A A A A A
×

İncil HADI 2017

Elçilerin İşleri 10

1
Sezariye şehrinde Kornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı.
2
Dindar bir adamdı. Kendisi ve bütün ev halkı Allah’tan korkardı. Fakir halka cömertçe yardım edip Allah’a devamlı dua ederdi.
3
Bir gün öğleden sonra saat üç civarında olağanüstü bir olay yaşadı. Allah’ın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona, “Kornelius!” diye seslendi.
4
Kornelius korku içinde ona baktı, “Ne var, efendim?” dedi. Melek ona şöyle dedi: “Allah dualarını işitti, fakirlere verdiğin sadakaları kabul etti.
5
Şimdi Yafa şehrine adam yolla, Petrus adıyla tanınan Simun’u getirt.
6
Petrus deniz kıyısında oturan Simun adında bir dericinin yanında kalıyor.”
7
Melek gittikten sonra Kornelius iki uşağını ve özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı.
8
Olup biten her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa’ya gönderdi.
9
Ertesi gün onlar yol alıp şehre yaklaşırken, Petrus öğle sıralarında dua etmek için dama çıktı.
10
Bu arada acıktı, yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus vecde geldi.
11
Göğün açıldığını ve bir nesnenin yeryüzüne indirildiğini gördü. Nesne dört köşesinden sarkıtılmış büyük bir çarşafa benziyordu.
12
Çarşafın içinde, karada yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı.
13
Bir ses ona, “Petrus, kalk, kes ve ye!” dedi.
14
Petrus, “Hâşâ ya Rab!” dedi. “Hiçbir zaman murdar ya da haram herhangi bir şey yemedim.”
15
Ses ikinci defa Petrus’a şöyle dedi: “Allah’ın helâl kıldıklarına sen haram deme.”
16
Bu üç kez oldu. Sonra çarşafa benzeyen nesne hemen semaya alındı.
17
Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü düşün ne anlama gelebileceğini düşünürken, Kornelius’un gönderdiği adamlar sora sora derici Simun’un evinin kapısına vardılar.
18
“Petrus diye tanınan Simun burada mı kalıyor?” diye sordular.
19
Petrus hâlâ düşün tesirindeydi; Mukaddes Ruh ona şöyle dedi: “Bak, üç kişi seni arıyor.
20
Kalk ve aşağı in. Hiç tereddütsüz onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim.”
21
Petrus aşağıya indi ve adamlara, “Aradığınız kişi benim. Gelişinizin sebebi ne acaba?” dedi.
22
Onlar şöyle cevap verdiler: “Bizi yüzbaşı Kornelius yolladı. Allah’tan korkan sâlih bir adamdır. Bütün Yahudi halkı ona saygı duyar. Mukaddes bir melek Kornelius’a seni evine çağırtmasını ve söyleyeceğin sözleri dinlemesini emretti.”
23
Petrus onları içeri alıp misafir etti. Ertesi gün kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafa’daki müminlerden bazıları da onunla gitti.
24
Bir sonraki gün Sezariye’ye vardı. Kornelius onları bekliyordu. Akraba ve yakın arkadaşlarını da çağırmıştı.
25
Petrus eve girerken Kornelius onu karşıladı. Ayaklarına kapanıp ona secde etti.
26
Fakat Petrus onu ayağa kaldırarak, “Kalk, ben de senin gibi insanım” dedi.
27
Kornelius’la konuşa konuşa içeri girdi, birçok insanın toplanmış olduğunu gördü.
28
Onlara şöyle dedi: “Biliyorsunuz, bir Yahudi’nin yabancı biriyle yakın ilişki kurması, onu ziyaret etmesi törelerimize aykırıdır. Fakat Allah bana hiç kimseyi murdar ya da haram görmemem gerektiğini gösterdi.
29
Bu yüzden beni çağırttığınızda hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi söyleyin, beni ne amaçla çağırttınız?”
30
Kornelius şöyle cevap verdi: “Üç gün önce bu sıralarda, saat üçte evimde dua ediyordum. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi.
31
‘Kornelius, Allah senin dualarını işitti, fakirlere verdiğin sadakaları kabul etti.
32
Yafa’ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simun’u çağırt. O, deniz kıyısında oturan derici Simun’un yanında kalıyor’ dedi.
33
Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi hepimiz Rab’bin sana emrettiği her şeyi dinlemek için Allah’ın huzurundayız.”
34
Petrus söz alıp şöyle dedi: “Allah’ın insanlar arasında ayrım yapmadığını gerçekten anladım.
35
Hangi halktan olursa olsun O’ndan korkan ve doğru olanı yapan kişiyi kabul eder.
36
Allah’ın İsrailoğullarına bildirdiklerinden haberiniz vardır. Bu, İsa Mesih’in vasıtasıyla selâmetin müjdelenmesidir. İsa Mesih herkesin Efendisi’dir.
37
Bütün Yahudiye diyarında neler olduğunu biliyorsunuz. Olaylar Yahya’nın vaftiz davetinden sonra Celile Bölgesi’nde başladı.
38
Allah’ın Nasıralı İsa’yı nasıl Mukaddes Ruh’la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yeri dolaşarak iyilik yaptı. Şeytan’ın baskısı altında kıvrananların hepsine şifa verdi. Çünkü Allah O’na destek oluyordu.
39
“Biz İsa’nın Yahudiye kırsalında ve Kudüs’te yaptıklarının hepsine şahit olduk. O’nu çarmıha gerip öldürdüler.
40
Fakat Allah O’nu üçüncü gün diriltti ve insanlara görünmesini sağladı.
41
İsa bütün halka değil, sadece Allah’ın önceden seçtiği şahitlere göründü. Bu şahitler bizleriz. Ölümden dirilmesinden sonra O’nunla birlikte yiyip içtik.
42
O halka vaaz etmemizi emretti. İsa Allah tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak seçildi. Buna şahitlik etmemizi emretti.
43
Peygamberlerin hepsi İsa’ya şahitlik etti. ‘O’na iman eden herkesin günahları affedilecek’ dediler.”
44
Petrus daha bu sözleri söylerken Mukaddes Ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi.
45
Petrus’la birlikte gelen Yahudi müminler şaşakaldılar. Çünkü Allah, Mukaddes Ruh mevhibesini yabancılara da bahşetmeye başlamıştı.
46
Onların da ruhanî dillerle konuşup Allah’a hamdettiklerini duydular.
47
O zaman Petrus, “Bunlar tıpkı bizim gibi Mukaddes Ruh’u almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?” dedi.
48
Böylece onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını emretti. Onlar da Petrus’un birkaç gün yanlarında kalmasını rica ettiler.
Elçilerin İşleri 10:1
Elçilerin İşleri 10:2
Elçilerin İşleri 10:3
Elçilerin İşleri 10:4
Elçilerin İşleri 10:5
Elçilerin İşleri 10:6
Elçilerin İşleri 10:7
Elçilerin İşleri 10:8
Elçilerin İşleri 10:9
Elçilerin İşleri 10:10
Elçilerin İşleri 10:11
Elçilerin İşleri 10:12
Elçilerin İşleri 10:13
Elçilerin İşleri 10:14
Elçilerin İşleri 10:15
Elçilerin İşleri 10:16
Elçilerin İşleri 10:17
Elçilerin İşleri 10:18
Elçilerin İşleri 10:19
Elçilerin İşleri 10:20
Elçilerin İşleri 10:21
Elçilerin İşleri 10:22
Elçilerin İşleri 10:23
Elçilerin İşleri 10:24
Elçilerin İşleri 10:25
Elçilerin İşleri 10:26
Elçilerin İşleri 10:27
Elçilerin İşleri 10:28
Elçilerin İşleri 10:29
Elçilerin İşleri 10:30
Elçilerin İşleri 10:31
Elçilerin İşleri 10:32
Elçilerin İşleri 10:33
Elçilerin İşleri 10:34
Elçilerin İşleri 10:35
Elçilerin İşleri 10:36
Elçilerin İşleri 10:37
Elçilerin İşleri 10:38
Elçilerin İşleri 10:39
Elçilerin İşleri 10:40
Elçilerin İşleri 10:41
Elçilerin İşleri 10:42
Elçilerin İşleri 10:43
Elçilerin İşleri 10:44
Elçilerin İşleri 10:45
Elçilerin İşleri 10:46
Elçilerin İşleri 10:47
Elçilerin İşleri 10:48
Elçilerin İşleri 1 / Elİş 1
Elçilerin İşleri 2 / Elİş 2
Elçilerin İşleri 3 / Elİş 3
Elçilerin İşleri 4 / Elİş 4
Elçilerin İşleri 5 / Elİş 5
Elçilerin İşleri 6 / Elİş 6
Elçilerin İşleri 7 / Elİş 7
Elçilerin İşleri 8 / Elİş 8
Elçilerin İşleri 9 / Elİş 9
Elçilerin İşleri 10 / Elİş 10
Elçilerin İşleri 11 / Elİş 11
Elçilerin İşleri 12 / Elİş 12
Elçilerin İşleri 13 / Elİş 13
Elçilerin İşleri 14 / Elİş 14
Elçilerin İşleri 15 / Elİş 15
Elçilerin İşleri 16 / Elİş 16
Elçilerin İşleri 17 / Elİş 17
Elçilerin İşleri 18 / Elİş 18
Elçilerin İşleri 19 / Elİş 19
Elçilerin İşleri 20 / Elİş 20
Elçilerin İşleri 21 / Elİş 21
Elçilerin İşleri 22 / Elİş 22
Elçilerin İşleri 23 / Elİş 23
Elçilerin İşleri 24 / Elİş 24
Elçilerin İşleri 25 / Elİş 25
Elçilerin İşleri 26 / Elİş 26
Elçilerin İşleri 27 / Elİş 27
Elçilerin İşleri 28 / Elİş 28