A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Elçilerin İşleri 271
İtalya’ya doğru yelken açmamıza karar verildi. Pavlus’la diğer bazı mahpusları Yulius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Yulius İmparatorluk taburundandı.
2
Edremit’ten bir gemiye bindik. Asya ilinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bu gemiyle denize açıldık. Selanik şehrinden Makedonyalı Aristarhus da yanımızdaydı.
3
Ertesi gün Sayda şehrine uğradık. Yulius Pavlus’a dostça davrandı. İhtiyaçlarının karşılanması için arkadaşlarını görmesine izin verdi.
4
Sayda’dan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs’ın rüzgâra karşı muhafazalı tarafından gittik.
5
Kilikya ve Pamfilya illerinin açıklarından geçtik ve Likya ilinin Mira şehrine geldik.
6
Yüzbaşı orada İtalya’ya gidecek bir İskenderiye gemisi buldu. Bizi gemiye bindirdi.
7
Birkaç gün ağır ağır yol aldık. Knidos şehrinin açıklarına güçlükle varabildik. Rüzgâr daha fazla ilerlememizi engelledi. Bu yüzden Salmone burnunun yakınından Girit adasının rüzgâra muhafazalı tarafından geçtik.
8
Girit kıyısı boyunca güçlükle ilerledik. Laseya şehrinin yakınında bulunan Kali Limenes denilen bir limana geldik.
9
Epey vakit kaybetmiştik. Oruç günü de geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu artık tehlikeliydi. Bu sebeple Pavlus onları uyardı:
10
“Efendiler, görüyorum ki bu yolculuğa devam etmek tehlikeli ve çok zararlı olacak. Yalnız yükü ve gemiyi değil, canlarımızı da kaybedebiliriz.”
11
Fakat yüzbaşı Pavlus’un söylediklerini dinlemedi. Bunun yerine kaptana ve gemi sahibine uydu.
12
Liman kışı geçirmeye elverişli değildi. Bundan dolayı çoğunluk oradan denize açılmaya karar verdi. Kışı geçirmek için Feniks şehrine ulaşmayı amaçlıyorlardı. Kışı orada geçirebilirlerdi. Feniks, Girit’in lodosa ve karayele kapalı bir limanıdır.
13
Güneyden hafif bir rüzgâr esmeye başladı. Gemidekiler bekledikleri rüzgârın geldiğini sandılar. Demir aldılar ve Girit kıyısı boyunca ilerlemeye başladılar.
14
Çok geçmeden ada tarafından bir kasırga koptu. Bu, kuzeydoğudan esen Evrakilon denen bir rüzgârdı.
15
Gemi kasırgaya tutuldu ve rüzgâra karşı gidemedi. Kendimizi rüzgârda sürüklenmeye bıraktık.
16
Gavdos denen küçük bir adanın rüzgâra muhafazalı tarafına sığındık. Geminin arkasından çekilen filikayı güçlükle gemiye çekip kurtardık.
17
Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte Körfezi’nin sığlıklarında karaya oturmaktan korktular. Yelkenleri indirdiler ve gemiyi sürüklenmeye bıraktılar.
18
Fırtına o kadar şiddetliydi ki, ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar.
19
Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar.
20
Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına olanca şiddetiyle devam ediyordu. Kurtulma umudunu tamamıyla kaybetmiştik.
21
Günlerce hiç kimse bir şey yemedi. Pavlus ortaya çıkıp şöyle dedi: “Efendiler, beni dinlemeliydiniz. Girit’ten açılmamalıydınız. O zaman bu zarar ve ziyana uğramazdınız.
22
Ama yine de kaygılanmayın diyorum. Aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Sadece gemi harap olacak.
23
Çünkü kendisine ait olduğum, ibadet ettiğim Allah’ın bir meleği dün gece yanıma geldi.
24
Dedi ki, ‘Korkma Pavlus, imparatorun huzuruna çıkman gerekiyor. Allah seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini de sana bağışladı.’
25
Efendiler, bundan dolayı kaygılanmayın diyorum. Allah’a inanıyorum ki, her şey tam bana bildirildiği gibi olacak.
26
Ancak bir adada karaya oturacağız.”
27
On dördüncü gece İyon Denizi’nde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sandılar.
28
Denizin derinliğini ölçtüler ve yirmi kulaç olduğunu gördüler. Kısa bir süre sonra bir daha ölçtüler. On beş kulaç olduğunu gördüler.
29
Geminin kayalıklara bindirmesinden korktular. Kıç tarafından dört demir attılar ve günün doğması için dua ettiler.
30
Bu sırada gemiciler gemiden kaçmaya kalkıştılar. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yaparak filikayı denize indirdiler.
31
Fakat Pavlus yüzbaşıyla askerlere, “Eğer bu adamlar gemide kalmazsa, siz de kurtulamazsınız” dedi.
32
Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler.
33
Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı. Şöyle dedi: “On dört gündür endişeyle beklediniz. Hiçbir şey yemediniz, aç kaldınız.
34
Şimdi size rica ediyorum, yemek yiyin. Hayatta kalmanız için bu gerekli. Hiçbirinizin saçının tek bir teline bile zarar gelmeyecektir.”
35
Pavlus bunları söyledikten sonra eline ekmek aldı, hepsinin önünde Allah’a şükretti. Ekmeği böldü ve yemeğe başladı.
36
Endişeleri dağıldı, kendileri de yemek yediler.
37
Gemide toplam iki yüz yetmiş altı kişiydik.
38
Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler.
39
Gündüz olunca karayı gördüler, tanıyamadılar. Fakat kumsalı olan bir körfez fark ettiler. Mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler.
40
Çapaların iplerini kesip çapaları denizde bıraktılar. Aynı zamanda dümenleri tutan ipleri çözdüler. Ön yelkeni rüzgâra verdiler ve kumsala doğru hareket ettiler.
41
Fakat bir kumsal sığlığa çarpıp gemiyi karaya oturttular. Geminin baş kısmı kuma saplandı ve hareketsiz kaldı. Kıç tarafı da dalgaların şiddetiyle parçalanmaya başladı.
42
Askerler mahpusları öldürmek niyetindeydi. Hiçbirinin yüzüp kaçmasını istemiyorlardı.
43
Fakat yüzbaşı Pavlus’u kurtarmak istiyordu. Bu yüzden onları bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını emretti.
44
Geriye kalanların da tahtalara ya da geminin başka parçalarına tutunmalarını söyledi. Böylece herkes sağ salim karaya çıktı.Elçilerin İşleri 27:1
Elçilerin İşleri 27:2
Elçilerin İşleri 27:3
Elçilerin İşleri 27:4
Elçilerin İşleri 27:5
Elçilerin İşleri 27:6
Elçilerin İşleri 27:7
Elçilerin İşleri 27:8
Elçilerin İşleri 27:9
Elçilerin İşleri 27:10
Elçilerin İşleri 27:11
Elçilerin İşleri 27:12
Elçilerin İşleri 27:13
Elçilerin İşleri 27:14
Elçilerin İşleri 27:15
Elçilerin İşleri 27:16
Elçilerin İşleri 27:17
Elçilerin İşleri 27:18
Elçilerin İşleri 27:19
Elçilerin İşleri 27:20
Elçilerin İşleri 27:21
Elçilerin İşleri 27:22
Elçilerin İşleri 27:23
Elçilerin İşleri 27:24
Elçilerin İşleri 27:25
Elçilerin İşleri 27:26
Elçilerin İşleri 27:27
Elçilerin İşleri 27:28
Elçilerin İşleri 27:29
Elçilerin İşleri 27:30
Elçilerin İşleri 27:31
Elçilerin İşleri 27:32
Elçilerin İşleri 27:33
Elçilerin İşleri 27:34
Elçilerin İşleri 27:35
Elçilerin İşleri 27:36
Elçilerin İşleri 27:37
Elçilerin İşleri 27:38
Elçilerin İşleri 27:39
Elçilerin İşleri 27:40
Elçilerin İşleri 27:41
Elçilerin İşleri 27:42
Elçilerin İşleri 27:43
Elçilerin İşleri 27:44


Elçilerin İşleri 1 / Elİş 1
Elçilerin İşleri 2 / Elİş 2
Elçilerin İşleri 3 / Elİş 3
Elçilerin İşleri 4 / Elİş 4
Elçilerin İşleri 5 / Elİş 5
Elçilerin İşleri 6 / Elİş 6
Elçilerin İşleri 7 / Elİş 7
Elçilerin İşleri 8 / Elİş 8
Elçilerin İşleri 9 / Elİş 9
Elçilerin İşleri 10 / Elİş 10
Elçilerin İşleri 11 / Elİş 11
Elçilerin İşleri 12 / Elİş 12
Elçilerin İşleri 13 / Elİş 13
Elçilerin İşleri 14 / Elİş 14
Elçilerin İşleri 15 / Elİş 15
Elçilerin İşleri 16 / Elİş 16
Elçilerin İşleri 17 / Elİş 17
Elçilerin İşleri 18 / Elİş 18
Elçilerin İşleri 19 / Elİş 19
Elçilerin İşleri 20 / Elİş 20
Elçilerin İşleri 21 / Elİş 21
Elçilerin İşleri 22 / Elİş 22
Elçilerin İşleri 23 / Elİş 23
Elçilerin İşleri 24 / Elİş 24
Elçilerin İşleri 25 / Elİş 25
Elçilerin İşleri 26 / Elİş 26
Elçilerin İşleri 27 / Elİş 27
Elçilerin İşleri 28 / Elİş 28