A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Elçilerin İşleri 121
O sırada Kral Hirodes cemaatten bazı kişilere zulmetmeye başladı.
2
Yuhanna’nın kardeşi Yakub’u kılıçla öldürttü.
3
Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce daha da ileri gidip Petrus’u da yakalattı. Bunu Mayasız Ekmek Bayramı sırasında yaptı.
4
Petrus’u yakalattıktan sonra hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine verdi. Fısıh Bayramı’ndan sonra onu halkın önünde yargılamak istiyordu.
5
Böylece Petrus hapiste tutuldu. Fakat cemaat onun için Allah’a durmadan dua ediyordu.
6
Petrus, Hirodes’in önünde yargılanmadan önceki gece iki askerin arasında uyuyordu. Onu çift zincirle bağlamışlardı. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın emniyetini sağlıyordu.
7
Birdenbire Rab’bin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek Petrus’u dürtüp uyandırdı. “Çabuk kalk!” dedi. Zincirler Petrus’un bileklerinden düşüverdi.
8
Melek ona, “Kuşağını bağla, çarıklarını giy” dedi. Petrus söyleneni yaptı. Melek, “Üstünü giy ve beni takip et” dedi.
9
Petrus onu takip ederek dışarı çıktı. Meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, hayal gördüğünü sanıyordu.
10
Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek şehre açılan demir kapıya geldiler. Kapı kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek birdenbire gözden kayboldu.
11
O zaman Petrus kendine geldi ve şöyle dedi: “Rab’bin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum. Rab beni Hirodes’in elinden ve Yahudi halkının başıma geleceğini umduğu bütün belâlardan kurtardı.”
12
Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna’nın annesi Meryem’in evine gitti.
13
Dış kapıyı çaldı; Roda adında hizmetçi kız kapıya çıktı.
14
Petrus’un sesini tanıyınca heyecandan kapıyı açmadan sevinçle içeri koştu ve Petrus’un kapıda durduğunu söyledi.
15
Ona, “Çıldırmışsın sen!” dediler. Fakat kız ısrar edince, “O zaman onu koruyan melek olmalı” dediler.
16
Petrus kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu karşılarında görünce şaşakaldılar.
17
Petrus eliyle onlara susmalarını işaret etti. Rab’bin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. “Yakub’la diğer müminlere bunu haber verin” dedi. Ve oradan ayrılıp başka bir yere gitti.
18
Ertesi sabah askerler büyük bir telaşa kapıldılar. “Petrus’a ne oldu?” diye birbirlerine sordular.
19
Hirodes onu arattı ve bulamadı. Nöbetçilerin ifadesini aldıktan sonra idam edilmeleri için emir verdi. Sonra Hirodes Yahudiye bölgesinden Sezariye şehrine gidip bir süre orada kaldı.
20
Sur ve Sayda halklarına çok kızmıştı. Bunlar birleşip onunla görüşmeye geldiler. Önce kralın başdanışmanı Vlastus’un desteğini aldılar. Sonra Hirodes’e gidip ondan barış isteğinde bulundular. Çünkü yiyecek ihtiyacını kralın topraklarından sağlıyorlardı.
21
Belirlenen günde Hirodes krallık giysileri içinde tahtına oturup halka bir konuşma yaptı.
22
Halk, “Bu bir insanın sesi değil, bir ilâhın sesidir!” diye bağırıyordu.
23
Tam o anda Rab’bin bir meleği Hirodes’i vurdu. Çünkü Allah’a ait olan izzeti kendine mal etmişti. İçi kurtlarla kemirilerek can verdi.
24
Allah’ın kelâmı ise yayılıyor, etkisini arttırıyordu.
25
Barnaba ve Saul Kudüs’teki vazifelerini tamamlayıp Antakya’ya döndüler. Yanlarına Markos diye tanınan Yuhanna’yı da aldılar.Elçilerin İşleri 12:1

Elçilerin İşleri 12:2

Elçilerin İşleri 12:3

Elçilerin İşleri 12:4

Elçilerin İşleri 12:5

Elçilerin İşleri 12:6

Elçilerin İşleri 12:7

Elçilerin İşleri 12:8

Elçilerin İşleri 12:9

Elçilerin İşleri 12:10

Elçilerin İşleri 12:11

Elçilerin İşleri 12:12

Elçilerin İşleri 12:13

Elçilerin İşleri 12:14

Elçilerin İşleri 12:15

Elçilerin İşleri 12:16

Elçilerin İşleri 12:17

Elçilerin İşleri 12:18

Elçilerin İşleri 12:19

Elçilerin İşleri 12:20

Elçilerin İşleri 12:21

Elçilerin İşleri 12:22

Elçilerin İşleri 12:23

Elçilerin İşleri 12:24

Elçilerin İşleri 12:25Elçilerin İşleri 1 / Elİş 1

Elçilerin İşleri 2 / Elİş 2

Elçilerin İşleri 3 / Elİş 3

Elçilerin İşleri 4 / Elİş 4

Elçilerin İşleri 5 / Elİş 5

Elçilerin İşleri 6 / Elİş 6

Elçilerin İşleri 7 / Elİş 7

Elçilerin İşleri 8 / Elİş 8

Elçilerin İşleri 9 / Elİş 9

Elçilerin İşleri 10 / Elİş 10

Elçilerin İşleri 11 / Elİş 11

Elçilerin İşleri 12 / Elİş 12

Elçilerin İşleri 13 / Elİş 13

Elçilerin İşleri 14 / Elİş 14

Elçilerin İşleri 15 / Elİş 15

Elçilerin İşleri 16 / Elİş 16

Elçilerin İşleri 17 / Elİş 17

Elçilerin İşleri 18 / Elİş 18

Elçilerin İşleri 19 / Elİş 19

Elçilerin İşleri 20 / Elİş 20

Elçilerin İşleri 21 / Elİş 21

Elçilerin İşleri 22 / Elİş 22

Elçilerin İşleri 23 / Elİş 23

Elçilerin İşleri 24 / Elİş 24

Elçilerin İşleri 25 / Elİş 25

Elçilerin İşleri 26 / Elİş 26

Elçilerin İşleri 27 / Elİş 27

Elçilerin İşleri 28 / Elİş 28