A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Elçilerin İşleri 141
Aynı şey Konya’da da oldu. Pavlus’la Barnaba havraya gittiler. Öyle etkili bir vaaz verdiler ki, hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti.
2
Fakat iman etmeyen Yahudiler öteki halklardan olanların zihinlerini bulandırdılar. Onları müminlere karşı kışkırttılar.
3
Pavlus ve Barnaba orada uzun süre kaldılar. Rab hakkında cesaretle konuştular. Rab de onlara alâmetler ve harikalar yapma kuvvetini verdi, lütfunu bildiren kendi kelâmına şahitlik etti.
4
Fakat şehir halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da havarilerin tarafını tuttu.
5
Yahudilerle öteki halklardan olan bazıları, ileri gelenlerin desteğiyle Pavlus ve Barnaba’yı dövüp taşlamaya kalktılar.
6
Pavlus’la Barnaba bunu duyunca kaçtılar; Likaonya bölgesinin Listra ve Derbe şehirlerine ve çevre bölgelere gittiler.
7
Oralarda da kurtuluş müjdesini vazetmeye devam ettiler.
8
Listra şehrinde ayakları sakat bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü. Hiç yürüyememişti.
9
Pavlus’un söylediklerini dinledi. Pavlus onu dikkatle süzdü. Şifa bulacağına imanı olduğunu gördü.
10
Yüksek sesle, “Ayağa kalk!” dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı.
11
Kalabalık Pavlus’un ne yaptığını görünce Likaonya dilinde, “İlâhlar insan olup aramıza inmiş!” diye haykırdı.
12
Barnaba’ya Zeus, sözcü olduğu için Pavlus’a Hermes adını taktılar.
13
Zeus’un tapınağı şehrin hemen dışındaydı. Tapınağın rahibi şehir kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte havarilere kurban adamak istedi.
14
Fakat havariler, yani Barnaba’yla Pavlus bunu duyunca üzüntüden giysilerini yırttılar, kalabalığın içine daldılar.
15
Şöyle haykırdılar: “Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Biz de sizin gibi insanız. Yaradılışımız aynı. Size kurtuluş yolunu müjdeliyoruz. Bu boş şeylere inanmaktan vazgeçin. Yeri, göğü, denizi ve bunların içindeki her şeyi yaratan, hayat kaynağı olan Allah’a dönün.
16
Geçmiş çağlarda Allah bütün halkların bildikleri yoldan gitmelerine izin verdi.
17
Fakat yaptığı iyiliklerle hep varlığını kanıtlamıştır. Gökten yağmur yağdırır, mevsiminde ürün verir. Karnınızı doyurur, yüreğinizi sevinçle doldurur.”
18
Pavlus ve Barnaba bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını zor engellediler.
19
Bundan sonra Antakya’dan ve Konya’dan gelen bazı Yahudiler, halkı kendi taraflarına çekip Pavlus’u taşladılar. Onu ölmüş sanarak şehrin dışına sürüklediler.
20
Fakat şakirtler çevresine toplanınca Pavlus ayağa kalktı ve şehre döndü. Ertesi gün Barnaba’yla birlikte Derbe şehrine gitti.
21
Pavlus’la Barnaba Derbe’de de kurtuluş müjdesini vazettiler. Birçok şakirtleri oldu. Daha sonra Listra, Konya ve Antakya’ya döndüler.
22
Oradaki şakirtlere cesaret verdiler. İmana bağlı kalmaları için onları teşvik ettiler. “Allah’ın Hükümranlığı’na girmek için birçok sıkıntıdan geçeceğiz” dediler.
23
Pavlus ve Barnaba müminlerin her cemaatine önderler seçtiler. Oruç tutup dua ettiler. Sonra cemaat önderlerini, iman ettikleri Rab’be emanet ettiler.
24
Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya İli’ne geldiler.
25
Perge şehrinde Allah’ın kelâmını vazettikten sonra Antalya’ya gittiler.
26
Oradan gemiyle Antakya’ya döndüler. Bütün bu yerleri ziyaret etmeleri için Allah’ın lütfuyla buradan uğurlanmışlardı.
27
Antakya’ya vardıklarında cemaati bir araya getirdiler. Allah’ın kendileri vasıtasıyla neler yaptığını, diğer halklara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar.
28
Orada şakirtlerin yanında uzun süre kaldılar.Elçilerin İşleri 14:1
Elçilerin İşleri 14:2
Elçilerin İşleri 14:3
Elçilerin İşleri 14:4
Elçilerin İşleri 14:5
Elçilerin İşleri 14:6
Elçilerin İşleri 14:7
Elçilerin İşleri 14:8
Elçilerin İşleri 14:9
Elçilerin İşleri 14:10
Elçilerin İşleri 14:11
Elçilerin İşleri 14:12
Elçilerin İşleri 14:13
Elçilerin İşleri 14:14
Elçilerin İşleri 14:15
Elçilerin İşleri 14:16
Elçilerin İşleri 14:17
Elçilerin İşleri 14:18
Elçilerin İşleri 14:19
Elçilerin İşleri 14:20
Elçilerin İşleri 14:21
Elçilerin İşleri 14:22
Elçilerin İşleri 14:23
Elçilerin İşleri 14:24
Elçilerin İşleri 14:25
Elçilerin İşleri 14:26
Elçilerin İşleri 14:27
Elçilerin İşleri 14:28


Elçilerin İşleri 1 / Elİş 1
Elçilerin İşleri 2 / Elİş 2
Elçilerin İşleri 3 / Elİş 3
Elçilerin İşleri 4 / Elİş 4
Elçilerin İşleri 5 / Elİş 5
Elçilerin İşleri 6 / Elİş 6
Elçilerin İşleri 7 / Elİş 7
Elçilerin İşleri 8 / Elİş 8
Elçilerin İşleri 9 / Elİş 9
Elçilerin İşleri 10 / Elİş 10
Elçilerin İşleri 11 / Elİş 11
Elçilerin İşleri 12 / Elİş 12
Elçilerin İşleri 13 / Elİş 13
Elçilerin İşleri 14 / Elİş 14
Elçilerin İşleri 15 / Elİş 15
Elçilerin İşleri 16 / Elİş 16
Elçilerin İşleri 17 / Elİş 17
Elçilerin İşleri 18 / Elİş 18
Elçilerin İşleri 19 / Elİş 19
Elçilerin İşleri 20 / Elİş 20
Elçilerin İşleri 21 / Elİş 21
Elçilerin İşleri 22 / Elİş 22
Elçilerin İşleri 23 / Elİş 23
Elçilerin İşleri 24 / Elİş 24
Elçilerin İşleri 25 / Elİş 25
Elçilerin İşleri 26 / Elİş 26
Elçilerin İşleri 27 / Elİş 27
Elçilerin İşleri 28 / Elİş 28