A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Elçilerin İşleri 61
O dönemde gittikçe daha çok insan İsa’nın şakirdi oldu. Grekçe konuşan Yahudi şakirtler, İbranice konuşan Yahudi şakirtlerden yakınmaya başladılar. “Günlük yardım dağıtımında dullarımıza ilgi gösterilmiyor” dediler.
2
Bunun üzerine on iki havari bütün şakirtleri bir araya toplayıp şöyle dediler: “Allah’ın kelâmını vazetmeyi bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz.
3
Bu sebeple, ey mümin kardeşlerim, aranızdan yedi kişi seçin. İtibarlı, Allah’ın Ruh’uyla dolu, hikmetli insanlar olsun. Bu işlerle onlar uğraşsın.
4
Biz de kendimizi duaya ve Allah kelâmını vazetmeye verelim.”
5
Bu teklif bütün cemaati memnun etti. İman ve Mukaddes Ruh’la dolu olan İstefanos, Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas’ı seçtiler.
6
Sonra bu kişileri havarilerin önüne çıkardılar. Havariler onlar için dua ettiler; onları vazifelendirdiklerini göstermek için elleriyle dokunup takdis ettiler.
7
Böylece Allah’ın kelâmı yayılıyor, Kudüs’teki şakirtlerin sayısı günden güne artıyordu. Hatta birçok rahip de iman etti.
8
İstefanos Allah’ın lütfu ve kudretiyle doluydu. Halk arasında büyük harikalar ve alâmetler yapıyordu.
9
Fakat Azatlılar Havrası’nın bazı üyeleri ona karşı çıktılar. Bunlar Kirene, İskenderiye, Kilikya şehirlerinden ve Asya ilinden Yahudilerdi. İstefanos’la çekişmeye başladılar.
10
Fakat söylediklerini çürütemediler. Çünkü Mukaddes Ruh’un verdiği hikmetle konuşuyordu.
11
Bunun üzerine onu suçlamak için bazı kişilere rüşvet verdiler; rüşvet alanlar, “Bu adam Musa’ya ve Allah’a karşı küfür dolu sözler söyledi” dediler.
12
Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din âlimlerini galeyana getirdiler. Gidip İstefanos’u yakaladılar, Yüksek Meclis’in önüne çıkardılar.
13
Yalancı şahitler getirdiler. Bu şahitler şöyle dediler: “Bu adam gece gündüz mukaddes mabedimizi ve şeriatı kötülüyor.
14
Onun, ‘Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa’nın bize emanet ettiği gelenekleri değiştirecek’ dediğini duyduk.”
15
Mecliste oturanların hepsi İstefanos’a baktılar; yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.Elçilerin İşleri 6:1

Elçilerin İşleri 6:2

Elçilerin İşleri 6:3

Elçilerin İşleri 6:4

Elçilerin İşleri 6:5

Elçilerin İşleri 6:6

Elçilerin İşleri 6:7

Elçilerin İşleri 6:8

Elçilerin İşleri 6:9

Elçilerin İşleri 6:10

Elçilerin İşleri 6:11

Elçilerin İşleri 6:12

Elçilerin İşleri 6:13

Elçilerin İşleri 6:14

Elçilerin İşleri 6:15Elçilerin İşleri 1 / Elİş 1

Elçilerin İşleri 2 / Elİş 2

Elçilerin İşleri 3 / Elİş 3

Elçilerin İşleri 4 / Elİş 4

Elçilerin İşleri 5 / Elİş 5

Elçilerin İşleri 6 / Elİş 6

Elçilerin İşleri 7 / Elİş 7

Elçilerin İşleri 8 / Elİş 8

Elçilerin İşleri 9 / Elİş 9

Elçilerin İşleri 10 / Elİş 10

Elçilerin İşleri 11 / Elİş 11

Elçilerin İşleri 12 / Elİş 12

Elçilerin İşleri 13 / Elİş 13

Elçilerin İşleri 14 / Elİş 14

Elçilerin İşleri 15 / Elİş 15

Elçilerin İşleri 16 / Elİş 16

Elçilerin İşleri 17 / Elİş 17

Elçilerin İşleri 18 / Elİş 18

Elçilerin İşleri 19 / Elİş 19

Elçilerin İşleri 20 / Elİş 20

Elçilerin İşleri 21 / Elİş 21

Elçilerin İşleri 22 / Elİş 22

Elçilerin İşleri 23 / Elİş 23

Elçilerin İşleri 24 / Elİş 24

Elçilerin İşleri 25 / Elİş 25

Elçilerin İşleri 26 / Elİş 26

Elçilerin İşleri 27 / Elİş 27

Elçilerin İşleri 28 / Elİş 28