English
A A A A A
×
İncil HADI 2017
1 Korintliler 1
1
Ben Pavlus ve mümin kardeşimiz Sostenes, Allah’ın Korint şehrindeki cemaatine selam ederiz! Allah’ın iradesiyle Mesih İsa’nın havarisi oldum.
2
Sizler de Efendimiz İsa Mesih’in adıyla her yerde ibadet edenlerle birlikte Allah’ın halkına mensup olmaya çağrıldınız. Mesih İsa hepimizin Efendisi’dir. O’nun sayesinde Allah’a vakfoldunuz.
3
Size Babamız Allah’tan ve Efendimiz İsa Mesih’ten lütuf ve selâmet dileriz.
4
Sizin için her zaman Allah’ıma şükrediyorum. Çünkü Allah, Mesih İsa vasıtasıyla size lütfunu bahşetti.
5
Mesih sayesinde her nimete bol ölçüde kavuştunuz. Kelâmı vaaz etmekte, ilim ve irfanda her bakımdan geliştiniz.
6
Bu şekilde Mesih hakkındaki şahitliğimizi teyit ediyorsunuz.
7
Şimdi Efendimiz İsa Mesih’in tekrar gelişini beklerken hiçbir mevhibede eksiğiniz yoktur.
8
Allah sizi sona kadar dayanmanız için kuvvetlendirecektir. Böylece Efendimiz İsa Mesih’in geldiği gün kimse sizde kusur bulamayacak.
9
Sizleri semavî Oğlu Efendimiz İsa Mesih’le ruhanî birlik içinde yaşamaya çağıran Allah, vaatlerine sadıktır.
10
Ey mümin kardeşlerim, Efendimiz İsa Mesih’in adıyla rica ediyorum: Hepiniz uyum içinde olun. Aranızda nifak olmasın, aynı fikirde ve gayede birleşin.
11
Mümin kardeşlerim, Kloe’nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu duydum.
12
Demem o ki, bazılarınız, “Ben Pavlusçuyum”, “Ben Apollosçuyum”, “Ben Petrusçuyum” ya da “Ben Mesihçiyim” diye konuşuyormuş.
13
Mesih bölündü mü? Sizin için Pavlus mu çarmıha gerildi? Pavlus’un adıyla mı vaftiz oldunuz?
14
Allah’a şükür, Krispus’la Gayus dışında hiçbirinizi vaftiz etmedim.
15
Kimse benim adımla vaftiz oldunuz diyemez.
16
Evet, bir de İstefanas’ın ailesi vardı. Bundan gayrı kimseyi vaftiz ettiğimi hatırlamıyorum.
17
Zira Mesih beni vaftiz etmeye göndermedi. Kurtuluş müjdesini duyurmaya gönderdi. Kurtuluşu müjdelerken süslü sözler kullanmıyorum; hiçbir söz Mesih’in çarmıhtaki ölümünün kudretini gölgelememelidir.
18
Helâka gidenler için Mesih’in çarmıhtaki ölümüyle ilgili haber saçmadır, fakat kurtuluş yolunda olan bizler için Allah’ın kudretidir.
19
Çünkü Yeşaya Peygamber şöyle yazdı: “Hikmetli geçinenlerin hikmetini yok edeceğim, Zeki geçinenlerin zekâsını hiçe indireceğim.”
20
Hikmetli olan kim? Nerede Tevrat âlimi? Bu çağın usta hatibi nerede? Allah dünyevî hikmetin saçma olduğunu göstermedi mi?
21
Dünya kendi hikmetiyle Allah’ı, Allah’ın hikmetine göre tanımadı. Bu sebeple Allah iman edenleri, vazettiğimiz kurtuluş müjdesiyle kurtarmaya razı oldu. İman etmeyenler ise bu müjdeyi saçma buluyor.
22
Yahudiler inanmak için mucizevî alâmetler görmek ister, Grekler ise hikmet arar.
23
Hâlbuki biz Mesih’in çarmıhta öldüğünü duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki halklar ise saçma sayarlar.
24
Fakat Allah’ın çağırdığı insanlar için - ister Yahudi ister Grek olsun - Mesih, Allah’ın hem kudreti hem de hikmetidir.
25
Çünkü Allah’ın saçma sayılan yolu insan hikmetinden üstündür. Allah’ın zayıf sayılan yolu insan kuvvetinden üstündür.
26
Ey mümin kardeşler, Allah’ın sizi çağırdığı zamanki halinizi düşünün. Birçoğunuz insanî ölçülere göre hikmetli, nüfuzlu ya da soylu değildiniz.
27
Fakat Allah hikmetlileri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını seçti. Nüfuzluları utandırmak için dünyanın zayıf gördüklerini seçti.
28
Önemli sayılanları hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti.
29
İşte bu sebepten, Allah’ın huzurunda kimse kendi kendisiyle övünemez.
30
Allah, Mesih İsa’ya ait olmanızı sağladı. İsa, Allah’tan gelen hikmet kaynağımız oldu. Ayrıca O’nun sayesinde Allah katında sâlih sayıldık, Allah’ın halkına mensup olduk ve günahın esaretinden kurtulduk.
31
Bu sebeple Yeremya Peygamber’in yazdığı gibi, “Övünmek isteyen, Rab’bin yaptıklarıyla övünsün”.
1 Korintliler 1:1
1 Korintliler 1:2
1 Korintliler 1:3
1 Korintliler 1:4
1 Korintliler 1:5
1 Korintliler 1:6
1 Korintliler 1:7
1 Korintliler 1:8
1 Korintliler 1:9
1 Korintliler 1:10
1 Korintliler 1:11
1 Korintliler 1:12
1 Korintliler 1:13
1 Korintliler 1:14
1 Korintliler 1:15
1 Korintliler 1:16
1 Korintliler 1:17
1 Korintliler 1:18
1 Korintliler 1:19
1 Korintliler 1:20
1 Korintliler 1:21
1 Korintliler 1:22
1 Korintliler 1:23
1 Korintliler 1:24
1 Korintliler 1:25
1 Korintliler 1:26
1 Korintliler 1:27
1 Korintliler 1:28
1 Korintliler 1:29
1 Korintliler 1:30
1 Korintliler 1:31
1 Korintliler 1 / 1Kor 1
1 Korintliler 2 / 1Kor 2
1 Korintliler 3 / 1Kor 3
1 Korintliler 4 / 1Kor 4
1 Korintliler 5 / 1Kor 5
1 Korintliler 6 / 1Kor 6
1 Korintliler 7 / 1Kor 7
1 Korintliler 8 / 1Kor 8
1 Korintliler 9 / 1Kor 9
1 Korintliler 10 / 1Kor 10
1 Korintliler 11 / 1Kor 11
1 Korintliler 12 / 1Kor 12
1 Korintliler 13 / 1Kor 13
1 Korintliler 14 / 1Kor 14
1 Korintliler 15 / 1Kor 15
1 Korintliler 16 / 1Kor 16