English
A A A A A
×
İncil HADI 2017
Elçilerin İşleri 26
1
Agrippa, Pavlus’a, “Kendini müdafaa edebilirsin” dedi. Pavlus elini uzattı ve müdafaasına başladı:
2
“Kral Agrippa! Yahudilerin bana yükledikleri suçlarla ilgili olarak müdafaamı bugün huzurunda yapabildiğim için kendimi mutlu sayıyorum.
3
Özellikle mutluyum, çünkü Yahudilerin bütün törelerini ve tartışma konularını iyi biliyorsun. Bu sebeple beni sabırla dinlemeni rica ederim.
4
“Bütün Yahudiler önce kendi memleketimde, sonra da Kudüs’te gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler.
5
Beni uzun zamandır tanırlar. İsteseler, geçmişte dinimizin en titiz mezhebine, Ferisi mezhebine bağlı olarak yaşadığıma şahitlik edebilirler.
6
Şimdi Allah’ın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için mahkemelik oldum.
7
Halkımızın on iki aşireti de bu vaade erişmeyi umuyorlar. Bu sebeple gece gündüz canla başla Allah’a ibadet ediyorlar. Ey Kralım, işte bu umuttan dolayı Yahudiler beni suçluyorlar.
8
Allah’ın ölüleri diriltmesi, sizlere neden inanılmaz geliyor?
9
“Aslında ben de ne yapıp yapıp Nasıralı İsa’nın adını dillerden yok etmem gerektiğini düşünüyordum.
10
Ve Kudüs’te bunu yaptım. Başrahiplerden yetki alarak İsa’nın şakirtlerinden birçoğunu hapse attırdım. Öldürülmeleri için oy kullandım.
11
Bütün havraları dolaştım. Çok defa onları cezalandırdım, inandıklarına zorla küfrettirmeye çalıştım. Öyle kudurmuştum ki, onlara zulmetmek için yaşadıkları yabancı şehirlere bile gittim.
12
“Bir keresinde başrahiplerden aldığım yetki ve vazifeyle Şam’a gidiyordum.
13
Ey Kralım, öğle vakti yoldayken gökten gelen bir ışık gördüm. Güneşten daha parlaktı. Benim ve yanımdakilerin çevresini aydınlattı.
14
Hepimiz yere yıkıldık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. ‘Saul, Saul neden bana zulmediyorsun? Benimle mücadele etmekle kendine zarar veriyorsun’ dedi.
15
“Ben de, ‘Sen kimsin, Efendim?’ dedim. “Ses şöyle karşılık verdi: ‘Ben senin zulmettiğin İsa’yım.
16
Şimdi ayağa kalk. Bana hizmet etmen için seni seçtim. İşte bu sebeple sana göründüm. Bugün gördüklerin ve ilerde sana göstereceklerim hakkında şahitlik edeceksin.
17
Seni kendi halkının ve yabancıların elinden de kurtaracağım. Seni diğer halklara gönderiyorum.
18
Onların gözünü açmanı istiyorum. Karanlıktan nura, Şeytan’ın hükümranlığından Allah’a dönsünler. O zaman günahları affedilecek. Bana iman edecekler, müminler arasında ebedî mirasa kavuşacaklar.’
19
Bunun için, Kral Agrippa, semadan bana gösterilenlere karşı koyamadım.
20
Önce Şam ve Kudüs halkına, sonra bütün Yahudiye bölgesindekilere ve yabancılara vaaz ettim. Onlara tövbe edip Allah’a dönmelerini, sonra da tövbelerine yaraşır ameller işlemelerini söyledim.
21
Bu sebeple bazı Yahudiler beni mabette yakaladılar, öldürmeye kalkıştılar.
22
Bugüne kadar Allah yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyorum. Büyük küçük herkese şahitlik ediyorum. Benim dediklerim, Musa ile diğer peygamberlerin önceden dedikleriyle aynıdır.
23
Onlar Mesih’in acı çekeceğini, ölümden dirilenlerin ilki olacağını, hem Yahudi halkını hem de öteki halkları nurlandıracağını bildirmişlerdi.”
24
Pavlus müdafaasında bunları söylerken, Festus yüksek sesle şöyle dedi: “Pavlus, sen aklını kaçırmışsın! Çok okumak seni delirtiyor!”
25
Pavlus şöyle cevap verdi. “Festus Hazretleri, ben aklımı kaçırmadım. Bilâkis, söylediklerim hakikattir, akla uygun sözlerdir.
26
Kral bunları biliyor. Bu yüzden kendisiyle çekinmeden konuşabiliyorum. Eminim, bu olaylardan hiçbiri dikkatinden kaçmamıştır. Çünkü bunlar kıyıda köşede olan olaylar değildir.
27
Kral Agrippa, peygamberlerin yazdıklarına inanıyor musun? İnandığını biliyorum.”
28
Agrippa Pavlus’a şöyle dedi: “Bu kadar kısa sürede beni Mesihçi olmaya ikna edeceğini mi sanıyorsun?”
29
Pavlus şöyle karşılık verdi: “İster kısa ister uzun sürede olsun, Allah’tan dileğim şu: yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes benim gibi olsun. Yalnız benim gibi bu zincirlerle bağlanmasın.”
30
Kral, vali, Bernike ve onlarla birlikte oturanlar ayağa kalktılar.
31
Dışarı çıkınca aralarında şöyle konuştular: “Bu adam ölümü ya da hapis cezasını hak edecek bir şey yapmamış.”
32
Agrippa, Festus’a şöyle dedi: “Bu adam davasını imparatora arz etmeseydi serbest bırakılabilirdi.”
Elçilerin İşleri 26:1
Elçilerin İşleri 26:2
Elçilerin İşleri 26:3
Elçilerin İşleri 26:4
Elçilerin İşleri 26:5
Elçilerin İşleri 26:6
Elçilerin İşleri 26:7
Elçilerin İşleri 26:8
Elçilerin İşleri 26:9
Elçilerin İşleri 26:10
Elçilerin İşleri 26:11
Elçilerin İşleri 26:12
Elçilerin İşleri 26:13
Elçilerin İşleri 26:14
Elçilerin İşleri 26:15
Elçilerin İşleri 26:16
Elçilerin İşleri 26:17
Elçilerin İşleri 26:18
Elçilerin İşleri 26:19
Elçilerin İşleri 26:20
Elçilerin İşleri 26:21
Elçilerin İşleri 26:22
Elçilerin İşleri 26:23
Elçilerin İşleri 26:24
Elçilerin İşleri 26:25
Elçilerin İşleri 26:26
Elçilerin İşleri 26:27
Elçilerin İşleri 26:28
Elçilerin İşleri 26:29
Elçilerin İşleri 26:30
Elçilerin İşleri 26:31
Elçilerin İşleri 26:32
Elçilerin İşleri 1 / Elİş 1
Elçilerin İşleri 2 / Elİş 2
Elçilerin İşleri 3 / Elİş 3
Elçilerin İşleri 4 / Elİş 4
Elçilerin İşleri 5 / Elİş 5
Elçilerin İşleri 6 / Elİş 6
Elçilerin İşleri 7 / Elİş 7
Elçilerin İşleri 8 / Elİş 8
Elçilerin İşleri 9 / Elİş 9
Elçilerin İşleri 10 / Elİş 10
Elçilerin İşleri 11 / Elİş 11
Elçilerin İşleri 12 / Elİş 12
Elçilerin İşleri 13 / Elİş 13
Elçilerin İşleri 14 / Elİş 14
Elçilerin İşleri 15 / Elİş 15
Elçilerin İşleri 16 / Elİş 16
Elçilerin İşleri 17 / Elİş 17
Elçilerin İşleri 18 / Elİş 18
Elçilerin İşleri 19 / Elİş 19
Elçilerin İşleri 20 / Elİş 20
Elçilerin İşleri 21 / Elİş 21
Elçilerin İşleri 22 / Elİş 22
Elçilerin İşleri 23 / Elİş 23
Elçilerin İşleri 24 / Elİş 24
Elçilerin İşleri 25 / Elİş 25
Elçilerin İşleri 26 / Elİş 26
Elçilerin İşleri 27 / Elİş 27
Elçilerin İşleri 28 / Elİş 28