English
A A A A A
×
İncil HADI 2017
Yuhanna 9
1
İsa yolda yürürken doğuştan kör olan bir adam gördü.
2
Şakirtleri O’na şunu sordular: “Hocam, bu adam niçin kör doğdu? Buna kimin günahı sebep oldu? Kendisinin mi, yoksa anne babasının mı?”
3
İsa onlara şöyle cevap verdi: “Ne kendisi, ne de anne babası günah işledi. Allah’ın kudreti onun hayatında görülsün diye kör doğdu.
4
Beni gönderen Allah’ın işlerini vakit gündüzken yapmalıyız. Gece olunca hiç kimse çalışamaz.
5
Bu dünyada olduğum sürece, dünyanın ışığı Ben’im.”
6
İsa bunları söyledikten sonra yere tükürdü, tükürüğüyle biraz çamur yaptı, doğuştan kör adamın gözlerine sürdü.
7
Sonra ona, “Git, Şiloah Havuzu’nda yıkan” dedi. Şiloah, ‘gönderilmiş’ anlamına gelir. Adam gidip havuzda yıkandı. Geri döndüğünde gözleri görüyordu.
8
Adamın komşuları ve daha önce dilendiğini görenler, “Bakın! Eskiden şuracıkta oturup dilenen kör adam değil mi bu?” diye sordular.
9
İçlerinden bazıları, “Evet, o!” dedi. Bazılarıysa, “Hayır, o değil. Ona benzeyen başka biri” dedi. Adamın kendisi onlara, “Ben oyum” diye karşılık verdi.
10
Bunun üzerine ona sordular, “Nasıl oldu da gözlerin açıldı?”
11
Şöyle cevap verdi: “İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü; bana, ‘Git, Şiloah Havuzu’nda yıkan’ dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı.”
12
Adama, “Nerede o?” diye sordular. O da, “Bilmiyorum” dedi.
13
Eskiden kör olan adamı Ferisilerin yanına götürdüler.
14
İsa’nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat Günü’ydü.
15
Bu yüzden Ferisiler eskiden kör olan adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. Onlara şöyle cevap verdi: “İsa gözlerime çamur sürdü. Sonra yıkandım, artık görebiliyorum.”
16
Ferisilerden bazıları, “Bu adam Tevrat’ın Şabat Günü’yle ilgili emrini çiğniyor. Allah’tan gelmiş olamaz” dediler. Bazı Ferisiler ise, “Fakat günahkâr biri olsa böyle alâmetleri nasıl yapabilir?” dedi. Böylece Ferisiler ikiye bölündü.
17
Eskiden kör olan adama dönüp, “Gözlerini açtığına göre sen bu adam hakkında ne diyeceksin?” diye sordular. Adam onlara şöyle cevap verdi: “O bir peygamberdir.”
18
Yahudi önderler bu adamın eskiden kör olduğuna ve şimdi gözlerinin açıldığına inanmadılar. Bu yüzden adamın anne babasını çağırttılar.
19
Onlara, “Bu adam sizin oğlunuz mu? Kör doğduğunu söylüyorsunuz, peki şimdi nasıl oluyor da görüyor?” diye sordular.
20
Anne babası şöyle cevap verdi: “Bu bizim oğlumuz. Onun doğuştan kör olduğunu biliyoruz.
21
Ama nasıl oldu da görmeye başladı, bilmiyoruz. Gözlerini açanın kim olduğunu da bilmiyoruz. Kendisine sorun. Kendisi size cevap verebilecek yaştadır.”
22
Yahudi önderlerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü Yahudi önderler, İsa’nın Mesih olduğunu açıkça söyleyen herkesi havra dışı etmeye kararlıydılar.
23
Anne babanın eskiden kör olan oğulları için, “Kendisi size cevap verebilecek yaştadır” demesinin sebebi buydu.
24
Bunun üzerine eskiden kör olan adamı tekrar çağırdılar ve ona şöyle dediler: “Allah’ın hakkı için doğruyu söyle. Biz bu adamın günahkâr olduğunu biliyoruz.”
25
Adam, “Günahkâr olup olmadığını bilemem. Bildiğim tek şey, eskiden kördüm; şimdiyse görebiliyorum” diye cevap verdi.
26
Ona, “Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı?” diye sordular.
27
Adam, “Size demin söyledim. Fakat beni dinlemediniz. Şimdi neden tekrar duymak istiyorsunuz? Yoksa siz de mi O’nun şakirdi olmak istiyorsunuz?” diye cevap verdi.
28
Yahudi önderler bunun üzerine adama sövüp dediler ki, “O’nun şakirdi sensin, biz değiliz! Biz Musa’nın şakirtleriyiz.
29
Allah’ın Musa’yla konuştuğunu biliyoruz. Fakat bu adamın nereden geldiğini bile bilmiyoruz.”
30
Adam onlara şöyle karşılık verdi: “Hayret! O benim gözlerimi açtı, fakat siz O’nun nereden geldiğini bilmiyorsunuz.
31
Allah günahkârları dinlemez, bunu biliyoruz, fakat kendisine secde eden ve itaat eden kişiyi dinler.
32
Bir kimsenin doğuştan kör bir adamın gözlerini açtığı bugüne kadar hiç duyulmuş mu?
33
Bu adam Allah’tan olmasaydı, hiçbir şey yapamazdı.”
34
Yahudi önderler buna karşılık, “Sen tamamen günah içinde doğmuş bir adamsın! Sen mi bize ders vereceksin?” dediler; adamı havra dışı ettiler.
35
İsa, Yahudi önderlerin adamı havra dışı ettiklerini duydu. Onu buldu, “İnsanoğlu’na iman ediyor musun?” diye sordu.
36
Adam, “Efendim, O kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim” dedi.
37
İsa, “Sen O’nu zaten gördün. Şimdi konuştuğun kişi İnsanoğlu’dur” diye cevap verdi.
38
Adam, “Evet Rab, iman ediyorum!” dedi ve önünde secde etti.
39
İsa şöyle dedi: “Ben bu dünyaya hüküm için geldim. Kör olanlar görecek; görenlerse kör olacak.”
40
Oradaki Ferisilerden bazıları İsa’nın bu sözlerini işittiler. O’na, “Yoksa biz de mi körüz?” diye sordular.
41
İsa, “Kör olsaydınız günahınız olmazdı; fakat şimdi, ‘Görüyoruz’ dediğiniz için hâlâ günah içindesiniz” dedi.
Yuhanna 9:1
Yuhanna 9:2
Yuhanna 9:3
Yuhanna 9:4
Yuhanna 9:5
Yuhanna 9:6
Yuhanna 9:7
Yuhanna 9:8
Yuhanna 9:9
Yuhanna 9:10
Yuhanna 9:11
Yuhanna 9:12
Yuhanna 9:13
Yuhanna 9:14
Yuhanna 9:15
Yuhanna 9:16
Yuhanna 9:17
Yuhanna 9:18
Yuhanna 9:19
Yuhanna 9:20
Yuhanna 9:21
Yuhanna 9:22
Yuhanna 9:23
Yuhanna 9:24
Yuhanna 9:25
Yuhanna 9:26
Yuhanna 9:27
Yuhanna 9:28
Yuhanna 9:29
Yuhanna 9:30
Yuhanna 9:31
Yuhanna 9:32
Yuhanna 9:33
Yuhanna 9:34
Yuhanna 9:35
Yuhanna 9:36
Yuhanna 9:37
Yuhanna 9:38
Yuhanna 9:39
Yuhanna 9:40
Yuhanna 9:41
Yuhanna 1 / Yuh 1
Yuhanna 2 / Yuh 2
Yuhanna 3 / Yuh 3
Yuhanna 4 / Yuh 4
Yuhanna 5 / Yuh 5
Yuhanna 6 / Yuh 6
Yuhanna 7 / Yuh 7
Yuhanna 8 / Yuh 8
Yuhanna 9 / Yuh 9
Yuhanna 10 / Yuh 10
Yuhanna 11 / Yuh 11
Yuhanna 12 / Yuh 12
Yuhanna 13 / Yuh 13
Yuhanna 14 / Yuh 14
Yuhanna 15 / Yuh 15
Yuhanna 16 / Yuh 16
Yuhanna 17 / Yuh 17
Yuhanna 18 / Yuh 18
Yuhanna 19 / Yuh 19
Yuhanna 20 / Yuh 20
Yuhanna 21 / Yuh 21