A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Romalılar 31
O halde Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin faydası nedir?
2
Elbette her bakımdan çoktur. En önemlisi de şudur: Allah vahiylerini Yahudilere emanet etmiştir.
3
Evet, bazı Yahudiler iman etmediler. Fakat onların imansızlığı Allah’ın itibarını zedeler mi?
4
Hâşâ! Herkes yalan söylese bile, Allah sadece doğruyu söyler. Zebur’da şöyle yazılmıştır: “Ey Allah, söylediklerinin doğruluğunu herkes anlayacak, Seni suçlayanlara galip geleceksin.”
5
Yaptığımız haksızlıklar Allah’ın adaletini daha da açıkça ortaya koymaktadır. O halde ne diyebiliriz? Bazılarının ileri sürdüğü gibi, Allah bizleri gazapla cezalandırmakta haksız mıdır?
6
Hâşâ! Allah haksızlık etse, nasıl dünyanın hâkimi olur?
7
Bazıları diyebilir ki, “Benim yalanım Allah’ın doğruyu söylediğini ortaya çıkarır. Bu da O’na daha çok izzet kazandırır. O halde Allah neden bana günahkâr muamelesi yapıyor?”
8
Bu, şu demektir: “Kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın.” Aslında bazıları aynen böyle söylediğimizi iddia etmektedir. Bu iftiradır. Böyle söyleyenler hak ettikleri cezayı alacaktır.
9
Peki, biz Yahudiler öteki insanlardan daha mı iyiyiz? Elbette değiliz. Daha önce söylediğimiz gibi, Yahudiler de tıpkı öteki milletler gibi günahın esareti altındadır.
10
Zebur’da yazılmış olduğu gibi, “Hiç kimse sâlih değildir, tek bir kişi bile.
11
Hakikati anlayan yok, Allah’ı arayan yok.
12
Hepsi yoldan saptı, hiç kimseye faydaları yok. İyilik yapan yok, tek bir kişi bile.”
13
“Ağızlarından çıkan sözlerle ölüm saçarlar. Dilleriyle aldatırlar.” “Dudaklarından engerek zehri fışkırır.”
14
“Ağızları lânetle ve kırıcı sözlerle doludur.”
15
“Kan dökmeye her an hazırdırlar.
16
Gittikleri her yere felâket ve sefalet götürürler,
17
Selâmet nedir bilmezler.”
18
“Onlarda Allah korkusu yoktur.”
19
Biliyoruz ki şeriatın bütün emirleri şeriata tâbi olanlar içindir. Şeriatın amacı, Allah’a itaatten kaçanların mazeret kapısını kapatmak ve bütün dünyanın Allah’a hesap vermesini sağlamaktır.
20
Çünkü hiç kimse şeriatın emirlerini yerine getirmekle Allah katında sâlih sayılmaz. Şeriat, sadece günahımızın farkına varalım diye verilmiştir.
21
Fakat Allah, insanları sâlih kılmak için bir yol açmıştır. Bu yol Tevrat’taki şeriata dayanmaz. Fakat hem Tevrat hem de peygamberlerin kitapları tarafından teyit edilir.
22
Allah, İsa Mesih’e iman eden herkesi imanıyla sâlih kılar. İnsanlar arasında ayrım yapmaz.
23
Çünkü herkes günah işlemiştir. Hiç kimse Allah’ın yüce huzuruna çıkmaya lâyık değildir.
24
Fakat Allah, İsa Mesih’in sağladığı fidye sayesinde insanları hiçbir karşılık beklemeden kendi lütfuyla sâlih sayar.
25
Allah Mesih’i, kanını akıtıp günahlarımızın kefaretini ödeyen kurban olarak sundu. Buna iman eden herkesin günahlarını bağışlar, böylece adaletini gösterir. Çünkü insanların geçmişte işledikleri günahlara sabır gösterdi ve onları cezalandırmadı.
26
Bunu hem adil kalmak hem de İsa’ya iman eden herkesi sâlih kılmak için yaptı. Böylece şimdiki çağda adaletini gösterdi.
27
O halde insanın övünebileceği hiçbir şey yoktur. Şeriatın emirlerini yerine getirmekle değil, Mesih’e iman etmekle kurtuluruz.
28
Demek ki Allah insanı şeriatın icaplarını yerine getirdiği için değil, iman ettiği için sâlih sayar. İnancımız budur.
29
Allah sadece Yahudilerin Allah’ı değildir. Yahudi olmayanların da Allah’ıdır.
30
Çünkü Allah birdir. Sünnetlileri de, sünnetsizleri de imanları sayesinde beraber sâlih sayacaktır.
31
Ne yani, iman yolundan gitmekle şeriatı hükümsüz mü sayıyoruz? Hâşâ! Bilakis, şeriatı teyit etmiş oluyoruz.Romalılar 3:1

Romalılar 3:2

Romalılar 3:3

Romalılar 3:4

Romalılar 3:5

Romalılar 3:6

Romalılar 3:7

Romalılar 3:8

Romalılar 3:9

Romalılar 3:10

Romalılar 3:11

Romalılar 3:12

Romalılar 3:13

Romalılar 3:14

Romalılar 3:15

Romalılar 3:16

Romalılar 3:17

Romalılar 3:18

Romalılar 3:19

Romalılar 3:20

Romalılar 3:21

Romalılar 3:22

Romalılar 3:23

Romalılar 3:24

Romalılar 3:25

Romalılar 3:26

Romalılar 3:27

Romalılar 3:28

Romalılar 3:29

Romalılar 3:30

Romalılar 3:31Romalılar 1 / Rom 1

Romalılar 2 / Rom 2

Romalılar 3 / Rom 3

Romalılar 4 / Rom 4

Romalılar 5 / Rom 5

Romalılar 6 / Rom 6

Romalılar 7 / Rom 7

Romalılar 8 / Rom 8

Romalılar 9 / Rom 9

Romalılar 10 / Rom 10

Romalılar 11 / Rom 11

Romalılar 12 / Rom 12

Romalılar 13 / Rom 13

Romalılar 14 / Rom 14

Romalılar 15 / Rom 15

Romalılar 16 / Rom 16