’un öğrettiği sözlerle açıklıyoruz.
14
Nefsine uyan kişi Allah’ın Ruhu’na mahsus hakikatleri kabul edemez. Bu hakikatler ona saçma gelir. Çünkü bunlar ancak Mukaddes Ruh sayesinde muhakeme edilebilir.
15
Ruhani kişi her şeyin muhakemesini yapabilir. Fakat kimse onun hakkında muhakemede bulunamaz.
16
Yeşaya Peygamber’in dediği gibi: “Rab’bin düşüncelerini kim bilebilir? Kim O’na akıl verebilir?” Fakat bizler Mesih’in düşüncesine sahibiz.1 Korintliler 2:1

1 Korintliler 2:2

1 Korintliler 2:3

1 Korintliler 2:4

1 Korintliler 2:5

1 Korintliler 2:6

1 Korintliler 2:7

1 Korintliler 2:8

1 Korintliler 2:9

1 Korintliler 2:10

1 Korintliler 2:11

1 Korintliler 2:12

1 Korintliler 2:13

1 Korintliler 2:14

1 Korintliler 2:15

1 Korintliler 2:161 Korintliler 1 / 1Kor 1

1 Korintliler 2 / 1Kor 2

1 Korintliler 3 / 1Kor 3

1 Korintliler 4 / 1Kor 4

1 Korintliler 5 / 1Kor 5

1 Korintliler 6 / 1Kor 6

1 Korintliler 7 / 1Kor 7

1 Korintliler 8 / 1Kor 8

1 Korintliler 9 / 1Kor 9

1 Korintliler 10 / 1Kor 10

1 Korintliler 11 / 1Kor 11

1 Korintliler 12 / 1Kor 12

1 Korintliler 13 / 1Kor 13

1 Korintliler 14 / 1Kor 14

1 Korintliler 15 / 1Kor 15

1 Korintliler 16 / 1Kor 16