A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Romalılar 71
Ey mümin kardeşlerim, sizler şeriat ehlisiniz. Peki, size sorarım, insanın ancak yaşadığı müddetçe şeriatın hükmü altında olduğunu bilmiyor musunuz?
2
Mesela şeriat uyarınca evli bir kadın, kocası sağ olduğu müddetçe ona bağlı kalmalıdır. Fakat kocası ölürse şeriatın evlilikle ilgili hükmünden muaf olur.
3
Bu durumda kocası sağ olduğu halde başka bir adamla ilişki kurarsa zina etmiş sayılır. Fakat kocası ölürse şeriatın evlilikle ilgili hükmünden muaf olur. Böylece başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz.
4
Ey mümin kardeşlerim, aynı şekilde Mesih’in ölümü sayesinde siz de şeriatın hükmünden kurtuldunuz. Artık başka birine, yani Allah’ın ölümden dirilttiği Mesih’e bağlandınız. Bunun için Allah’a hizmet etmekte verimli olabilirsiniz.
5
Eskiden nefsimizin tahakkümü altındaydık. Şeriat bedenlerimizde günah dolu ihtiraslar uyandırırdı. Bu ihtiraslar neticesinde bizi ölüme sürükleyen ameller işlerdik.
6
Eskiden şeriatın esiriydik. Fakat ölmüş sayıldığımız için artık şeriatın hükmünden kurtulduk. Bu sayede Allah’a yepyeni bir yolda kulluk edebiliriz. Bu yol şeriata dayanan eski yol değil, Mukaddes Ruh’a dayanan yeni yoldur.
7
Bundan ne sonuç çıkarıyoruz? Şeriatın kendisi günah mıdır? Hâşâ! Fakat şeriat olmadan günahın ne olduğunu bilemezdim. Şeriat, “Başkasının malına göz dikme” diye emretmeseydi, bana ait olmayan bir şeye göz dikmenin günah olduğunu bilemezdim.
8
Fakat tamahkârlığım bu emirden istifade edip nefsimde her türlü ihtirası uyandırdı. Aslında şeriat olmadıkça günahın hükmü yoktur.
9
Bir zamanlar şeriattan haberdar değilken bende hayat vardı. Fakat şeriatın emirlerini öğrendiğim zaman içimdeki günah hortladı.
10
Bunun neticesinde ruhen öldüm. Şeriatın emirleri bana hayat vereceğine ölüm getirdi.
11
Çünkü günah, emirden istifade ederek beni aldattı ve ruhen öldürdü.
12
Her şeye rağmen Tevrat’taki şeriat mukaddestir; emirleri de mukaddes, adil ve iyidir.
13
Öyleyse iyi olan şey bana ölüm getirdi diyebilir miyim? Hâşâ! Günah, aslında iyi olan emirlerden istifade ederek bana ölüm getirmiştir. Bu, günahın gerçek yüzünü gösterir. Şeriatın emirleri sayesinde günahın ne kadar korkunç olduğu gözler önüne serildi.
14
Biliyoruz ki şeriat ruhanidir; bense cismaniyim. Günahın kölesi olmuşum.
15
Ne yaptığımı anlamıyorum. İyi olanı yapmak istiyorum, fakat bunun yerine nefret ettiğim kötü şeyi yapıyorum.
16
Yapmak istemediğim şeyleri yapıyorum; böylelikle şeriatın iyi olduğunu kabul etmiş oluyorum.
17
Ne var ki, istemediğim kötü şeyleri yapan aslında ben değilim. Bunları bana yaptıran, içimde barınan günahtır.
18
Nefsimde, yani insan tabiatımda barınan iyi bir şey olmadığını biliyorum. İyi olanı yapmaya isteğim vardır, fakat yerine getirmeye kuvvetim yoktur.
19
İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum.
20
İstemediğim şeyi yaptığıma göre bunu yapan aslında ben değilim, içimde barınan günahtır.
21
Bundan şu neticeyi çıkarıyorum: İyi olanı yapmak istediğimde, karşımda hep kötülük duruyor.
22
Özümde, Allah’ın Tevrat’taki şeriatından zevk alıyorum.
23
Fakat bedenimi başka bir kanun yönetiyor. Bu kanun, aklımın doğru bulduğu kanunla savaşmaktadır. Bedenimi yöneten kanun, günah kanunudur ve beni esir etmiştir.
24
Ne sefil insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?
25
Efendimiz İsa Mesih vasıtasıyla kurtuluş sağlayan Allah’a şükürler olsun! Neticede ben aklımla Allah’ın kanunu olan şeriata kulluk ediyorum. Fakat insan tabiatımla günah kanununa kulluk ediyorum.Romalılar 7:1

Romalılar 7:2

Romalılar 7:3

Romalılar 7:4

Romalılar 7:5

Romalılar 7:6

Romalılar 7:7

Romalılar 7:8

Romalılar 7:9

Romalılar 7:10

Romalılar 7:11

Romalılar 7:12

Romalılar 7:13

Romalılar 7:14

Romalılar 7:15

Romalılar 7:16

Romalılar 7:17

Romalılar 7:18

Romalılar 7:19

Romalılar 7:20

Romalılar 7:21

Romalılar 7:22

Romalılar 7:23

Romalılar 7:24

Romalılar 7:25Romalılar 1 / Rom 1

Romalılar 2 / Rom 2

Romalılar 3 / Rom 3

Romalılar 4 / Rom 4

Romalılar 5 / Rom 5

Romalılar 6 / Rom 6

Romalılar 7 / Rom 7

Romalılar 8 / Rom 8

Romalılar 9 / Rom 9

Romalılar 10 / Rom 10

Romalılar 11 / Rom 11

Romalılar 12 / Rom 12

Romalılar 13 / Rom 13

Romalılar 14 / Rom 14

Romalılar 15 / Rom 15

Romalılar 16 / Rom 16