A A A A A
×

İncil HADI 2017

Elçilerin İşleri 28

1
Sağ salim karaya ayak bastıktan sonra adanın Malta adası olduğunu öğrendik.
2
Yerliler bize olağanüstü insanlık gösterdiler. Yağmur yağıyordu ve hava soğuktu. Bundan dolayı ateş yaktılar, hepimizi dostça karşıladılar.
3
Pavlus bir yığın çalı çırpı topladı. Ateşe attı. Isıdan kaçan bir engerek yılanı onun eline yapıştı.
4
Yerliler Pavlus’un eline asılan yılanı görünce birbirlerine şöyle dediler: “Bu adam kesinlikle katildir. Denizden kurtuldu, fakat adalet ilâhesi onu yaşatmadı.”
5
Pavlus ise elini silkeledi. Yılanı ateşin içine fırlattı, kendisi hiçbir zarar görmedi.
6
Halk Pavlus’un şişip aniden ölmesini bekliyordu. Uzun süre beklediler. Ona bir zarar gelmediğini görünce fikirlerini değiştirdiler. “Bu adam bir ilâhtır!” dediler.
7
Bulunduğumuz yerin yakınında adanın reisi olan Publius’un toprakları vardı. Publius bizi evine kabul etti, üç gün dostça ağırladı.
8
O sırada Publius’un babası ateşler içinde, kanlı ishalden yatıyordu. Pavlus hastanın odasına girdi ve dua etti. Ona dokunup şifa verdi.
9
Bunun üzerine adadaki diğer hastalar da gelip şifa buldular.
10
Bize birçok hediyeler vererek saygı gösterdiler. Denize açılacağımız zaman ihtiyacımız olan malzemeleri gemiye yüklediler.
11
Üç ay sonra bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Gemi kışı adada geçirmişti. Geminin baş tarafında “İkiz İlâhlar” işareti vardı.
12
Sirakuza şehrine uğrayıp üç gün kaldık.
13
Oradan da yolumuza devam ettik ve Regium şehrine vardık. Bir gün sonra güneyden rüzgâr esmeye başladı. Böylece ikinci gün Puteoli şehrine geldik.
14
Orada bazı mümin kardeşlerle karşılaştık. Yanlarında bir hafta kalmamızı istediler. Sonunda Roma’ya geldik.
15
Roma’daki müminler geleceğimizi duyunca bizi karşılamak için Appius Çarşısı’na ve Üç Hanlar’a kadar geldiler. Pavlus onları görünce Allah’a şükretti ve cesaret buldu.
16
Roma’ya vardığımızda Pavlus’un bir asker nezaretinde yalnız yaşamasına izin verildi.
17
Pavlus üç gün sonra Roma’daki Yahudi ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. İleri gelenler toplanınca onlara şöyle dedi: “Soydaşlarım, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı yanlış hiçbir şey yapmadım. Buna rağmen Kudüs’te hapsedildim ve Romalılara teslim edildim.
18
Romalılar ifademi aldılar. Serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemedim.
19
Fakat oradaki Yahudiler buna karşı çıktılar. Ben de davamı imparatora arz etmeye mecbur oldum. Bunu kendi halkımdan herhangi bir şikâyetim olduğu için yapmadım.
20
Ben İsrail’in umutla beklediği Kişi uğruna zincirlenmiş bulunuyorum. İşte bu sebeple sizi çağırdım. Sizinle görüşüp bunun hakkında konuşmak istedim.”
21
Onlar Pavlus’a şöyle dediler: “Yahudiye bölgesinden seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen din kardeşlerimizden hiçbiri senin hakkında kötü bir haber getirmedi, kötü bir şey söylemedi.
22
Fakat biz senin fikirlerini bir de senden duymak istiyoruz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz.”
23
Pavlus’la bir gün kararlaştırdılar. Çok sayıda Yahudi o gün Pavlus’un kaldığı yere geldi. Pavlus sabahtan akşama kadar konuştu. Onlara Allah’ın Hükümranlığı hakkında açıklamalar yaptı, imana şahitlik etti. Gerek Musa’ya verilen Tevrat’a gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa’ya iman etmeye davet etti.
24
Bazıları Pavlus’un söylediklerine ikna oldu. Bazıları ise iman etmeyi reddetti.
25
Aralarında anlaşamadılar. Onlar ayrılırken Pavlus son bir söz söyledi: “Mukaddes Ruh, Peygamber Yeşaya’nın ağzıyla atalarınıza doğru söyledi.
26
Şöyle dedi: ‘Bu halka git söyle: Duyacaksınız, fakat anlamayacaksınız, bakacaksınız, fakat görmeyeceksiniz.
27
Çünkü bu halkın zihni köreldi, kulakları ağır işitir oldu, Gözlerini kapadılar. Eğer böyle yapmasalardı, gözleriyle görür, Kulaklarıyla duyar, zihinleriyle anlarlardı. Bana dönerlerdi ve ben de onlara şifa verirdim.’
28
“Şunu iyi bilin ki, Allah’ın bu kurtuluş haberi bundan böyle diğer halklara duyurulacaktır. Onlar da buna kulak verecekler.”
29
“Şunu iyi bilin ki, Allah’ın bu kurtuluş haberi bundan böyle diğer halklara duyurulacaktır. Onlar da buna kulak verecekler.”
30
Pavlus tam iki yıl kendi kiraladığı evde kaldı. Ziyaretine gelen herkesi kabul etti.
31
Hiçbir engelle karşılaşmadı. Allah’ın Hükümranlığı’nı tam bir cesaretle duyurdu; Rab İsa Mesih’le ilgili hakikatleri vazetti.
Elçilerin İşleri 28:1
Elçilerin İşleri 28:2
Elçilerin İşleri 28:3
Elçilerin İşleri 28:4
Elçilerin İşleri 28:5
Elçilerin İşleri 28:6
Elçilerin İşleri 28:7
Elçilerin İşleri 28:8
Elçilerin İşleri 28:9
Elçilerin İşleri 28:10
Elçilerin İşleri 28:11
Elçilerin İşleri 28:12
Elçilerin İşleri 28:13
Elçilerin İşleri 28:14
Elçilerin İşleri 28:15
Elçilerin İşleri 28:16
Elçilerin İşleri 28:17
Elçilerin İşleri 28:18
Elçilerin İşleri 28:19
Elçilerin İşleri 28:20
Elçilerin İşleri 28:21
Elçilerin İşleri 28:22
Elçilerin İşleri 28:23
Elçilerin İşleri 28:24
Elçilerin İşleri 28:25
Elçilerin İşleri 28:26
Elçilerin İşleri 28:27
Elçilerin İşleri 28:28
Elçilerin İşleri 28:29
Elçilerin İşleri 28:30
Elçilerin İşleri 28:31
Elçilerin İşleri 1 / Acts 1
Elçilerin İşleri 2 / Acts 2
Elçilerin İşleri 3 / Acts 3
Elçilerin İşleri 4 / Acts 4
Elçilerin İşleri 5 / Acts 5
Elçilerin İşleri 6 / Acts 6
Elçilerin İşleri 7 / Acts 7
Elçilerin İşleri 8 / Acts 8
Elçilerin İşleri 9 / Acts 9
Elçilerin İşleri 10 / Acts 10
Elçilerin İşleri 11 / Acts 11
Elçilerin İşleri 12 / Acts 12
Elçilerin İşleri 13 / Acts 13
Elçilerin İşleri 14 / Acts 14
Elçilerin İşleri 15 / Acts 15
Elçilerin İşleri 16 / Acts 16
Elçilerin İşleri 17 / Acts 17
Elçilerin İşleri 18 / Acts 18
Elçilerin İşleri 19 / Acts 19
Elçilerin İşleri 20 / Acts 20
Elçilerin İşleri 21 / Acts 21
Elçilerin İşleri 22 / Acts 22
Elçilerin İşleri 23 / Acts 23
Elçilerin İşleri 24 / Acts 24
Elçilerin İşleri 25 / Acts 25
Elçilerin İşleri 26 / Acts 26
Elçilerin İşleri 27 / Acts 27
Elçilerin İşleri 28 / Acts 28